LOC Zeggenschap in zorg's artikelen (754)

LOC geeft samen met jongeren en ouders/opvoeders een workshop over 'meer cliëntgestuurd werken in de jeugdhulp'. De workshop is bedoeld voor beroepskrachten, die meer willen kunnen werken vanuit de mogelijkheden en wensen van de cliënt. Het gaat om het leren hanteren van het cliëntperspectief in het eigen werk en wat dit betekent voor het beter meewegen met de wensen en behoeften van cliënten. Meedoen? Lees hier meer.
LOC is partner van de Nationale Hulpgids, een zorgmarktplaats waar inmiddels meer dan 50.000 hulpvragers- en bieders elkaar hebben gevonden. Elk jaar organiseert de Nationale Hulpgids de 'Hulp van het Jaar-verkiezing' met als doel om mensen in het zonnetje te zetten, die anderen regelmatig en met liefde en toewijding helpen. Voor de verkiezing van 2015 zijn er al meer dan 90 nominaties. En aanmelden kan nog tot en met 18 oktober.
Er komen nieuwe regels voor de afhandeling van klachten over de zorg. Daarvoor is Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) aangenomen. Voor cliënten belangrijke regelingen zijn: een verplichting om informatie over de kwaliteit van aangeboden zorg te verstrekken en ook over efecten van behandelingen. Ook moeten cliënten verplicht worden geïnformeerd over incidenten als die een (mogelijk) effect op de gezondheid kunnen hebben. Er komt een laagdrempelige klachtenregeling en een uitgebreidere meldplicht aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).
Vanaf 1 oktober gelden er nieuwe regels voor de manier waarop zorgorganisatie in de ouderen- en gehandicaptenzorg calamiteiten moeten onderzoeken. Het gaat dan om calamiteiten met een dodelijke afloop. Behalve nieuwe regels die de onafhankelijkheid van het onderzoek meer moeten waarborgen, gaat het ook om dat nabestaanden van cliënten daar nauwer bij betrokken worden. Als de nieuwe werkwijze tot goede resultaten leidt, wordt gekeken of die ook in andere sectoren toepasbaar is.
VUmc doet sinds twee jaar onderzoek naar de gezondheid van 100-plussers. De deelnemers ontmoetten elkaar onlangs in het Ouwehands Dierenpark. Uit wat zij zeggen over 'het geheim van gezond ouder worden' blijkt vaak dat (nog steeds) een leven kunnen leiden dat betekenis heeft, van grote invloed is op hun welbevinden.
Het sociale platform van LOC is vernieuwd om nog beter aan de behoefte van de gebruikers te kunnen voldoen. Alle LOC-kennis en informatie is samengebracht op een plek, zodat deelnemers aan het platform die nog gemakkelijker kunnen vinden en delen. Neem graag een kijkje en laat ons weten wat je vindt!
In de nieuwste editie van het LOC-tijdschrift Zorg & Zeggenschap hebben we onder meer aandacht voor: het behoud van zorg voor ouderen die vanuit het verzorgingshuis weer zelfstandig zijn gaan wonen; de rechten van cliëntenraden in de nieuwe medezeggenschapswet; de nieuwe LOC-opleidingsgids voor cliëntenraden; het belang van onafhankelijke cliëntenondersteuners; voorlichting van LOC-vrijwilligers aan gemeenten en de impact van 'stille waarden' op de kwaliteit van zorg en leven van cliënten.
In het boek '99 keer anders dan je denkt' praten bekende medelanders over hoe je anders naar psychische aandoeningen kunt (leren) kijken. Ze vertellen daarover vanuit eigen ervaring of die van mensen in hun omgeving. Het boek is bedoeld om (voor)oordelen te ontkrachten, die er zijn rondom mensen die te maken hebben met psychische aandoeningen. Het boek is onder meer te koop in (online) boekhandels en bij uitgever Samen Sterk zonder Stigma.
LOC draagt jaarlijks bij aan de Week van de Reflectie, omdat die week speciaal bedoeld is om aandacht te vragen voor belangrijke vragen die spelen in de zorg. Vragen we door dagelijkse drukte vaak niet aan toekomen. Dit jaar is het thema: Met hart & ziel voor goede zorg. We zullen op maandag 23 november, bij de aftrap van de week, een workshop verzorgen. De Week van de Reflectie duurt tot en met vrijdag 27 november. Bij deze zijn ook cliëntenraden van harte uitgenodigd om mee te doen aan de week.
LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - (030) 284 32 00 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen