LOC Zeggenschap in zorg's artikelen (626)

Het programma Aandacht voor Iedereen organiseert deze bijeenkomsten in alle windstreken van het land. Leden en ondersteuners van raden kunnen kosteloos deelnemen. Om optimaal verder aan de slag te kunnen met medezeggenschap temidden van de vele veranderingen in de zorg. Bekijk hier de uitnodiging.
11 juni spreekt de Tweede Kamer over versterking van inbreng van cliënten(raden). Ter voorbereiding gaat de politiek, in elk geval de PvdA, graag met cliëntenraadsleden in gesprek. Wat vinden zij dat er nodig is om tot goede medezeggenschap te komen? LOC organiseert met de PvdA deze bijeenkomst waarvoor u van harte uitgenodigd bent. Klik op de titel om meer te lezen.
LOC werkt mee aan een online tijdschrift voor professionals in de zorg. Het wordt gemaakt door branche-organisatie ActiZ. Als LOC willen we er graag aan bijdragen dat de visie en mening van cliënten gehoord wordt in een medium dat voor werkers in de zorg bedoeld is. Het nieuwe E-zin & Zorg is net uitgekomen. Lees hier verder.
Het Algemeen Overleg van de vaste Tweede Kamercommissie VWS dat op 29 april gepland was, is uitgesteld voor onbepaalde tijd. Voor LOC is dat onaanvaardbaar. Zoals verwoord in de brief die LOC namens cliëntenraden in de aanloop naar 29 april aan de commissie stuurde: ... lees verder
Samen met jongeren uiten medezeggenschapsorganisaties hun zorgen. Worden jongeren na de invoering van de nieuwe Jeugdwet nog wel geraadpleegd? In een handreiking laten ze zien hoe investeren in medezeggenschap van jongeren gedoe kan voorkomen en op verschillende fronten waarde kan opleveren. Zowel voor jongeren als instellingen en gemeenten. Lees hier meer over de notitie.

LOC wil een inspirend netwerk voor alle mensen zijn. Dus ook voor jonge mensen, onder wie jongeren die soms minder makkelijk hun plek vinden in de samenleving. Zo zijn er in de afgelopen jaren jongeren via stage of werkervaringsplaats werkzaam geweest, die te maken hadden met leer- of andere problemen. Een van hen is Hans Pettinga. Hij kwam tijdens zijn opleiding Sociaal Cultureel Werk stage lopen bij LOC en maakte, als ervaringsdeskundige, een film over jongeren in de jeugdzorg.

Hans…

LOC ondersteunt mensen en organisaties die met (mede-)zeggenschap te maken hebben. Cliënten en cliëntenraden geven aan dat het soms prettig is om elkaar in levende lijve te ontmoeten en uit te wisselen over ervaringen op dit gebied. Maar niet iedereen wil daarvoor altijd op pad. Soms is het ook prettig om dat vanuit huis te kunnen doen. Daarom vernieuwt LOC de website en presenteert een sociaal platform. Lees er meer over in dit bericht.
LOC werkte mee aan het tv-programma 'de Monitor' dat zondag 12 april werd uitgezonden bij KRO-NCRV op NPO 2. In 'De Monitor' onderzoekt journalist Teun van de Keuken samen met een team actuele, maatschappelijke thema's. Deze uitzending ging over brandveiligheid in zorgorganisaties en is via dit bericht online te bekijken. Ook meer over hoe LOC cliëntenraden en zorginstellingen ondersteunt op het gebied van brandveiligheid.

Sinds januari van dit jaar opereert LOC als netwerkorganisatie bestaande uit onder meer de 1.300 aangesloten cliëntenraden. Om de vele activiteiten van het steeds groter wordende netwerk goed te organiseren, zijn er sinds januari twee coördinatoren actief. In het nieuwste nummer van Zorg & Zeggenschap stellen zij zich voor. U kunt het artikel waarin zij dat doen ook hier lezen en downloaden.…

Het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer sprak op 19 maart over de kwaliteit van de ouderenzorg. In aanloop daar naartoe stuurde LOC de Kamer een brief, waarin ze stelt dat kwaliteit van zorg alleen kan worden verbeterd als we zorg veranderen vanuit dat wat volgens cliënten goede zorg is. Veranderen van 'systemen' alleen leidt niet tot echte verbetering, zo laat de praktijk al jaren zien. LOC roept dan ook op tot verbeteracties, waarbij dat wat voor de cliënt van belang is als uitgangspunt geldt. Lees hier de brief.
Het Algemeen Overleg over 'governance' dat op 19 maart gepland was, werd uitgesteld. Voor LOC is dat onaanvaardbaar. Het wordt tijd dat de Wmcz wordt herzien en de positie van cliëntenraden wordt versterkt. We blijven daar ook de komende tijd bovenop zitten. LOC stuurde de Kamer voorafgaand aan het AO een brief, waarin ze nadrukkelijk oproept om tot actie over te gaan. Ze laat daarbij ook zien hoe LOC - als netwerk van cliëntenraden - in de praktijk al werkt aan nieuwe vormen van governance, waarbij cliënten veel meer zeggenschap en echt invloed hebben op wat 'goede zorg' volgens hen is. Lees hier de brief.
LOC Zeggenschap in zorg - Churchilllaan 11 (5e etage), 3527 GV Utrecht - (030) 284 32 00 - vraagbaak@loc.nl - Veel gestelde vragen

Meer over LOC, lid worden & meedoen