Blogs & vlogs

Geen huiver voor cliëntenrechten GGZ

In de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) staat steeds meer het ontwikkelen van 'empowerment': eigen kracht, eigen regie en emancipatie van de cliënt als onderdeel van herstelgerichte zorg centraal. De stem van de cliënt telt meer mee en het recht op medezeggenschap speelt daarbij een belangrijke rol. Deze ontwikkelingen roepen bij sommige cliënten vragen op. Past dit wel bij de levensbeschouwelijke overtuiging?

Een interessant recent krantenartikel van een lid van de cliëntenaad van Eleos, laat zien dat maatschappelijke ontwikkelingen niet vanzelfsprekend zijn voor iedereen. En dat het belangrijk is vragen hierover serieus te nemen en met elkaar te bespreken.

Vragen bij rechten

Bij rechten op medezeggenschap worden soms vragen gesteld. Zo ook onder de gereformeerde achterban van Eleos, is te lezen in het Reformatorisch Dagblad. Deze zorginstelling biedt vanuit een christelijke identiteit behandeling en begeleiding aan mensen met psychiatrische of psychosociale problemen.

Geloofsvragen 

De cliëntenraad van Eleos signaleert vragen bij cliënten en hun naasten rondom het gebruik maken van rechten. Bezwaren die hiertegen worden ingebracht, hebben vooral te maken met de overtuiging van cliënten vanuit hun christelijke achtergrond dat ze geen rechten hebben. Het zondaar zijn maakt hen tot een ”rechteloze”. Daarbij zou het een mens niet passen zich te beroepen op zijn rechten.

Wederkerigheid

Femmeke van den Berg, verbonden aan het Kennisinstituut christelijke ggz (Kicg) en Kees van Iwaarden, ervaringsdeskundige, lid van de cliëntenraad van Eleos, schreven een artikel in het Reformatorisch Dagblad om uit te leggen waarom volgens hen cliëntenrechten wel passen bij de wederkerigheid binnen de christelijke ggz. Cliënten met een gereformeerde achtergrond hoeven er niet huiverig voor te zijn.

Relationeel mensbeeld

Zij schrijven: "Binnen de christelijke ggz staat een begrip zoals empowerment altijd in relatie tot het christelijke mens- en wereldbeeld. Het christelijke mensbeeld is relationeel van aard. God heeft de mens geschapen in relatie tot Zichzelf en anderen. Vanuit dit relationele kader, waarin je als mens voor het aangezicht van God leeft én aan elkaar gegeven bent, is autonomie geen bedreiging voor onderlinge relaties. Ook is het niet ongepast om als christen je wensen kenbaar te maken of een klacht in te dienen wanneer er sprake is van onheuse bejegening. Gebruikmaken van je cliëntenrechten binnen de christelijke zorg is juist een kans om eigen verantwoordelijkheid te nemen en om nieuw zelfvertrouwen te ontwikkelen in een veilige omgeving, waarin je elkaar ziet als gelijkwaardige medeschepselen."

Lees het hele artikel: Christen kan zeker gebruikmaken van cliëntenrechten in ggz

Mail mij als mensen reageren –

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Waardevolle zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Waardevolle zorg

Bijdragen?

Op de blog & vlog-pagina staan allerlei blogs en vlogs van mensen die betrokken zijn bij LOC. Van mensen uit de kern van het netwerk tot mensen die LOC en haar visie een warm hart toedragen. Iedereen kan bijdragen. Daarom komt niet alles wat er geplaatst wordt, per se overeen met wat LOC vanuit haar visie vindt.

Een blog of vlog plaatsen

Heb je een profiel op dit sociale platform en je bent ingelogd, dan kun je via de knop hieronder meteen zelf een blog of vlog plaatsen. Over hoe je een profiel kunt maken en andere voordelen daarvan lees je hier meer

Wil je wel een blog/vlog plaatsen maar geen profiel maken? Andere vragen? Dan kun je contact opnemen met webmaster@loc.nl of 030 284 3200. Vast bedankt!

Blogs en vlogs die hier geplaatst worden verschijnen hier, op de startpagina en mogelijk ook in de nieuwsbrief.

  Plaats een blog of vlog

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen