LOC Zeggenschap in zorg's artikelen (626)

De radicale vernieuwingsbeweging in de verpleeghuiszorg groeit gestaag door. Met Opella, een organisatie die in Ede-Wageningen verpleeghuiszorg organiseert, hebben kennismakingsgesprekken ertoe geleid dat Opella nu mee doet in de ring van het project Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg, van regels naar relaties. Samen met op dit moment 25 andere organisaties. Daarnaast doen nu ook twee nieuwe zorgorganisaties mee in de schil van het project. Amaliazorg, en zorginstelling Vitalis in Eindhoven.
Deze open introductieworkshop wordt gegeven vanuit het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen, waarin LOC kernpartner is. De workshop zoemt in op op de thema's levenskunst en stervenskunst in de laatste levensfase. En hoe deze thema's zich tot elkaar verhouden. Hoe kun je mensen die stervende zijn en/of naasten hierbij steunen, ook in praktische zin? Meer in dit bericht.
Er is weer een letterlijk boordevol nummer van het gratis E-zin & Zorg verschenen. Het thema van deze editie van het online tijdschrift is 'Eten en drinken'. Het richt zich vooral op medewerkers in de zorg. LOC draagt er ook aan bij vooral vanuit cliëntenperspectief. De artikelen, tips, en achtergrondinformatie zijn zo voor een brede groep mensen interessant. Zo is er te lezen over voedsel voor de ziel, een initiatief van de cliëntenraad over een bakwedstrijd en eigen regie, en over Japanse gezondheidsgeheimen.
Wie in staat is om zin te geven en te ervaren in zijn leven, voelt zich langer gezond en wel. Het maakt dat je beter met situaties in het leven om kunt gaan. Maar hoe kun je zo leren omgaan met dementie, dat het leven betekenisvol kan blijven? Hoe kun je steun vinden en zin in het leven blijven ervaren ondanks het rouwproces dat dementie met zich meebrengt? Steeds meer mensen ontdekken hoe je dat kunt doen. Het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen heeft cursusmateriaal ontwikkeld waarmee ervaren zorgverleners de cursus 'Zorgen voor Zin bij mensen met dementie' zelf kunnen geven. Een cursus, voor mensen met dementie zelf én de mensen uit hun naaste omgeving.
Jaarlijks berekent LOC Zeggenschap in zorg het zogenaamde brood- en wasgeld voor bewoners van Wlz-instellingen. Het gaat om geld dat bewoners krijgen als zij zelf hun was en/of broodmaaltijden verzorgen. Tot nu veranderde het bedrag steeds op 1 juli. Op verzoek van cliëntenraden verandert er dit jaar niets op 1 juli. En gaan de nieuwe bedragen jaarlijks per 1 januari in. Meer in dit bericht.
Om toegang tot de zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) te krijgen moet iemand die zorg aanvraagt voldoen aan wettelijk bepaalde toelatingscriteria en een vastgestelde procedure doorlopen. Adviesbureau BMC heeft onderzocht hoe mensen die zorg aanvragen en professionals de toegangsprocedure ervaren. Enkele opvallende uitkomsten, in dit bericht.
Het ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport (VWS) heeft informatie over financiële mogelijkheden voor zorg in de laatste levensfase op een rij gezet. Die zorg wordt ook wel 'palliatieve zorg' genoemd. De informatiekaart is opgesteld voor professionals. Maar is ook goed te gebruiken voor andere mensen die met het organiseren van deze zorg bezig zijn.
Wat moet er de komende jaren in de zorg gebeuren? En wie moet daarmee aan de slag? De Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS) gaat in de komende maanden een 'Zorgagenda' opstellen. Dat heeft minister Schippers (Volksgezondheid) gevraagd. Om een volgende minister stof tot nadenken mee te geven. En ideeën voor nieuw beleid voor te stellen. De RVS vindt dat ze de 'Zorgagenda' niet alleen moet schrijven. En vraagt daarom om ideeën, meningen en ervaringen van álle Nederlanders. Daarvoor is een speciale website gemaakt waar mensen zes korte meerkeuzevragen kunnen beantwoorden. Daarna kan je ook concrete ideeën meegeven aan de RVS en de nieuwe minister. Lees hier meer.
Een grote verzameling maatschappelijke organisaties spreekt zich vandaag uit tegen de verhuurderheffing, de heffing oplopend tot 2 miljard euro die sociale verhuurders moeten betalen aan het Rijk. De FNV, Milieudefensie, ouderenorganisatie KBO PCOB, LOC Zeggenschap in zorg en tal van andere organisaties hebben zich bij deze oproep van de Woonbond aangesloten. In een gezamenlijk manifest roepen zij het volgende kabinet op deze belasting af te schaffen.
LOC publiceert regelmatig artikelen over privacy in de zorg. Marieke Sjerps, zelfstandig journalist, heeft uitvoerig onderzoek gedaan naar de medische privacy bij gemeenten. De conclusie is dat je medische privacy niet altijd in veilige handen is bij de gemeenten. Via een reeks artikelen vertelt Marieke Sjerps hier meer over. Hier lees je het derde artikel.
Op woensdag 5 april organiseert LOC in samenwerking met het Zeeuwse regioteam een voorjaarsbijeenkomst. De bijeenkomst staat in het teken van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De Inspectie zal haar werkwijze toelichten en in gesprek gaan met clientenraden. Cliëntenraden uit andere provincies zijn uiteraard ook welkom. Meer informatie over de inhoud van de bijeenkomst en aanmelden leest u hier.
Afgelopen week heeft het projectteam Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg samenwerkingsafspraken gemaakt met de Academische Werkplaats Ouderenzorg (AWO) in Zuid-Limburg. Zij zijn in Limburg met een project bezig met een soortgelijke bedoeling als Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg. Lees hier meer.
LOC vertegenwoordigt cliëntenraden en cliënten in de sectoren: jeugdhulp, geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang, thuiszorg, verpleging & verzorging, verslavingszorg en welzijn. Het Adviesforum LOC bestaat uit 15 leden (op vrijwillige basis) met ieder een (ervarings)achtergrond uit één van de sectoren. Het Adviesforum LOC zoekt nieuwe leden. Voor meer informatie leest u hier verder.
9 februari dit jaar ging het initiatief Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg officieel van start tijdens een startcongres. Dat werd geopend door staatssecretaris Martin van Rijn. LOC heeft een digitale publicatie gemaakt met een samenvatting van inzichten uit de start van deze landelijke beweging, en linkjes naar inspirerende achtergrondinformatie zoals films maar ook artikelen ter verdieping. Met bijvoorbeeld dromen van deelnemers. En wat er volgens hen nodig is om die waar te maken. De publicatie is voor iedereen gratis te downloaden en delen in dit bericht.
Marthijn Laterveer in een video-blog: "Met elkaar hebben we de kracht om waarde-volle zorg te bereiken. We zijn daarvoor niet alleen afhankelijk van de politiek. Daarom mijn oproep om samen te werken aan waarde-volle zorg." Bekijk de vlog in dit bericht.
Medezeggenschap in de zorg is onderwerp van debat. Zowel in de Tweede Kamer als in de samenleving. De aanscherping van de Wmcz roept vragen op bij brancheorganisaties. LOC heeft hier op gereageerd. En richting de Tweede Kamer het belang van medezeggenschap benadrukt. Daarnaast willen we de Tweede Kamer meenemen in de resultaten van de beweging van radicale vernieuwing verpleeghuiszorg. Waar zorgorganisaties kijken naar optimale zeggenschap van mensen die zorg krijgen.
9 februari gaf staatssecretaris Van Rijn het officiële startschot aan de beweging in ons land om de verpleeghuiszorg radicaal te vernieuwen, tijdens het startcongres Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg. We maakten daar al eerder uitgebreide impressies van. Nu zijn ook de video-opnames terug te kijken. Met onder meer: Deelnemers over de gedroomde verpleegzorg; deelnemers kernorganisaties in gesprek met staatssecretaris Van Rijn. En een inspirerende presentatie over de mogelijkheden voor werknemerscoöperaties in de verpleegzorg. Kijk hier verder!
LOC publiceert regelmatig artikelen over privacy in de zorg. Marieke Sjerps, zelfstandig journalist, heeft uitvoerig onderzoek gedaan naar de medische privacy bij gemeenten. De conclusie is dat je medische privacy niet altijd in veilige handen is bij de gemeenten. Via een reeks artikelen zal Marieke Sjerps hier meer over vertellen. Hier leest u het tweede artikel.
Het meten van kwaliteit van leven en gastvrijheidszorg wordt steeds belangrijker in de zorg en voor overheden. Gastvrijheidszorg met Sterren draagt bij aan het inzichtelijk maken van deze kwaliteit. Aan de hand van beoordelingen van binnen en buiten zorginstellingen in het land. Het waarderingsinstrument dat al jaren ingezet wordt, is dit jaar geoptimaliseerd. Het doel is om management, medewerkers en cliënten inzicht te geven in het gastvrijheidsbeleid en in de praktische uitvoering daarvan. Om zo de kwaliteit van leven en het welzijn van cliënten en patiënten te verbeteren. Meer in dit bericht.
LOC Zeggenschap in zorg - Churchilllaan 11 (5e etage), 3527 GV Utrecht - (030) 284 32 00 - vraagbaak@loc.nl - Veel gestelde vragen

Meer over LOC, lid worden & meedoen