Blogs & vlogs

In het voorjaar heeft LOC vijf keer de cursus Medezeggenschap in de praktijk gegeven. Na afloop van de reeks heeft LOC de deelnemers een drietal vragen voorgelegd. Hieronder een keuze uit de reacties die LOC kreeg. Zo kunt u lezen of de cursus iets voor u is. Ook kunt u lezen wat LOC leert van de kritische opmerkingen.

Heeft de cursus aan uw verwachting voldaan?

 • Meer over medezeggenschap te weten gekomen, duidelijk uitleg en je kan ze altijd bellen voor vragen.

 • Het besef dat je een stap vooruit moet denken.

 • Ik heb duidelijke informatie ontvangen over welke advies aanvragen cliëntenraden werkelijk zeggenschap hebben en of dat advies of verzwaard advies betreft.

Heeft de cursus u geholpen bij uw raadswerk?

Met betrekking tot de rol en positie van de cliëntenraad

 • Het is altijd schipperen tussen organisatie en cliënten. Nu weet ik dat het om de cliënten gaat.

Met betrekking tot kennis en inzicht

 • Kreeg heldere bevestiging van vermoedens. Met name over de wet. Twee punten, te weten (1) de Wmcz zegt niets over de Wmo-cliënten, regelen in Samenwerkingsovereenkomst en (2) onze zorgverlener voldoet niet aan de eis tot openbaarheid van informatie (art 9) zijn integraal door bestuurder overgenomen. Gek: was zowel voor bestuurder als voor de al zittende raadsleden volslagen onbekend.

 • Daar ik nieuw ben in de cliëntenraad wilde ik graag weten in hoeverre cliëntenraden zeggenschap hadden in de verscheidene aspecten van een zorginstelling. Tevens heeft het mij inzicht gegeven hoe cliëntenraden functioneerden bij andere zorginstellingen door de andere cursisten.

Met betrekking tot de werkwijze van de cliëntenraad

 • Ik weet nu beter hoe ik dingen aan kan pakken en waar we wel (of niet) verantwoordelijk voor zijn als CCR.

 • Het aanhoren van de ervaringen uit de praktijk bij andere raden heeft mij een ander kijk op onze werkwijze gegeven.

 • Door mijn vergrote kennis om antwoorden kan vragen over onderwerpen die ik anders niet gevraagd had.

Zou u de cursus aanbevelen aan anderen?

 • Ja, ik heb de cursus al aanbevolen aan twee nieuwe leden en via de secretaresse geregeld dat nieuwe leden al jullie materiaal krijgen.   

 • Ja, omdat het je kennis vergroot zodat je beter begrijpt waarover het gaat en je dus ook gerichter vragen kunt stellen. 

 • Nee, de verstrekte informatie is ook goed te achterhalen via internet. Er is ten opzichte van online informatie niet echt veel toegevoegd.

 • Nee, het onderdeel sociaal media voegde niet zo veel toe omdat het op scherm slecht zichtbaar was en niet zo actueel. Voor mij geen nieuws.

Reactie LOC

De brochure Basisinformatie medezeggenschap geeft een feitelijke samenvatting van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. In de cursussen in het najaar zal LOC de interpretatie van de Wet medezeggenschap cliëntenraden en de praktijk van de cliëntenraden nog meer dan voorheen centraal stellen. Ook zullen we aandacht geven een gelijke inbreng van de deelnemers en ervoor zorgen dat de technische voorzieningen in orde zijn.

Heeft u nog tips voor LOC met betrekking tot de cursus?

Algemeen

 • Ga zo door met raden informeren. Het was een duidelijke en informatieve dag.

Aandacht voor de praktijk en werkwijze van cliëntenraden

 • Een probleem behandelen die door een cliëntenraad helemaal is uitbehandeld en vragen aan de aanwezigen desnoods in groepjes hoe zij dit zouden aanpakken. Om na te gaan hoe we het beste advies kunnen geven.

 • Een goede tip is wellicht om duidelijker handvatten te bieden over de mogelijkheden die een raad heeft met betrekking tot ongevraagde adviezen.

 • Ook meer suggesties geven op het gebied van zichtbaarheid (ook online en social media) kunnen goed worden gebruikt door raadsleden die hun werk pas sinds korte tijd doen. Uiteindelijk geeft iedereen op zijn of haar eigen zienswijze en manier invulling aan het raadswerk.

 • Ook tips en suggesties op het gebied van benadering en communicatie naar Raden van Bestuur en directies kunnen veel verdieping geven. Veel nieuwe raadslieden betreden tenslotte vaak een compleet nieuwe wereld…

Reactie LOC

LOC gaat kijken op welke wijze we met name in het ochtendgedeelte over de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen de inbreng van de raadsleden over hun praktijksituatie te vergroten. Ook de financiën van GGz-instellingen krijgt een aparte plek in de workshop Zorg en geld.

LOC is van plan meer aandacht te besteden aan de praktijksituatie van cliëntenraden. Hierin kan het opstellen van een ongevraagd advies een plek krijgen.

De workshop Contact met de achterban besteedt aandacht aan sociale media. Nu laat het vooral zien wat er mogelijk is. Een mogelijke vervolgstap is het maken van een communicatieplan waarin de deelnemers bepalen welke media zij hoe willen inzetten.

LOC besteedt in haar media aandacht aan goede praktijkvoorbeelden. Ook cliëntenraden kunnen op het forum van LOC hun eigen goede praktijken voor het voetlicht brengen.

Tot slot zullen we het idee van een nieuwe workshop Relatie en samenwerking cliëntenraad - raad van bestuur/directie uitwerken.

Mail mij als mensen reageren –

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Zeggenschap in zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Zeggenschap in zorg

Bijdragen?

Op de blog & vlog-pagina staan allerlei blogs en vlogs van mensen die betrokken zijn bij LOC. Van mensen uit de kern van het netwerk tot mensen die LOC en haar visie een warm hart toedragen. Iedereen kan bijdragen. Daarom komt niet alles wat er geplaatst wordt, per se overeen met wat LOC vanuit haar visie vindt.

Een blog of vlog plaatsen

Heb je een profiel op dit sociale platform en je bent ingelogd, dan kun je via de knop hieronder meteen zelf een blog of vlog plaatsen. Over hoe je een profiel kunt maken en andere voordelen daarvan lees je hier meer

Wil je wel een blog/vlog plaatsen maar geen profiel maken? Andere vragen? Dan kun je contact opnemen met webmaster@loc.nl of 030 284 3200. Vast bedankt!

Blogs en vlogs die hier geplaatst worden verschijnen hier, op de startpagina en mogelijk ook in de nieuwsbrief.

  Plaats een blog of vlog

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen