vrijheid en veiligheid (57)

LOC Zeggenschap in zorg heeft bijgedragen aan een nieuwe informatiefolder over bezwaar-, klacht- en tuchtprocedures. Als kind, jongere, ouder of verzorger wil je goede hulp krijgen. Deze folder gaat over de mogelijkheden die je hebt als je niet tevreden bent over de hulp. Met uitleg daarover. Ook vind je informatie over organisaties die je kunnen ondersteunen.
Archipel Zorggroep is een van de deelnemers in de ring van Radicale vernieuwing verpleeghuisorg, van regels naar relaties. In het magazine van Archipel dat nét van de pers is, is een artikel verschenen over hun deelname. Met daarin aan het woord de projectleider binnen de Archipel-locatie in Nuenen, een contactverzorgende en lid van de cliëntenraad. Ook mede-initiatiefnemer van Radicale vernieuwing en LOC-coördinator Marthijn Laterveer komt aan het woord. Lees het hele artikel hier online.
Dit jaar organiseert Woonlandschap de Leyhoeve negen verschillende congressen om de beweging, ‘Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg, van regels naar relaties’, verder vorm te geven. Het doel van deze congressen is het onderling delen van ervaringen en kennis, het vragen van feedback en tevens elkaar te inspireren. Daarom nodigt De Leyhoeve u van harte uit voor het derde congres dat in het teken zal staan van 'Leyhoeve College'.
Het project 'Inzet ervaringsdeskundigen in de JJI' koppelt jongeren in jeugdgevangenissen aan jongvolwassene coaches die ooit zelf in de gevangenis terecht kwamen en hun leven weer op de rit kregen. Ervaringsdeskundigen en projectorganisaties Young in Prison NL, het Jeugdplatform Amsterdam, het Lectoraat Residentiele Jeugdzorg (Hogeschool Leiden) en LOC zeggenschap in zorg bedachten een project rond de inzet van 'coaches met ervaring.' Zij kregen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie in het kader van het traject Verkenning Invulling Vrijheidsbeneming Justitiële Jeugd (VIV-JJ) de opdracht om het project uit te voeren. De voorbereidingen zijn in volle gang. Binnenkort wordt gestart met de inzet van coaches en in het najaar van 2017 worden de eerste resultaten van het project verwacht.
LOC Zeggenschap in zorg en het Netwerk Cliëntenraden Zorg (NCZ) versterken de positie en de invloed van cliëntenraden in zorgorganisaties. Ook door mee te werken aan Waardigheid en trots. Dit is het plan van het ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport (VWS) dat zich richt op verbetering van de verpleeghuiszorg. Door de kwaliteit van leven van de cliënt centraal te stellen, en de relatie met naasten en zorgmedewerkers. Tijdens het congres in oktober dit jaar, is er speciale aandacht voor deze kwaliteitsverbetering en de rol die cliëntenraden daarbij hebben. Meer informatie in dit bericht.
Op maandag 3 en dinsdag 4 juli zijn alle betrokkenen bij de verpleeghuiszorg in Nederland van harte welkom op de Waardigheid en trots-congresdagen in Nieuwegein. Door onder meer deelnemers aan het programma 'Ruimte voor verpleeghuizen' worden in meer dan 70 sessies ervaringen en geleerde lessen gedeeld. Zij tonen de opbrengsten van het doorvoeren van vernieuwing van hoe zij de verpleeghuiszorg organiseren. Ook deelnemers aan Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg tonen eerste ervaringen.
GL8, een omroep in Gelderland en Noord Limburg (regio rondom Heumen Mook en Middelaar), ging voor hun radio-uitzending van 'Gezond en wel' van vandaag in gesprek met Barbera Jolink. Zij is teamverpleegkundige bij kleinschalig verpleeghuis De Lindenhof (Sensire) in Vorden. En "is enthousiast en wil ook dolgraag het experiment Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg vorm gaan geven." In dit bericht een impressie van het gesprek, dat ook meteen helemaal terug te luisteren is.
Op 9 mei vindt de officiële presentatie plaats van de Leydraden van De Leyhoeve. En dat is live via internet te volgen. De Leydraden zijn de huidige vastlegging van hoe woonlandschap en verpleeghuis De Leyhoeve betekenisvolle zorg wil bieden aan de mensen die deze zorg nodig hebben. En zijn ontwikkeld met als doel de zorgregels die er zijn, begrijpelijk en toegankelijk te maken voor zowel cliënten als medewerkers. Het zijn geen regels, maar leydraden. Ze geven richting aan het leveren van maatwerk ten aanzien van basiszorg én kwaliteit van leven. Meer in dit bericht.
Er is sinds kort een Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Dit document biedt richting aan wat we in Nederland mogen verwachten van de verpleeghuiszorg. Er worden nu bijeenkomsten georganiseerd over wat dit Kwaliteitskader nu precies betekent voor zorgorganisaties en mensen die betrokken zijn bij de zorg. En over hoe zorgorganisaties recht kunnen doen aan de opdracht uit het kader om te leren en verder te ontwikkelen. Om hier duidelijkheid over te geven organiseren Zorginstituut Nederland en het programma Waardigheid en trots informatiebijeenkomsten. Aanvullend hierop organiseert LOC ook aparte bijeenkomsten specifiek gericht op wat je vanuit cliëntperspectief met het kader kunt.
Wie in staat is om zin te geven en te ervaren in zijn leven, voelt zich langer gezond en wel. Het maakt dat je beter met situaties in het leven om kunt gaan. Maar hoe kun je zo leren omgaan met dementie, dat het leven betekenisvol kan blijven? Hoe kun je steun vinden en zin in het leven blijven ervaren ondanks het rouwproces dat dementie met zich meebrengt? Steeds meer mensen ontdekken hoe je dat kunt doen. Het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen heeft cursusmateriaal ontwikkeld waarmee ervaren zorgverleners de cursus 'Zorgen voor Zin bij mensen met dementie' zelf kunnen geven. Een cursus, voor mensen met dementie zelf én de mensen uit hun naaste omgeving.
Het LOC-project Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg is van start gegaan. Dit nieuwe project vindt plaats in het kader van het landelijke verbeterprogramma Waardigheid en Trots. Vier organisaties gaan radicaal vanuit de relatie tussen mensen die zorg nodig hebben, hun familie en zorgverleners organiseren. Met steeds als uitgangspunt: dat wat voor alle betrokkenen van betekenis is. Maar eerder deed LOC met adviesbureau Artemea ook een project dat nu al nieuwe inzichten en praktische handvatten biedt aan cliënten, familie en professionals. Lees er meer over in dit bericht.
Als je zelf met zorg en ondersteuning te maken hebt, kan het voorkomen dat de hulp niet naar wens is. En dat je dat wilt aangeven, zodat situaties erop vooruit kunnen gaan. En de ondersteuning er echt op gericht is, dat je een waarde-vol leven kunt leiden. Waarin je voor jezelf en voor anderen om je heen van waarde kunt (blijven) zijn. Cliëntvertrouwenspersonen kunnen hier een belangrijke rol in spelen. Zij ondersteunen cliënten, maar ook vertegenwoordigers van cliënten, bij het verwoorden van hun behoeften en wat belangrijk is zodat situaties verbeterd kunnen worden. In februari start een inspirerende nieuwe leergang.
In De Leyhoeve in Tilburg wordt elke dag en organisatiebreed de manier onder de loep genomen waarop het leven, wonen en de (verpleeg)zorg tot stand komt. Met als centrale vraag: zouden wij dit ook zo voor onze eigen moeder willen? Bewoners, familie, mantelzorgers, cliëntenraad, verschillende hoogleraren, afstuderende studenten van de hotelschool Maastricht, personeel en directie ontwikkelden de afgelopen maanden via vele gesprekken samen de ‘Leydraden’. In gesprek met bestuursvoorzitter Laurens van Rij, over hoe de nieuwkomer in de zorg vanaf 2017 vanuit die Leydraden wil werken. Daarvoor moet wel nog huidige wet- en regelgeving aangepast. Maar laat dat nu juist de bedoeling zijn van het nieuwe LOC-project Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg.
Op vrijdag 13 januari 2017 heeft de Raad van Bestuur van het Zorginstituut Nederland het ‘kwaliteitskader verpleeghuiszorg’ vastgesteld. Dit document biedt richting aan wat we in Nederland mogen verwachten van de verpleeghuiszorg. LOC draagt graag verder bij aan realisatie van goede zorg, zoals het kwaliteitskader beoogt. We zetten enkele punten op een rij die daartoe volgens ons belangrijk zijn en doen een aantal voorstellen. Lees verder in dit bericht.
Wilt u weten of de zorg die u of uw zorgaanbieder verleent, moet voldoen aan de vereisten van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)? Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een zelftest ontwikkeld om dat na te kunnen gaan. Die is te raadplegen in een gratis brochure. Valt de zorg niet onder de Wkkgz? Dan staat het de zorgaanbieder vrij alsnog aan de slag te gaan met de strekking van de wet ter verbetering van de kwaliteit van de zorg. Meer daarover ook in dit bericht.
Alzheimer Nederland en Samen Dementievriendelijk slaan de handen ineen bij de toneelproductie De Vader. In de voorstelling ziet het publiek vanuit het hoofd van André de verwarring van iemand met Alzheimer. En zijn dochter. De première van De Vader was op 20 december in de Koninklijke Schouwburg te Den Haag en de tournee loopt tot 25 maart 2017. Dagblad Trouw sprak LOC's Lena Hillenga over de inleiding die zij verzorgt. Lees hier verder.
De nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) heeft als doel de zorg veiliger te maken en de behandeling van klachten over de zorg te verbeteren. En stelt daarvoor eisen aan zorgaanbieders. Of ze nu groot of klein zijn. Zoals dat zij een werkwijze hebben voor het omgaan met incidenten. Niet voor alle beroepsgroepen zijn al normen en procedures voor handen. Het ministerie van VWS heeft daarom een handreiking gemaakt voor kleine zorgaanbieders en zelfstandig werkende zorgverleners. Gratis te downloaden in dit bericht.
De 'Veilige Principes' bieden uitgangspunten voor cliënt, organisaties en professionals om goed om te gaan met medicatie in de zorg. Ook de cliëntenraad en de cliënt zelf speelt daar een grote rol in. Het platform medicatieveiligheid waar LOC aan meedoet ontwikkelde de 'veilige principes'. En nu ook nieuwe hulpmiddelen: cliënt informatie kaarten en een animatiefilmpje. Lees en kijk verder in dit bericht.
Dinsdag 6 december vraagt de Werkplaats Cliëntenorganisaties Maatschappelijke Opvang (COMO) met cliëntenraden en andere cliëntenorganisaties aandacht voor een warme winterregeling voor dak- en thuisloze mensen. Landelijk wordt die dag actie gevoerd. "Nog steeds moeten mensen in Nederland noodgedwongen de nacht op straat doorbrengen. In diverse steden zijn winterregelingen van kracht voor dak- en thuislozen. Deze regelingen kunnen per stad erg verschillen. Al jaren vraagt cliëntenorganisatie Werkplaats COMO (voortgekomen uit Werkplaats MO en COMO-G4) aandacht voor een warmere winterregeling." En dan wel als opstap, naar structurele oplossingen. Want die liggen gewoon binnen handbereik.
1 januari 2016 is de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg in werking getreden. Met als doel de zorg veiliger te maken en de behandeling van klachten over de zorg te verbeteren. Zorgorganisaties moeten een nieuwe klachtenregeling opstellen en cliëntenraden hebben daarbij verzwaard adviesrecht. LOC biedt ondersteuning bij deze verandering zoals via een brochure en bijeenkomsten. Of via een model-klachtenregeling voor in de verpleging, verzorging en thuiszorg. Het ministerie bracht in oktober ook een handige folder uit met meest gestelde vragen door zorgprofessionals over de nieuwe wet. De nieuwste versie daarvan is te downloaden via dit bericht.

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Zeggenschap in zorg - Churchilllaan 11 (5e etage), 3527 GV Utrecht - (030) 284 32 00 - vraagbaak@loc.nl - Veel gestelde vragen

Meer over LOC, lid worden & meedoen