Nieuwsbrieven

Ons nieuws ook direct in je mail ontvangen?

Abonneer je gratis op onze:

Ons nieuwsbrief-archief vind je hier of op de pagina met maandelijkse of zorg voor jeugd nieuwsbrieven.

Algemeen nieuws wonen, zorg en welzijn

Op zoek naar algemeen nieuws? Kijk op een van de volgende nieuwspagina's over wonen, zorg en welzijn:

  • GGz-nieuws zet dagelijks GGz nieuws op een rij, met oog voor het cliëntenperspectief.
  • Nieuws over jeugdhulp van de rijksoverheid (verschijnt onregelmatig; nieuwe berichten via email ontvangen kan).
  • Nieuws van de rijksoverheid (verschijnt onregelmatig; nieuwe berichten via email ontvangen kan).
  • Skipr (dagelijks zorgnieuws).
  • Zorg en welzijn (wekelijks nieuws over zorg en welzijn).
  • Zorgvisie (dagelijks zorgnieuws).

LOC in de media

Waar kun je ons zien, horen en lezen?

Einde Gastvrijheidszorg met sterren
Na 10 succesvolle jaren hebben LOC en mede-initiatiefnemers besloten te stoppen met het waarderingssysteem voor gastvrije zorg

Evaluatierapport Grootschalig Luisteren
De gemeente Amersfoort publiceerde een evaluatie-rapport over het LOC-project Grootschalig Luisteren naar Ouderen.

Campagne voor beter leefomgeving GGZ
In november lanceerde LOC samen met andere partijen de campagne 'De meest leefbare GGZ-omgeving'.

Winnaars Awards Meest gastvrije zorginstelling 2017
Tijdens de Dag van de gastvrijheid op 16 november kregen drie zorginstellingen awards uitgereikt. LOC is een van de partners van het evenement 'Gastvrijheid met sterren'.

Manifest 'Samen leven, gemeenschappelijk wonen'
LOC ondertekende met in totaal acht organisaties in september 2017 dit manifest voor betere voorwaarden en samenwerking bij gemeenschappelijk wonen initiatieven.

Publieksversies en handreiking Kwaliteitskader verpleeghuiszorg
Mede op initiatief en met bijdragen van LOC verschenen in oktober publicaties die cliëntenraden helpen om het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg concreet te maken in zorgorganisaties.

Programma voor Alzheimer Café te Leusden
LOC ontwikkelde met Alzheimer Nederland, afd. Amersfoort e.o. en IDé - Innovatiekring Dementie een programma Vrijheid en veiligheid bij dementie.

Persbericht van LOC en partijen in ouderenzorg
Over samen werken aan praktische uitwerking Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

LOC pleit voor verbreding beweging Radicale vernieuwing
Skipr plaatst blog van Marthijn Laterveer en Thom van Woerkom Uit het oog, uit de Miljoenennota?

Interview over meerwaarde van cliëntenraden 
Zorgprogramma Waardigheid en trots interviewt LOC coördinator Joep Bartholomeus.

LOC-blog Zelfsturende teams of zoek-het-zelf-maar-uit-teams? 
Skipr plaatst blog van LOC coördinator Joep Bartholomeus.

Rechter vindt nader onderzoek nodig rondom Benchmark ROM
Rechter deed uitspraak in kort geding waarin onder meer LOC en actiegroep STOP Benchmark ROM vorderden dat GGZ stopt met laten verwerken van ROM-gegevens. LOC-actie.

LOC-felicitatie in nieuwsflits Jeugdzorg Nederland
voor organisaties die hulp aan jeugd bieden verspreidde deze video van jongeren en ouders aan nieuwe politieke woordvoerders.

Cliëntenraden willen laatste woord bij verdeling verpleeghuisgeld
Skipr schrijft over LOC-actie.

Interview: cliënt met ervaring Ggz én lid raad van toezicht LOC
De Nederlandse vereniging van toezichthouders in de zorg publiceert interview in themabank (voor leden Nvtz)

LOC-project Grootschalig Luisteren in lokale media!
Meer op de Grootschalig Luisteren netwerkpagina's

LOC-project Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg in lokale, regionale en landelijke media!
Meer op de radicalevernieuwing.nl media-pagina

Onderzoek: behoefte aan meer informatie over Wet langdurige zorg
GGZnieuws.nl publiceert LOC-bericht

Bijeenkomst GGz privacy en benchmark ROM
GGZnieuws.nl publiceert LOC-brief

Brief CCR, OR & RvB aan zorgkantoor over toekomst ouderenzorg
Skipr publiceert LOC-bericht

Kamervragen over medezeggenschap in zorginstellingen
Ggz-nieuws publiceert LOC-bericht

Congres waarde-volle zorg
Aankondigingen door branchevereniging voor zorgondernemers Actiz, beroepsvereniging voor zorgprofessionals V&VN en forum Ggz

Nog steeds hoge drempels in jeugdhulp
Artikel over Monitor transitie jeugd, waar LOC mede-initiatiefnemer van is, op hét platform voor zorgnieuws Skipr

Kwaliteitskader verpleeghuiszorg vraagt om uitwerking
Blog LOC-coördinatoren op Skipr

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - (030) 284 32 00 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen