Hoe kunnen we de positie van de cliënt verstevigen bij het maken van de keuze voor een zorgaanbieder? Hoe vergroten we de keuzemogelijkheden en keuzevrijheid van de cliënt? Hoe zorgen we ervoor dat de zorgverlening aansluit en aan blijft sluiten bij wat de cliënt verlangt? In de regio’s Rotterdam en Zuid-Limburg wordt de zorg voor mensen met een intensieve zorgvraag per 1-1-2017 (meer) persoonsvolgend.

Het tweejarige experiment Persoonsvolgende Zorg richt zich op twee groepen:

  • Sector VVT: De groep mensen die (mogelijk op termijn) zijn aangewezen op verpleging en verzorging op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz) in de regio Zuid-Limburg. Binnen dit onderdeel wordt samenwerking gezocht tussen zorginstellingen, het zorgkantoor Zuid Limburg en cliëntenorganisaties.
  • Sector VG: De groep mensen met een verstandelijke, zintuigelijke of lichamelijke beperking die zijn aangewezen op zorg en ondersteuning op basis van de Wet langdurige Zorg (Wlz) in regio Rotterdam, te weten de gemeente Rotterdam, Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel. Dit onderdeel is een samenwerking tussen Rotterdamse zorgorganisaties, het zorgkantoor Rotterdam en cliëntenorganisaties.

Het experiment is onderdeel van het landelijke programma ‘Waardig leven met zorg’ en  is een belangrijke vooruitgeschoven pion binnen de ontwikkeling van de langdurige zorg in Nederland.

1 bijdrager
Lid worden
LOC Zeggenschap in zorg - Churchilllaan 11 (5e etage), 3527 GV Utrecht - (030) 284 32 00 - vraagbaak@loc.nl - Veel gestelde vragen

Meer over LOC, lid worden & meedoen