Blogs & vlogs

Extra geld voor verpleeghuizen

In de Tweede Kamer is er veel aandacht voor verpleeghuizen. Ook bij de formatie van een nieuw kabinet is de verpleeghuiszorg een belangrijk onderwerp. De vraag is niet of er extra geld komt, maar hoeveel. Het ‘oude’ kabinet heeft op 18 april aangegeven dit jaar al 200 miljoen extra uit te willen geven aan verpleeghuizen.

Zijn met extra geld alle problemen opgelost?

Zo simpel is het niet. We hebben niet zomaar heel veel extra zorgverleners. In het onderwijs moet veel gebeuren om het beter aan te sluiten sluiten op de zorg. Een cultuurverandering is niet één twee drie klaar. En de verstikkende bureaucratie in de zorg is met extra geld ook niet verdwenen.

Het extra geld is nodig. Maar er verandert pas echt iets als we de organisatie van zorg, welzijn en onderwijs fundamenteel veranderen. Anders hebben we wel extra geld, maar geen verbetering.

Wat is er dan nodig?

Veel meer dan tot nu toe kunnen  we de zorg vanuit de behoeften van individuele mensen organiseren. En dat verschilt van mens tot mens, omdat iedereen verschillend is. Steeds weer kunnen we kijken wat voor iemand van waarde is en daarbij aansluiten. We kunnen het onderwijs anders organiseren, zodat toekomstige zorgverleners dichtbij hun eigen passie en waarden blijven. Daarbij is het belangrijk dat er een verbinding is tussen het onderwijs en de lokale samenleving. We kunnen veel breder kijken naar personeel dan alleen verzorgenden en verplegenden. Dan denk ik aan geestelijk verzorgers en aan mensen die goed zijn in het aandacht hebben voor een ander. We kunnen zorgen dat door afschaffing van allerlei bureaucratische regels het huidige personeel meer tijd heeft. En ook nog met meer plezier kan werken. We kunnen meer dan tot nu toe onderzoeken wie de bewoner is: zijn verleden, zijn heden en zijn onvervulde wensen. En daarbij wie belangrijk zijn in het leven van deze bewoner. Zodat de naasten ook die rol blijven vervullen.We zullen ons steeds afvragen wat we nodig hebben om de zorg op een goede manier te organiseren vanuit de relatie bewoner, naasten en zorgverleners. Alles wat daarbij hindert moeten we zo snel mogelijk afschaffen. Met alle beste bedoelingen hebben we bestaande systemen gebouwd, maar ze zijn aan het einde van hun levensduur.

Kan dat?

Ja, dat kan zeker. In de beweging ‘radicale vernieuwing verpleeghuiszorg’ werken we daar al aan. Cliëntenraden, medewerkers, beleidsmedewerkers en bestuurders van 50 zorgorganisaties zijn er mee bezig. Zij zijn in dialoog met elkaar en met onder andere de inspectie en de zorgkantoren over de kern van de zorg. En wat dat betekent. LOC faciliteert daarbij. Er ontstaat energie en mensen mogen hun eigen oplossingen kiezen. Mensen van verschillende organisaties leren van elkaar en zij inspireren elkaar. Waarbij ze oog hebben voor lokale verschillen en weten dat iedere situatie om een eigen oplossing vraagt.

Wat kan de politiek doen?

De leden van de regering en de Tweede Kamer zullen moeten beseffen dat mensen en situaties verschillen. Zij zullen lokaal maatwerk mogelijk moeten maken. Dat kunnen ze doen door de beweging radicale vernieuwing te steunen. Door steun uit te spreken en door geld beschikbaar te stellen. Ze kunnen het onderwijs verbeteren door ook daar te investeren in waardegedreven onderwijs. En het is belangrijk burgerinitiatieven beter te ondersteunen zonder landelijk invloed te willen hebben hoe burgers zich organiseren.Het extra geld is nodig om meer personeel te vinden en de cultuuromslag te bereiken. Maar ook om een fout in het systeem op te lossen. Namelijk: mensen betalen meer eigen bijdrage en krijgen minder uren zorg als zij zorg via de Wet langdurige zorg krijgen. De eigen bijdrages moeten omlaag en het aantal uren zorg omhoog.

 En dan zou ik de politiek ook op willen roepen om een aantal dingen niet meer te doen. Namelijk:

  • blijven investeren in onzinnige projecten waar niemand van weet wat ze opleveren. Kies een paar speerpunten en investeer daar in, waarbij steeds het lokale organiseren en niet het landelijke centraal moet staan.

  • blijven investeren in slecht presterende instellingen. Het is wel een keer klaar. Van belang is dat bewoners hun zorg blijven krijgen, maar dat kan ook door het huis bij een andere aanbieder onder te brengen. En met slecht bedoel ik niet alleen onveilige zorg, maar ook het afschaffen van koekjes bij de koffie en het schrappen van koffie voor de familie.

  • bij ieder incident nieuwe regels, protocollen en standaarden bedenken.

Oproep

Kortom: het kan en moet anders. Extra geld is nodig en helpt daarbij als we de zorg anders organiseren. Laten we daar met elkaar aan werken. Over de scheidslijnen van belangengroepen heen. Samen kunnen we dat bereiken!
Mail mij als mensen reageren –

Marthijn Laterveer werkt bij LOC en coördineert daar alle inhoudelijke activiteiten die LOC als netwerk onderneemt. Hij kent de Haagse politiek goed, is heel ervaren in het vinden en benutten van allerlei samenwerkingen die maken dat LOC maximaal invloed kan uitoefenen op beleid over wonen, zorg en welzijn. Op dit moment houdt hij zich vooral bezig met hoe LOC nieuwe vormen van zeggenschap en medezeggenschap optimaal kan ondersteunen. Die nieuwe vormen zijn hard nodig, zodat mensen die zorg en welzijn ontvangen daarover zelf zeggenschap hebben.

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC zeggenschap in zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC zeggenschap in zorg

Reacties

  • Mooie blog Marthijn, duidelijk omschreven waar het werkelijk om gaat en wat hiervoor nodig is.
Deze reactie is verwijderd

Bijdragen?

Op de blog & vlog-pagina staan allerlei blogs en vlogs van mensen die betrokken zijn bij LOC. Van mensen uit de kern van het netwerk tot mensen die LOC en haar visie een warm hart toedragen. Iedereen kan bijdragen. Daarom komt niet alles wat er geplaatst wordt, per se overeen met wat LOC vanuit haar visie vindt.

Een blog of vlog plaatsen

Heb je een profiel op dit sociale platform en je bent ingelogd, dan kun je via de knop hieronder meteen zelf een blog of vlog plaatsen. Over hoe je een profiel kunt maken en andere voordelen daarvan lees je hier meer

Wil je wel een blog/vlog plaatsen maar geen profiel maken? Andere vragen? Dan kun je contact opnemen met webmaster@loc.nl of 030 284 3200. Vast bedankt!

Blogs en vlogs die hier geplaatst worden verschijnen hier, op de startpagina en mogelijk ook in de nieuwsbrief.

  Plaats een blog of vlog

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - (030) 284 32 00 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen