wonen en bouwen (44)

Aandacht voor de omgeving waarin mensen zorg krijgen is enorm belangrijk. Vanuit waarde-volle zorg werkt LOC al geruime tijd aan een juiste omgeving voor zorg. De beinomgevingsmethodiek van Anneke van der Plaats over de juiste omgevingszorg laat heel mooi zien hoe groot de invloed van de omgeving is voor mensen met dementie. Zij vertelde hierover op het landelijk congres op 9 oktober en kreeg ook erkenning van landelijke media. In 2018 organiseert LOC hierover verdere bijeenkomsten.
In de nieuwe netwerkgroep Persoonsvolgende zorg op het sociaal platform van LOC kun je kennis opdoen en ervaring uitwisselen over dit onderwerp. Er staat informatie op over het tweejarige experiment Persoonsvolgende zorg, waarbij geld de cliënt volgt en niet andersom. Belangrijk voor waarde-volle zorg.
Van regels naar relaties bewegen is uitgangspunt van Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg. Dat dat wel wat van betrokkenen vraagt wordt duidelijk in een vernieuwingsessie van deelnemer Topaz tijdens de landelijke inspiratiebijeenkomst 22 mei 2017. ‘En dat doen we nog echt niet structureel’ legt Topaz-projectleider Eva van Zelm uit als ze vertelt over haar eerste honderd dagen als projectleider. “Maar mijn ervaring is: zodra je met elkaar in gesprek gaat over waar het werkelijk om gaat, worden de meeste mensen enthousiast en komen ze met goede ideeën.”
Onder alle deelnemers aan Gastvrijheidszorg met Sterren zijn tien verzorgings- en verpleeghuizen, drie GGZ-instellingen en vijf ziekenhuizen genomineerd voor de Gastvrijheidszorg Awards 2017. De winnaars worden op 16 november 2017 bekendgemaakt tijdens de Dag van de Gastvrijheid. Bekijk de genomineerden hier!
Archipel Zorggroep is een van de deelnemers in de ring van Radicale vernieuwing verpleeghuisorg, van regels naar relaties. In het magazine van Archipel dat nét van de pers is, is een artikel verschenen over hun deelname. Met daarin aan het woord de projectleider binnen de Archipel-locatie in Nuenen, een contactverzorgende en lid van de cliëntenraad. Ook mede-initiatiefnemer van Radicale vernieuwing en LOC-coördinator Marthijn Laterveer komt aan het woord. Lees het hele artikel hier online.
Op 9 mei vindt de officiële presentatie plaats van de Leydraden van De Leyhoeve. En dat is live via internet te volgen. De Leydraden zijn de huidige vastlegging van hoe woonlandschap en verpleeghuis De Leyhoeve betekenisvolle zorg wil bieden aan de mensen die deze zorg nodig hebben. En zijn ontwikkeld met als doel de zorgregels die er zijn, begrijpelijk en toegankelijk te maken voor zowel cliënten als medewerkers. Het zijn geen regels, maar leydraden. Ze geven richting aan het leveren van maatwerk ten aanzien van basiszorg én kwaliteit van leven. Meer in dit bericht.
Jaarlijks berekent LOC Zeggenschap in zorg het zogenaamde brood- en wasgeld voor bewoners van Wlz-instellingen. Het gaat om geld dat bewoners krijgen als zij zelf hun was en/of broodmaaltijden verzorgen. Tot nu veranderde het bedrag steeds op 1 juli. Op verzoek van cliëntenraden verandert er dit jaar niets op 1 juli. En gaan de nieuwe bedragen jaarlijks per 1 januari in. Meer in dit bericht.
Een grote verzameling maatschappelijke organisaties spreekt zich vandaag uit tegen de verhuurderheffing, de heffing oplopend tot 2 miljard euro die sociale verhuurders moeten betalen aan het Rijk. De FNV, Milieudefensie, ouderenorganisatie KBO PCOB, LOC Zeggenschap in zorg en tal van andere organisaties hebben zich bij deze oproep van de Woonbond aangesloten. In een gezamenlijk manifest roepen zij het volgende kabinet op deze belasting af te schaffen.
Het meten van kwaliteit van leven en gastvrijheidszorg wordt steeds belangrijker in de zorg en voor overheden. Gastvrijheidszorg met Sterren draagt bij aan het inzichtelijk maken van deze kwaliteit. Aan de hand van beoordelingen van binnen en buiten zorginstellingen in het land. Het waarderingsinstrument dat al jaren ingezet wordt, is dit jaar geoptimaliseerd. Het doel is om management, medewerkers en cliënten inzicht te geven in het gastvrijheidsbeleid en in de praktische uitvoering daarvan. Om zo de kwaliteit van leven en het welzijn van cliënten en patiënten te verbeteren. Meer in dit bericht.
In De Leyhoeve in Tilburg wordt elke dag en organisatiebreed de manier onder de loep genomen waarop het leven, wonen en de (verpleeg)zorg tot stand komt. Met als centrale vraag: zouden wij dit ook zo voor onze eigen moeder willen? Bewoners, familie, mantelzorgers, cliëntenraad, verschillende hoogleraren, afstuderende studenten van de hotelschool Maastricht, personeel en directie ontwikkelden de afgelopen maanden via vele gesprekken samen de ‘Leydraden’. In gesprek met bestuursvoorzitter Laurens van Rij, over hoe de nieuwkomer in de zorg vanaf 2017 vanuit die Leydraden wil werken. Daarvoor moet wel nog huidige wet- en regelgeving aangepast. Maar laat dat nu juist de bedoeling zijn van het nieuwe LOC-project Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg.
Als je jong bent en dakloos, is het soms moeilijk om hulp of een uitkering te krijgen. Het kan zo zijn dat de gemeente waar een jongere aanklopt niet meteen hulp wil bieden. Maar een gemeente mag niet weigeren om dan hulp te geven. Een Rotterdams jongerenteam 18-/18+ heeft een folder gemaakt over regels die hierbij gelden, rondom 'woonplaatsbeginsel' en 'regiobinding'. Voor jongeren is het vaak onduidelijk hoe dat in elkaar zit en waar je kan aankloppen voor hulp. Deze folder brengt hen op de hoogte over hun rechten en wil er aan bijdragen dat zij niet meer zomaar worden weggestuurd door gemeenten als zij hulp vragen.
De Tweede Kamer overweegt bouwregels te versoepelen. Bouwen in de zorg vraagt soms om harde eisen, omdat mensen daar behoefte aan hebben. Dat kan liggen aan de afmetingen van deuren, maar ook de aanwezigheid van gezamenlijke ruimtes. Uitgangspunt is dat woningen meer toegankelijk moeten worden. Daarom hebben verschillende organisaties opgeroepen om vast te houden aan bestaande bouwregels. LOC steunt deze oproep.
Dinsdag 6 december vraagt de Werkplaats Cliëntenorganisaties Maatschappelijke Opvang (COMO) met cliëntenraden en andere cliëntenorganisaties aandacht voor een warme winterregeling voor dak- en thuisloze mensen. Landelijk wordt die dag actie gevoerd. "Nog steeds moeten mensen in Nederland noodgedwongen de nacht op straat doorbrengen. In diverse steden zijn winterregelingen van kracht voor dak- en thuislozen. Deze regelingen kunnen per stad erg verschillen. Al jaren vraagt cliëntenorganisatie Werkplaats COMO (voortgekomen uit Werkplaats MO en COMO-G4) aandacht voor een warmere winterregeling." En dan wel als opstap, naar structurele oplossingen. Want die liggen gewoon binnen handbereik.
LOC startte dit jaar het landelijke project Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg - van regels naar relaties. Afgelopen voorjaar startte ook een ander driejarig project onder hetzelfde motto. Met als projectnaam: Leven zoals je wilt. Zorgkantoren Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid zijn initiatiefnemer daarvan. Net als het LOC-project vindt het project plaats in het kader van landelijk verbeterprogramma Waardigheid en trots van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Om de verpleeghuiszorg optimaal te kunnen vernieuwen, bundelen de projecten krachten. Lees er hier meer over.
De Inspectie Gezondheidszorg heeft een nieuwe lijst over de kwaliteit en veiligheid in verpleeghuizen in ons land uitgebracht. In juli waren er 150 organisaties waar de Inspectie zorgen over had, nu nog 35. En het aantal organisaties met hele grote risico’s is van 11 naar 8 gegaan. Ook is het aantal medicijnincidenten afgenomen. Al deze getallen op een rijtje zettend lijkt het of de verpleeghuiszorg de afgelopen maanden aanzienlijk verbeterd is. Is dat ook zo? LOC-coördinator Marthijn Laterveer beantwoord die vraag in zijn nieuwste blog op dit sociale platform. Meer in dit bericht.
Gisteren publiceerde Omroep Brabant een video-gesprek met de bestuursvoorzitter van radicale vernieuwer De Leyhoeve uit Tilburg. Met onder meer een inspirerend gesprek over hoe in De Leyhoeve personeel, cliëntenraad en bewoners onderzochten welke regels echt nodig zijn, om goede zorg en vooral waardig leven mogelijk te maken. Via het project Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg kan de zorginstelling nu ook vanuit landelijke zorginstituten ruimte krijgen om vanuit die écht wezenlijke regels zorg te organiseren. Meer in dit bericht.
Op donderdag 10 en woensdag 16 november 2016 gaat LOC met cliëntenraadsleden, ondersteuners en andere belangstellenden in gesprek over hoe je optimaal in contact kan staan met je achterban en samenwerkingspartners. En wat daar voor nodig is vanuit LOC. We doen daarvoor graag een beroep op uw ervaring en kennis, om iedereen in het land hier de komende tijd mee verder te helpen. Lees meer over de focusgroepen in dit bericht.
JongWijs, een landelijk netwerk van jongeren en jongvolwassenen met ervaring op het gebied van pleegzorg, maakt in opdracht van Stichting Kinderpostzegels Nederland een website voor jongeren die de pleegzorg gaan verlaten of die net uit de pleegzorg zijn. Op deze website kunnen zij straks praktische informatie vinden, maar het wordt ook een plaats waar pleegjongeren ervaringen uit kunnen wisselen en elkaar kunnen ontmoeten. Met de ontwikkeling van deze website hoopt JongWijs een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan het proces van ‘op eigen benen staan’ van deze jongeren. Jongwijs is nu op zoek naar jongeren die met pleegzorg te maken hebben of hadden die mee willen denken of doen bij het maken van de nieuwe website. Lees hier meer.
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de 2e ronde regionale bijeenkomsten dit jaar in Noord-Holland waarbij weer een aantal interessante onderwerpen worden behandeld. De nieuwe bijeenkomsten vinden plaats in Hoorn en Zaandam. Onderwerpen: de nieuwe wet Kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (WKKgz), scheiden van wonen en zorg en zorginkoop. In het programma is ruimte voor cliëntenraden tot het stellen van vragen. Voor meer informatie en aanmelden, klik hier.
Bijna 1000 mensen uit het hele land bezochten vandaag het congres 'Cliëntenraad: van weten naar doen' in Nieuwegein. Het congres stond in het teken van het versterken van de cliëntenraad. In dit bericht een impressie van de dag met reacties van bezoekers, foto's, en links naar de presentaties en verslagen die gemaakt werden. Filmpjes met reacties van mensen die aanwezig waren volgen later ook. Lees en kijk hier verder.

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Zeggenschap in zorg - Churchilllaan 11 (5e etage), 3527 GV Utrecht - (030) 284 32 00 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen