LOC Zeggenschap in zorg werkt in de sector Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VV&T) mee aan de totstandkoming van de lijst 'Erkende instrumenten voor het leren van cliëntervaringen'. De lijst maakt onderdeel uit van het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg. De selectietermijn voor deze instrumenten duurt tot 31 maart 2018. De beoogde einddatum van 31 december 2017 bleek door omstandigheden niet haalbaar. Op verzoek van LOC en Patiëntenfederatie Nederland heeft het Zorginstituut Nederland (ZIN) uitstel verleend voor de vaststelling van de lijst erkende instrumenten.

Cliëntervaringen verzamelen

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is sinds januari 2017 in gebruik genomen. Het kwaliteitskader vraagt van zorgorganisaties om minimaal één keer per jaar cliëntervaringen te verzamelen door middel van een erkend instrument. Het kwaliteitskader geeft aan dat het instrument de 'subjectief ervaren bijdrage van de organisatie aan de kwaliteit van leven van de cliënt' dient te meten.

Ontwikkelopdracht

Zorgorganisaties VV&T willen weten welke instrumenten geschikt zijn om cliëntervaringen te verzamelen. In 2017 kreeg de sector van ZIN opdracht om tot een set erkende instrumenten te komen. Zorgorganisaties kunnen vervolgens kiezen welk erkend instrument daaruit zij het meest bruikbaar vinden in hun organisatie, passend bij hun visie, kernwaarden en eigen dynamiek van leren en verbeteren.

LOC in stuurgroep

Binnen de stuurgroep ‘Kwaliteitskader verpleeghuiszorg’ hebben LOC Zeggenschap in zorg en Patiëntenfederatie Nederland een coördinerende rol bij het verzamelen van beschikbare instrumenten. Uiteindelijk beslist de gehele stuurgroep – waar ook ActiZ deel van uitmaakt - over de te volgen procedure voor selectie van instrumenten. Voor deze procedure wordt door de stuurgroep een onafhankelijke commissie ingesteld en worden criteria vastgesteld.
Door het later beschikbaar komen van subsidie voor de ontwikkelpdracht konden de betrokken partijen pas later met de selectie van instrumenten beginnen. De selectie liep zo vertraging op en er werd uitstel aangevraagd.

Lijst gebruiken

Zorgorganisaties weten na 31 maart 2018 uit welke erkende instrumenten op de lijst zij kunnen kiezen. Het staat zorgorganisaties vrij om naast het gebruik van een erkend instrument, andere instrumenten te (blijven) inzetten.
In 2017 waren zorgorganisaties vrij in de keuze van een instrument om cliëntervaringen vast te stellen.

Kwaliteitsverslag

Zorgorganisaties dienen elk jaar in het kwaliteitsverslag te beschrijven hoe zij de resultaten van de gekozen cliëntenraadpleging benutten voor het proces van leren en verbeteren van de zorg. 

Meer informatie

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC zeggenschap in zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC zeggenschap in zorg

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - (030) 284 32 00 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen