Blogs & vlogs

De manier waarop we in Nederland omgaan met kwetsbare ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking, is al lange tijd punt van zorg en discussie. We willen goede zorg leveren en risico’s zoveel mogelijk uitsluiten. We werken mede daarom vooral vanuit wetten en regels, waardoor Leefplezier en werkplezier in het gedrang komen. Er is een beweging op gang gekomen die een andere aanpak bepleit: neem Leefplezier juist als uitgangspunt. Het leven met zorg en werken in de zorg wordt daarmee een stuk aangenamer. Dat geldt ook voor iedereen die in een organisatie of thuis zorgt voor een ander. De vraag is natuurlijk: wat is Leefplezier precies en hoe kun je dat een ander – en jezelf – bezorgen? Leefplezier krijgen we door de dagelijkse dingen die we prettig vinden te kunnen doen; de dingen die ons een goed gevoel geven en belangrijk zijn voor onze kwaliteit van leven. Of je nu zorg geeft of zorg krijgt: Leefplezier is essentieel voor ons allemaal. De manier waarop je anderen Leefplezier schenkt - mensen die afhankelijk zijn van jouw keuzes - licht ik graag toe.

 

Anders kijken: door de ogen van de ander

Of hetgeen we doen wel of geen Leefplezier oplevert, bepaalt veel van onze keuzes. Zodra je afhankelijk wordt van anderen, zijn vaak de uitgangspunten van de ander leidend voor wat er gebeurt. Dit geldt zeker voor veel professionele zorgverleners en behandelaars. Zij zijn van oudsher opgeleid en functioneren in een cultuur van zorg- en behandelplannen, gebaseerd op functiestoornissen en ziekten. Standaarden en protocollen bepalen bij hen sterk het kijken, denken en doen. Leefplezier speelt daarin vaak geen rol.

Wie Leefplezier als uitgangspunt neemt in de zorg, kijkt, denkt en doet anders. Die manier van aanpakken past in de reguliere zorg en in de opleiding; het is niet strijdig  met de professionele beroepsuitoefening. Het vraagt wel anders kijken, denken en doen. Anders kijken betekent kijken door de ogen van de ander. Proberen door diens ogen naar zijn of haar leefwereld te kijken. Je open stellen voor wat voor de ander belangrijk is en diens wensen en gevoelens accepteren.

 

Anders denken: wat is voor de ander belangrijk?

Anders denken betekent het zoeken naar wegen om de wens van de ander te vervullen. Denken vanuit wat voor de ander belangrijk is. Het gaat er om samen met de ander in kaart te brengen welke oplossingen er zijn en te ondersteunen bij het realiseren hiervan. Het eigen, vertrouwde denkkader en de eigen normen en waarden staan hierbij niet voorop, deze verschuiven naar de achtergrond.

 

Anders doen: handelen in de geest van de ander

Anders doen betekent handelen in de geest van de ander. Daarbij het lef hebben niet de weg van de minste weerstand te kiezen maar maatoplossingen te zoeken. Reflecteren of de gekozen weg blijft aansluiten op wat de ander verwacht. In de uitvoering hebben protocollen en standaarden vanzelfsprekend hun plaats. Als deze het Leefplezier eerder beperken dan bevorderen moet je bereid zijn hiervan af te wijken. Werken vanuit het Leefplezier-principe stoelt op een open attitude en respectvolle bejegening, op het respecteren van de ander. Het vraagt om een open basishouding, om empathisch vermogen, met andere woorden; een mindset van gevoelig zijn voor de belevingswereld en de wensen en behoeften van anderen. Het vraagt ook om weten waar je naar moet kijken, om de bereidheid en vaardigheden om belemmeringen op te lossen die het Leefplezier van de ander in de weg staan. Het vraagt creativiteit, denken in kansen, in mogelijkheden. Het levert je veel voldoening op als je het resultaat ziet. 

De website www.leefplezier.nl biedt allerlei gratis instrumenten en voorbeelden die kunnen helpen bij het kijken, denken en doen vanuit het perspectief van Leefplezier. Er staan ook twee boekjes op die je kunt downloaden. Voor iedereen die warmte en aandacht in de zorg – thuis of in een organisatie - belangrijk vindt. Als alle mensen die staan voor de zorg van een ander dit zouden weten en ernaar proberen te handelen zou het leven van alle betrokkenen aangenamer worden. Daarvan ben ik overtuigd. Jij ook? Vertel het door; hoe meer mensen het weten hoe beter.

Monique Spaltman.

Monique Spaltman
ambassadeur van Leefplezier

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC zeggenschap in zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC zeggenschap in zorg

Bijdragen?

Op de blog & vlog-pagina staan allerlei blogs en vlogs van mensen die betrokken zijn bij LOC. Van mensen uit de kern van het netwerk tot mensen die LOC en haar visie een warm hart toedragen. Iedereen kan bijdragen. Daarom komt niet alles wat er geplaatst wordt, per se overeen met wat LOC vanuit haar visie vindt.

Een blog of vlog plaatsen

Heb je een profiel op dit sociale platform en je bent ingelogd, dan kun je via de knop hieronder meteen zelf een blog of vlog plaatsen. Over hoe je een profiel kunt maken en andere voordelen daarvan lees je hier meer

Wil je wel een blog/vlog plaatsen maar geen profiel maken? Andere vragen? Dan kun je contact opnemen met webmaster@loc.nl of 030 284 3200. Vast bedankt!

Blogs en vlogs die hier geplaatst worden verschijnen hier, op de startpagina en mogelijk ook in de nieuwsbrief.

  Plaats een blog of vlog

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - (030) 284 32 00 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen