Laatste stelling

  Start een stelling

Laatste gesprekken

  Begin een gesprek

Prikbord: Zoeken & Vinden

  Plaats iets op het prikbord

Er zijn veel klachten als het gaat over "WAARHEIDSVINDING" en naar aanleiding daarvan is er nu sprake van verplicht "hoor en wederhoor".

In de rapportages van RvdK moeten "feiten en meningen" duidelijk gescheiden zijn.

Inspectie Jeugdzorg ziet er op toe dat dit gebeurt.

Ik ben benieuwd:

of deze verandering daadwerkelijk een verbetering heeft opgeleverd....NA deze aanpassing dus !

Ik ben ook benieuwd:

naar oplossingen die de kwaliteit van het werk van de Raad voor de Kinderbescherming daadwerkelijk nog meer kunnen verbeteren op dit gebied.

Daarvoor wil ik graag:

- In gesprek met ieder die wil meewerken aan constructieve oplossingen 

- Gesprekken die jeugdhulpverleners en vooral RvdK-raadsonderzoekers steeds weer motiveren om het onderwerp "Waarheidsvinding" serieus te nemen in de waan van de dag.

- Het "belang van waarheidsvinding voor cliënten" duidelijk maken middels persoonlijke verhalen die ons "raken"

- Voor (nieuwe) cliënten die te maken krijgen met "rapportages" duidelijkheid geven over het onderwerp "Waarheidsvinding en de rechten die je hebt als cliënt" daaromtrent.

Alle reacties zijn welkom, maar vooral gericht op "positief met elkaar de kwaliteit willen verbeteren en een gedragsverandering teweegbrengen".

Hartelijke groet,

Anne Marie

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC zeggenschap in zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC zeggenschap in zorg

Email mij als mensen een reactie geven –

Reacties

 • De zoektocht naar waarheid is een in beginsel oneindig voortdurend proces , waarbij waarheid niet een met zekerheid te bereiken doel, is  maar veelal slechts een richtinggevend ideaal is geworden. Er bestaat  een verschil tussen waarheid als richtinggevend ideaal en bindende beslissingen als concreet doel. Ieders waarheid is de waarheid voor hen. Echter bij kind zaken moet ten altijd   onderzoeken gedaan worden. Het uitgang,s posities ten doel hebbende het kind te dienen en niet de leidende begeertes van de Rvdk. De rechter is slecht een pion in het gehele circus. Doet zelf geen of weinig onderzoek en neemt klakkeloos de bevindingen over van de Raad of jeugdbescherming zonder het kind /jongeren gezien of gesproken te hebben .

  • Beste Carry-ann,

   Inderdaad het belang van het kind voorop en ook die heeft zijn/haar eigen beleving tijdens het onderzoek. Ik dacht aan een verhaal dat ik onlangs las in een serie interviews die zijn bedoeld om de stem van het kind te laten horen, en om te leren van hun ervaringen. Zowel de goede als de slechte. Angst voor de deurbel.

   Verplicht contact met een ouder waar je bang voor bent en daarbij dan nog de angst en onzekerheden die er tijdens zo een raadsonderzoek bijkomen.

   Wat zou het het voor dit kind fijn zijn geweest als ze een ervaren "buddy" zou hebben gehad, die haar angst en onzekerheden wat weg had kunnen nemen in contact met de RvdK en jeugdzorg.

   Wat vind jij daarvan Carry-ann ?

   Angst voor de deurbel. Het verhaal van Olga
   De nu 22-jarige Olga groeide op in een complexe situatie: vanuit Georgië emigreerde ze op jonge leeftijd met haar moeder naar Nederland, waar haar mo…
   • IK ben het helemaal met je een Anne Marie

    Angst voor de deurbel. Het verhaal van Olga
    De nu 22-jarige Olga groeide op in een complexe situatie: vanuit Georgië emigreerde ze op jonge leeftijd met haar moeder naar Nederland, waar haar mo…
 • Ik ben nieuw op het platform en dus wellicht een domme vraag: "NA deze aanpassing dus !": welke aanpassingen?

  Ben de laatste twee jaar in de regio Limburg geconfronteerd met breed scale aan jeugdzorg, en kan slechts een algemene opmerking maken: iedereen geeft ruiterlijk toe dat men NIET aan feitenonderzoek/waarheidsvinding doet. Sterker nog: alle organisaties en medewerkers weigeren zelfs te kijken naar aangereikt feitenmateriaal.

  I.c. kan ik bewijzen dat gezinsvoogden op drie achtereenvolgende zittingen bij de rechtbank bewust onwaarheden hebben verteld om hun tunnelvisie te ondersteunen.

  Er lopen thans (september 2017) klachten tegen 7 medewerkers van Xonar, de raadsonderszoeker, en twee gezinsvoogden.

  De klachten zijn vnl opgestart in het belang van de kinderen en in een poging om op constructieve wijze mee te werken aan verbetering van de huidige situatie. Ik ben zelf jurist, doch weet dat de invoering van artikel 3.3 Jeugdwet geen enkel effect heeft indien niet eerst "de bedrijfskultuur" van een aantal organisaties wordt aangepakt.

  Daarnaast kan een raadsonderzoeker zich thans nog verschuilen achter interne richtlijnen die in strijd zijn met het rapport van de kinderombudsman “feitenonderzoek aan de basis van ingrijpende jeugdzorg beslissingen” / artikel 3.3 Jeugdwet.

  A. Groenen

  • Beste heer Groenen,

   Allereerst hartelijk dank voor uw reactie !

   Voorheen gebruikte de Raad voor de Kinderbescherming de uitspraak "Wij doen niet aan waarheidsvinding"  en werden feiten en meningen niet duidelijk gescheiden gerapporteerd. Momenteel spreekt men genuanceerder over het wel/niet doen aan Waarheidsvinding en worden feiten en meningen in de rapportages duidelijk gescheiden. 

   Persoonlijk denk ik dat men cliënten wel wat duidelijker zou kunnen informeren over wat wel/niet onder "meningen" valt en waarom informatie / (aangereikt feitenmateriaal) van ouders wel/niet gebruikt kan worden. Zo schrijft u dat in uw beleving voogden bewust onwaarheden vertellen wat in de beleving van de voogden wellicht wel waarheden waren. Was het de mening van de voogd of een verdraait feit ?

   Het valt mij op dat ik de laatste tijd vaker opmerkingen hoor over voogden die bewust onwaarheden vertellen of noteren en ben benieuwd naar meer ervaringen hierover. 

   Volgens Nietzsche bestaan er geen feiten alleen interpretaties en vele andere hebben spreuken geschreven over "de waarheid".

   LOC doet momenteel een groot onderzoek naar waarheidsvinding in de jeugdzorg met op 10 november een congres .

   Ik ben voorstander van de professionalisering in de jeugdzorg en de skj registratie met daarbij de richtlijnen jeugdzorg, bijvoorbeeld de richtlijn samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp en Scheiding en problemen van jeugdigen

   Het is de bedoeling dat alle jeugdhulpverleners met de SKJ registratie volgens deze richtlijnen (gaan) werken of er gemotiveerd vanaf wijken, waardoor er in de toekomst een verbetering van de kwaliteit merkbaar zou moeten zijn. 

   Ik wens u sterkte in deze periode en wat betreft de cliëntenparticipatie Raad voor de Kinderbescherming heb ik mijn wens geuit...... 

     

   dat het volledige raadsonderzoek zo wordt verricht dat  

   ouder(s) - kind(eren) - jongere(n) er achteraf

   een rechtvaardig gevoel aan overhoud(en).

    

   Dit is mogelijk als (bijv. ingeval G&O)

   De verwachting (informatie) vooraf overeenkomt met de werkelijkheid

   en als de rapportage inclusief informantenonderzoek en reactie van ouder

   zo is uitgewerkt dat de ouder zich er volledig in herkend en

   het gevoel heeft dat het volledig is en

   dat "de stem van het kind" juist is weergegeven.

    

   Zo volledig dat bij opvolging, na uitspraak van de rechter,

   de ketenpartners volgens ouders ook volledig zijn geïnformeerd

   aan de hand van de RvdK rapportage / advies.

    

   "Het kind staat centraal" en dus ook zijn stem wordt gehoord.

   De psychologische en fysieke veiligheid van het kind

   zijn voldoende gewaarborgd volgens

   de juiste werkprocessen / methodisch werken.

   CONGRES 'WAARHEIDSVINDING IN DE JUSTITIËLE JEUGDKETEN' (Jh; Rotterdam, Zuid-Holland)
   Op vrijdag 10 november 2017 organiseren LOC Zeggenschap in zorg, Erasmus School of Law en Vereniging Jeugdrechtadvocaten Rotterdam het landelijk cong…
   • Geachte Anne Marie,

    Bedankt voor je reactie.

    Ik ben het niet eens met Nietzsche als hij beweert dat er geen feiten bestaan, maar alleen interpretaties.

    Rechtsoverweging 2.5 van de uitspraak (m.a.w. een uitspraak van GI die de rechtbank aantoonbaar heeft gebruikt bij de onderbouwing van haar besluit!):

    "2.5. De gezinsvoogdij werkers van de GI hebben ter zitting verklaard geen bezwaren te hebben tegen toevertrouwing van de kinderen aan de vrouw, aangezien de veiligheid voor de kinderen in de thuissituatie bij de vrouw geborgd  IS  door de ambulante hulpverlening."

    Echter, dit was geheel gelogen! Toen de gezinsvoogd zijn uitspraak deed op 26 januari 2017 was er nog geen sprake van ambulante begeleiding in de thuissituatie bij de vrouw! Sterker nog: BJ heeft pas op 12 april EEN VERZOEK ingediend (bij de afd. WMO va de gemeente) voor ambulante begeleiding! Nog sterker: in mei heeft de vrouw de haar aangeboden ambulante hulp geweigerd! Nog sterker: bij het aanvragen van de verlenging van de OTS heeft dezelfde gezinsvoogd verzuimd om de rechtbank te wijzen op zijn misleidende opmerkingen. Tot op de dag van vandaag is geen sprake van ambulante begeleiding in de thuissituatie bij de vrouw.

    Wellicht i.t.t. Nietzsche ben ik i.c. van mening dat de betreffende gezinsvoogd op 26-1-2017 onwaarheden heeft verteld bij de rechtbank. Wat vind u?

    Alfred

    CONGRES 'WAARHEIDSVINDING IN DE JUSTITIËLE JEUGDKETEN' (Jh; Rotterdam, Zuid-Holland)
    Op vrijdag 10 november 2017 organiseren LOC Zeggenschap in zorg, Erasmus School of Law en Vereniging Jeugdrechtadvocaten Rotterdam het landelijk cong…
    • Beste heer Groenen,

     Ik denk dat het heel lastig is als de ene ouder het gevoel heeft dat zoon of dochter bij de andere ouder niet veilig is (fysiek /emotioneel). Soms is dat niet alleen een gevoel, maar het kan ook dat er daadwerkelijk al een aantal (aantoonbare) voorvallen zijn geweest. Ben je dan een te beschermende ouder, of is de andere ouder nalatig, onverantwoordelijk, onkundig ?

     Is er daadwerkelijk gezegd wat u hierboven schrijft, dan heeft de voogdij kennelijk getwijfeld aan de veiligheid, anders zou er geen behoefte aan ambulante hulpverlening zijn.

     Het roept bij mij wel gedachtes op......

     - Zou het niet fijn zijn als er een moment van terugkoppeling kan zijn op neutraal terrein als er in "het ketenproces"  iets mis loopt, zonder direct een klachtenprocedure op te starten. Dan kan er sneller worden hersteld. 

     - Hoe kan zoiets voorkomen worden ? 

     - Als OTS door de RvdK is geadviseerd wat was dan bijvoorbeeld de onderzoeksvraag ?

     Ik ben benieuwd naar meer ervaringen zoals u beschrijft.

     Een rechtvaardige behandeling is denk ik heel belangrijk.

     CONGRES 'WAARHEIDSVINDING IN DE JUSTITIËLE JEUGDKETEN' (Jh; Rotterdam, Zuid-Holland)
     Op vrijdag 10 november 2017 organiseren LOC Zeggenschap in zorg, Erasmus School of Law en Vereniging Jeugdrechtadvocaten Rotterdam het landelijk cong…
   • Graag wil ik hierbij aanwezig zijn CONGRES 'WAARHEIDSVINDING IN DE JUSTITIËLE JEUGDKETEN' (Jh; Rotterdam, Zuid-Holland)

    Op vrijdag 10 november 2017 organiseren LOC Zeggenschap in zorg, Erasmus School of Law en Vereniging Jeugdrechtadvocaten Rotterdam het landelijk cong…
    CONGRES 'WAARHEIDSVINDING IN DE JUSTITIËLE JEUGDKETEN' (Jh; Rotterdam, Zuid-Holland)
    Op vrijdag 10 november 2017 organiseren LOC Zeggenschap in zorg, Erasmus School of Law en Vereniging Jeugdrechtadvocaten Rotterdam het landelijk cong…
    • Beste Carry-ann,

     Door het hele land zijn er 5 bijeenkomsten geweest en als afsluiting komt het Congres 10 november. Bij mijn weten krijgen bepaalde gasten die eerder hebben deelgenomen een uitnodiging hiervoor. Via de LOC site komt er natuurlijk wel een verslag van het Congres.

     Zie de info in de agenda

     CONGRES 'WAARHEIDSVINDING IN DE JUSTITIËLE JEUGDKETEN' (Jh; Rotterdam, Zuid-Holland)
     Op vrijdag 10 november 2017 organiseren LOC Zeggenschap in zorg, Erasmus School of Law en Vereniging Jeugdrechtadvocaten Rotterdam het landelijk cong…
     • Anne Marie  Hartelijk dank voor de info

      CONGRES 'WAARHEIDSVINDING IN DE JUSTITIËLE JEUGDKETEN' (Jh; Rotterdam, Zuid-Holland)
      Op vrijdag 10 november 2017 organiseren LOC Zeggenschap in zorg, Erasmus School of Law en Vereniging Jeugdrechtadvocaten Rotterdam het landelijk cong…
Deze reactie is verwijderd

Waarde-volle zorg

Ik ben Chantal, geen dossiernummer!

Platformgebruik

Wil je meer informatie over gebruik van het platform? Kijk dan hier.

Daar lees je bijvoorbeeld meer over het verschil tussen een blog en een gesprek. Of over hoe we omgaan met je privacy.

Kom je ergens niet uit en heb je hulp nodig? We helpen je graag een handje via vraagbaak@loc.nl of 030 284 3200.

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - (030) 284 32 00 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen