Blogs & vlogs

FNV: RED DE ZORG.

De FNV roept het gehele Nederlandse volk op om een volkspetitie te tekenen om de zorg te redden. Roept op om op 12 september te komen demonstreren. Als ik het goed begrijp is het allemaal de schuld van de regering. Dat deze regering miljarden bezuinigt op de zorg is zeker waar Anderzijds is deze eenzijdigheid ronduit misleidend. Ook wanneer de regering miljarden in de zorg zou stoppen zijn de problemen nog lang niet opgelost omdat de organisatiestructuren binnen gezondheidszorginstelling bestuursgericht zijn en niet clientgericht. De mchtsverhoudingen zijn absoluut niet in balans. Daar hoor je de FNV niet over. Er wordt vanuit de FNV niet gesproken dat het binnen de gezondheidszorg ook om macht gaat en macht zonder een gelijkwardige tegenmacht leidt tit blinde vlekken en corrumpeert. Dat lijkt me toch een open deur.

Ik heb de volkspetitie ondertekent omdat ik ervan uitga dat elke positieve actie steun verdient en ik ontken dan ook niet dat geld wel degelijk een rol speelt. Maar het blijft een deel van het verhaal.

Ik beperk me tot de verpleeghuiswereld omdt ik daar in thuis ben. Ik zie daar gewoon misstanden die deels met geld te maken hebben en deels met verziekte machtsverhoudingen en mede daardoor bewoners die nodeloos lijden en verzorgenden en verpleegkundigen die met alle macht proberen de boel draaiende te houden. In mijn boek: Verpleeghuisbewoners en hun leefwereld betalen de rekeningp (www.uitgeverijeigenboek.nl) ga ik daar uitgebreid op in en ben dus het oneens met de FNV al zou het alleen een geldkwestie zijn.

Wanneer de Vereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden in 2014 het met mij eens is dat de verpleeghuiszorg tekort schiet, de werkdruk hoog is, weinig personeel en laag geschoold en dat menigeen niet bij het bestuur durft te klagen uit angst voor repercussies is er toch iets goed mis. Ik ga er vanuit dat ook de FNV een en ander ook weet.

Het verbaast medan ook dat allerlei instanties niet een blok gaan vormen en gezamenlijk in actie komen.  

Het moet toch mogelijk zijn dat verenigingen van verpleegkundigen en verorgenden en vakbonden, samen met de vereniging van mantelzorgers, vereniging van behandelaren in opstand komen. Gezamenlijk, niet vragen, maar eisen dat het nu eens afgelopen moet zijn.

Dat zij eisen dat er een einde komt aan tekortschietende zorg:Dat er voldoende professionele handen iaan bed zijn en verzorgenden niet onder te hoge werkdruk hun werk moeten doen met ondersteuning van onvoldoende geschoold personeel. Dat leerlingen een praktijkopleiding genieten die professioneel is en de bewoners inderdaad centraal stelt. Dat besturen het onmogelijk gemaakt wordt dat zij de aanbrengers van misstanden met de wet in de hand kunnen straffen. Dat het verboden moet worden om mantelzorgers op te roepen om zorgtaken op zich te nemen (tillen, enz.) om het personeel te ontlasten. 

Het lijkt erop dat de dikke ik mentaliteit diep geworteld is binnen de gezondheidszorg en ook bij de vele organisaties en verenigingen die alsmaar roepen dat zij zich inzetten voor zieken, gehandicapten en ouderen. Het lijkt erop dat de dikke ik centraal staat en dus iedere dikke ik zijn inzet zo goed en belangrijk vind dat eensgezind samenwerken er gewoon niet in zit. Ook de FNV maakt dat duidelijk. Door de dikke ik verdeeldheid wordt er veel en van alles geroepen en gedaan, behalve dus eensgezxind met elkaar optrekken. Het blijft, ondanks de beste bedoelingen, een schaamteloze vertoning. Een schaamteloze vertoning waar juist de meest kwetsbare mens, die zich het minst kan verweren aan opgeofferd wordt. Hoeveel en hoe lang mogen er nog kwetsbare mensen geofferd worden en onnodig lijden voordat het eindelijk eens doordringt dat er gezamenlijk actie gevoerd dient te worden en niet iedereen voor zich en een of andere godheid voor ons allen. 

Mail mij als mensen reageren –

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC zeggenschap in zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC zeggenschap in zorg

Reacties

  • Verpleeghuisbewoners en hun leefwereld betalen de rekening. door Binjamin Heyl , uitgeverij Mijn Eigen Boek 2015; isbn 978-94-6129-166-0.

    Het boek begint met de beweging 'Verpleegkundigen en verzorgenden in opstand'' (1989) en eindigt met 'de leefwereld in opstand 2039.

    In de tussenliggende hoofdstukken wordt nader ingegaan op, wat de oorzaken kunnen zijn waarom alles zo traag gaat, met als hoofdoorzaak dat de machtsbalans tussen de leefwereld en de wereld van het management, met aan het hoofd het bestuur, in onbalans is. Ook wordt duidelijk dat ondergetekende geen fan is van de marktwerking in de zorg en dat machthebbers er alles aan doen om hun macht te behouden en daarom niets moeten hebben van klokkenluiders.

    Verscheidene beroepsverenigingen, belangenbehartigers, politici, en de Inspectie voor de Volksgezondheid brengen hun visie naar voren.

    Dit boek wil uitnodigen tot discussies op basis van concrete doelen en hoe deze zo snel mogelijk te implementeren, zodat het daadwerkelijk leidt tot wat we al decennialang roepen en over vergaderen: De zorgvrager en diens leefwereld staat centraal. 

Deze reactie is verwijderd

Bijdragen?

Op de blog & vlog-pagina staan allerlei blogs en vlogs van mensen die betrokken zijn bij LOC. Van mensen uit de kern van het netwerk tot mensen die LOC en haar visie een warm hart toedragen. Iedereen kan bijdragen. Daarom komt niet alles wat er geplaatst wordt, per se overeen met wat LOC vanuit haar visie vindt.

Een blog of vlog plaatsen

Heb je een profiel op dit sociale platform en je bent ingelogd, dan kun je via de knop hieronder meteen zelf een blog of vlog plaatsen. Over hoe je een profiel kunt maken en andere voordelen daarvan lees je hier meer

Wil je wel een blog/vlog plaatsen maar geen profiel maken? Andere vragen? Dan kun je contact opnemen met webmaster@loc.nl of 030 284 3200. Vast bedankt!

Blogs en vlogs die hier geplaatst worden verschijnen hier, op de startpagina en mogelijk ook in de nieuwsbrief.

  Plaats een blog of vlog

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - (030) 284 32 00 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen