gemeenten (176)

Op 25 januari 2017 gaat LOC met cliëntenraadsleden, ondersteuners en andere belangstellenden uit de GGz en VV&T in gesprek over hoe je optimaal in contact kan staan met je achterban en samenwerkingspartners. En wat daarvoor nodig is vanuit LOC. We doen daarvoor graag een beroep op uw ervaring, kennis en ideeën om mensen in het land hier de komende tijd mee verder te helpen. Meer informatie in dit bericht.
Op woensdag 15 februari 2017 gaat LOC met cliëntenraadsleden, ondersteuners en andere belangstellenden uit de jeugdhulp in gesprek over hoe je optimaal in contact kan staan met je achterban en samenwerkingspartners. En wat daarvoor nodig is vanuit LOC. We doen daarvoor graag een beroep op uw ervaring, kennis en ideeën om mensen in het land hier de komende tijd mee verder te helpen. Meer informatie
Jongeren betrekken, maar hoe? Cliëntenorganisatie LOC Zeggenschap in zorg en Kuseema, specialist in jongerenparticipatie, stellen zichzelf als doel: jongeren kunnen zo veel mogelijk zelf hun belangen behartigen. En zoveel mogelijk zeggenschap hebben over hun hele leven. Maar elk mens en elke situatie is anders. Daarom gaat het erom in elke situatie te onderzoeken: wat is het meest passend en wat zijn de praktische mogelijkheden? Kunnen en willen jongeren zelf een rol spelen bij het organiseren van 'participatie' van andere jongeren? Via de ontwikkeling van Adviesvangers - als nieuwe vorm van (mede)zeggenschap - onderzichten LOC en Kuseema samen met jongeren die vragen. Hier lees je meer over de zojuist verschenen publicatie.
Extramurale zorg, de zorg en ondersteuning thuis, is sterk aan het veranderen. Cliëntenraden zijn er druk mee in de weer. Daarom organiseerde het Amsterdamse Platform Cliëntenraden in de Langdurige Zorg hier eind november een themabijeenkomst over. Daar bleek nog eens uit de praktijk dat er veel te doen is rondom medezeggenschap op dit vlak. Leden van centrale cliëntenraden van Amstelring, Cordaan en Evean vertelden over de veranderingen op het gebied van extramurale zorg. Draait het bij al die veranderingen wel echt om de cliënt? Lees het uitgebreide verslag en presentaties vol tips in dit bericht.
We berichtten al eerder over de samenwerking tussen een LOC-project en een project van twee zorgkantoren die beiden de verpleeghuiszorg radicaal willen vernieuwen. Het laatst genoemde project, ‘Leven zoals je wilt’, is nu op zoek naar cliënten. In de regio Amstelveen, Gooi- en Vechtstreek of Kennemerland. Lees meer over de mogelijkheden van het project in dit bericht.
Het klinkt zo logisch, en gelukkig is het dat ook steeds meer: jeugdhulp organiseren samen met jeugd en ouders. Toch is dat nog lang niet altijd vanzelfsprekend. Daarom besteedt LOC in haar media ook graag aandacht aan plekken waar dat wel het geval is, of waar mensen daar aan werken. Hoe gaat het er daar aan toe? Een bijeenkomst in Zuid-Holland Zuid in de spotlight. Lees verder in dit bericht.
Dinsdag 6 december vraagt de Werkplaats Cliëntenorganisaties Maatschappelijke Opvang (COMO) met cliëntenraden en andere cliëntenorganisaties aandacht voor een warme winterregeling voor dak- en thuisloze mensen. Landelijk wordt die dag actie gevoerd. "Nog steeds moeten mensen in Nederland noodgedwongen de nacht op straat doorbrengen. In diverse steden zijn winterregelingen van kracht voor dak- en thuislozen. Deze regelingen kunnen per stad erg verschillen. Al jaren vraagt cliëntenorganisatie Werkplaats COMO (voortgekomen uit Werkplaats MO en COMO-G4) aandacht voor een warmere winterregeling." En dan wel als opstap, naar structurele oplossingen. Want die liggen gewoon binnen handbereik.
LOC startte dit jaar het landelijke project Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg - van regels naar relaties. Afgelopen voorjaar startte ook een ander driejarig project onder hetzelfde motto. Met als projectnaam: Leven zoals je wilt. Zorgkantoren Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid zijn initiatiefnemer daarvan. Net als het LOC-project vindt het project plaats in het kader van landelijk verbeterprogramma Waardigheid en trots van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Om de verpleeghuiszorg optimaal te kunnen vernieuwen, bundelen de projecten krachten. Lees er hier meer over.
Durf het te zien en kom in actie. Vanuit deze insteek organiseren LOC Zeggenschap in Zorg en ActiZ Jeugd 13 december van 14.00 - 16.30 uur een inspiratiemiddag. Tijdens de middag vertellen ervaringsdeskundige jongeren hun verhaal over kindermishandeling. Daarna gaan cliënten, ouders en professionals in gesprek over o.a. de volgende onderwerpen: Welke steun hadden zij willen hebben? Wat had hen en hun ouders geholpen? En welke adviezen kunnen zij meegeven? Wat doen wij al en wat kunnen wij (nog beter) doen?
Ben jij tussen 16 en 21 jaar en krijg je jeugdhulp of jeugdzorg? Vind je het belangrijk dat er naar de mening van jongeren geluisterd word? Kom dan naar de Brainstorm 18-/+! Tijdens een leuke, gezellige en inhoudelijke bijeenkomst bedenken jongeren zelf goede ideeën over zelfstandig zijn. En wat daar allemaal voor nodig is als je begeleid wordt vanuit de jeugdhulp. De goede ideeën worden anoniem verwerkt in de Monitor Transitie Jeugd om de zorg beter te maken.
Zorginstelling Topaz uit Leiden doet mee aan Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg, als een van de vier kern-organisaties. Hoe en met welk doel gaan zij radicaal vernieuwen? En wat is daarvoor nodig? We vroegen het leden van de cliëntenraad en de bestuursvoorzitter. Lees hier de interviews.
Het is voor veel mensen lastig om mensen met dementie te begrijpen en vooral om te snappen wat er in hen omgaat. Wat denken en voelen ze? En hoe kun je daar nu op aansluiten en zorg bieden die het beste aansluit op hun behoefte aan zorg? Zorgorganisatie Sevagram heeft een gratis computerspel voor dementie (ook een app) gemaakt die daar behulpzaam bij kan zijn. In het spel dat via de computer of app op een mobiel apparaat gespeeld kan worden, kunnen professionals, studenten, familieleden, mantelzorgers en leden van cliëntenraden een beter beeld krijgen van hoe mensen met dementie hun aandoening zelf ervaren. Zo kun je dus ook (verder) leren welke zorg en ondersteuning passend kan zijn of juist niet, en waarom. Meer in dit bericht.
Zorginstelling Topaz (regio Leiden), is een van de eerste twee zorgorganisaties die definitief toegezegd hebben dat zij meedoen met het project Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg. Afgelopen week schreven zij een eerste toelichting waarom zij graag meedoen. Lees het hier.
Samenwerkingsverband Ruimte voor Raden maakte een video over burger- en cliëntenparticipatie en betrokkenheid van cliënten en inwoners in het sociaal domein. Over het essentiële belang van samenwerking - zoals tussen de verschillende raden - om dat echt goed te kunnen doen voor de mensen om wie het gaat. Ruimte voor raden is een gezamenlijk initiatief van een aantal landelijke organisaties die actief zijn in het sociaal domein: Landelijke Cliëntenraad (LCR), Koepel Adviesraden Sociaal Domein, de Woonbond en LOC Zeggenschap in zorg.
De Nationale Hulpgids heeft bekend gemaakt wie de finalisten zijn van de Hulp van het Jaar verkiezing 2016. Vanaf nu kan er gestemd worden op deze geliefde oppassers, begeleiders, verzorgers en huishoudelijke hulpen die zijn genomineerd door hulpvragers, collega’s en familie. De winnaar wint een welverdiend weekendje weg en eeuwige roem. Lees hier meer!
De Inspectie Gezondheidszorg heeft een nieuwe lijst over de kwaliteit en veiligheid in verpleeghuizen in ons land uitgebracht. In juli waren er 150 organisaties waar de Inspectie zorgen over had, nu nog 35. En het aantal organisaties met hele grote risico’s is van 11 naar 8 gegaan. Ook is het aantal medicijnincidenten afgenomen. Al deze getallen op een rijtje zettend lijkt het of de verpleeghuiszorg de afgelopen maanden aanzienlijk verbeterd is. Is dat ook zo? LOC-coördinator Marthijn Laterveer beantwoord die vraag in zijn nieuwste blog op dit sociale platform. Meer in dit bericht.
Donderdag 1 december organiseert LOC de derde regiobijeenkomst in Zuid-Holland. Leden van cliëntenraden VV&T zijn welkom van 14:00 uur tot 17:00 uur in bedrijfsverzamelgebouw “Keusgenoeg” te Den Haag. Tijdens deze regiobijeenkomst is er aandacht voor de volgende vier thema's: - actuele zaken rondom medezeggenschap/waardigheid en trots en radicale vernieuwing - goed bestuur in de zorg - scheiden wonen en zorg - ervaringsdeskundigheid in de GGZ, de gevolgen ambulatisering, de reikwijdte van het begrip ‘eigen regie’ en de kwaliteit en organisatie van de ketenzorg. Ook is er voldoende tijd om andere leden van cliëntenraden te ontmoeten en uit te wisselen. Lees meer in dit bericht.

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Zeggenschap in zorg - Churchilllaan 11 (5e etage), 3527 GV Utrecht - (030) 284 32 00 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen