Blogs & vlogs

Hulp of afstand? Wat zegt de risico-inventarisatie?

Afgelopen week werd er door Nieuwsuur ingegaan op de risico's die er onmiskenbaar zijn door de hulp op afstand aan cliënten, middels elektronische systemen, waarbij de controlepost en de hulpverleners op flinke afstand verblijven van de cliënten/patiënten.

Dat dit risico's met zich brengt is een gegeven feit. Dat zijn bewuste keuzes die men maakt door het typisch Nederlandse beleid om af te wijken van gecentraliseerde gespecialiseerde en veelal aangepaste woonomgevingen te vervangen door het in de wijk onderbrengen van mensen met een lichamelijke en of geestelijke beperking. 

Keuzes die gemaakt zijn en worden, maar die wel gebaseerd dienen te zijn op een verantwoorde risico-inventarisatie. En die ontbreekt veelal, want een inventarisatie uitgevoerd op het moment waarop men besloot de eerste bewoners als zodanig op afstand onder te brengen, behoeft allang niet meer te voldoen aan de huidige situatie, waar er een andere bewoner is gekomen of daar waar de woon en leefomstandigheden zijn gewijzigd.

En dat gaat verder dan alleen de lichamelijke en geestelijke conditie van de bewoner en of de groep bewoners, welk laatste men veelal aantreft bij het op afstand wonen van een groep mensen met een geestelijke beperking.  Het wordt mede bepaald door de routes en verkeersbeperkende maatregelen, die adequate en snelle alarmopvolging kunnen hinderen. En zo zijn er nog tal van zaken in dit kader te benoemen. 

Een risico-inventarisatie behoort actueel en volledig te zijn, derhalve elke wijziging van omstandigheden dient de basis te zijn voor een nieuwe afweging.

Helaas geeft de praktijk een ander beeld en zeker als het gaat om calamiteiten waarbij meer dan een persoon betrokken is, altijd het geval bij brand waarbij er risico,s zijn voor de medebewoners, buren, omstanders en hulpverleners, is afstand een handicap dat zorgvuldig afgewogen dient te worden.

Er zijn natuurlijk een aantal technische maatregelen te treffen teneinde de impact van een brand te beperken danwel te vertragen, maar de praktijk leert ook dat juist de cliënten met een beperking in lichamelijke en of geestelijke zin een grotere mate van hulp noodzakelijk maken, waarbij tijd een zeer maatgevende factor is.  

Trainingen, oefeningen en informatie omtrent de hulp van derden, zijn een absolute must teneinde de consequenties te beperken, maar het lijkt toch zinvol om te overwegen om in navolging van Duitsland vast te houden aan moderne woongemeenschappen waarbij hulp, op allerlei terrein gecentraliseerd is en de afstand tussen hulpverleners en patiënten is beperkt. Een dergelijke woongemeenschap heeft meer voordelen dan het in de wijk wonen van allerlei soorten patiënten in woningen die soms individueel wel aangepast zijn, maar zeker niet qua woongebouw of woongemeenschap op zich.

Een goede risico-inventarisatie maakt de risico's inzichtelijk en tja dan is de keuze omtrent het wonen op afstand, er een die men in geval van een calamiteit zal moeten kunnen uitleggen. Terwijl verwanten zich misschien moeten gaan bezighouden met de vraag, in hoeverre heeft u als bestuurder van de voor mijn dierbare te verlenen zorg deze risico's in beeld gebracht.

Mail mij als mensen reageren –

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC zeggenschap in zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC zeggenschap in zorg

Bijdragen?

Op de blog & vlog-pagina staan allerlei blogs en vlogs van mensen die betrokken zijn bij LOC. Van mensen uit de kern van het netwerk tot mensen die LOC en haar visie een warm hart toedragen. Iedereen kan bijdragen. Daarom komt niet alles wat er geplaatst wordt, per se overeen met wat LOC vanuit haar visie vindt.

Een blog of vlog plaatsen

Heb je een profiel op dit sociale platform en je bent ingelogd, dan kun je via de knop hieronder meteen zelf een blog of vlog plaatsen. Over hoe je een profiel kunt maken en andere voordelen daarvan lees je hier meer

Wil je wel een blog/vlog plaatsen maar geen profiel maken? Andere vragen? Dan kun je contact opnemen met webmaster@loc.nl of 030 284 3200. Vast bedankt!

Blogs en vlogs die hier geplaatst worden verschijnen hier, op de startpagina en mogelijk ook in de nieuwsbrief.

  Plaats een blog of vlog

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - (030) 284 32 00 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen