Blogs & vlogs

mantelzorg (7)

Een pleidooi om Leefplezier als uitgangspunt te nemen in de zorg voor anderen; thuis en in instellingen. Dat betekent een radicale verandering in de aanpak van de zorg. Met tips over de manier waarop je dit kunt bereiken en de hoop dat het idee snel…
Lees meer...

'Mijn man opsluiten in ons eigen huis'

Hieronder kunt u de blog van Gea Broekema uit Skipr lezen.

'Mijn man opsluiten in ons eigen huis'

Moet die voordeur wel echt op slot om te voorkomen dat pa naar buiten gaat? Hoe groot zijn de risico’s? Hoe graag wil hij wandelen? Wat weegt zwaarder?
"Kan ik mijn man alleen thuis laten met de deur van het slot of niet? En wat zegt dat over mij als zijn partner als ik de deur afsluit? Mijn eigen man opsluiten in ons eigen huis... Omdat het veilig is. Het klopt niet in mijn hoofd, niet in mijn hart, maar het is soms noodzaak. Ik lig er wakker van."
Het is één van de verhalen die ik hoorde bij een mantelzorger. De spagaat tussen vrijheid en veiligheid is dagelijks voelbaar bij mensen met dementie en mantelzorgers.

Dementiepatiënten ervaren beperkingen als het gaat om vrijheid en veiligheid. Dagelijks worden zij geconfronteerd met de drempels die dementie hen oplegt; het kunnen gaan, staan en doen wat je wilt, wordt minder vanzelfsprekend. Ik hoor u denken: dat hoort erbij, dat brengt dementie nou eenmaal met zich mee. Maar is dat wel zo logisch? Kan het ook anders? Zijn we niet te bezorgd? Moet die voordeur wel echt op slot om te voorkomen dat pa naar buiten gaat? Hoe groot zijn de risico’s? Hoe graag wil hij wandelen? Wat weegt zwaarder?

Een heel andere vorm van vrijheidsbeperking is medicatie; psychofarmaca. Gedrag van mensen met dementie verandert, kan irritant, pijnlijk of onbegrijpelijk zijn voor de omgeving. Te vaak en te lang krijgen mensen met dementie in Nederland psychofarmaca, ook als het niet werkt, ondanks de negatieve effecten op de gezondheid van deze mensen. Onlangs werd in de Volkskrant hier nog uitgebreid aandacht aan besteed. Natuurlijk moet het gebruik naar beneden. Maar dat betekent ook dat zorgverleners en mantelzorgers zich bewuster moeten zijn van de alternatieven en risico’s moeten leren afwegen. Dat kan alleen als vrijheid én veiligheid onderwerp van gesprek zijn. Vrijheid die in het teken staat van veiligheid. Of van onmacht.

Vrijheidsbeperking
Vier op de tien mensen met dementie die thuis verzorgd worden, hebben te maken met een vorm van vrijheidsbeperking, zo blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Maastricht uit 2014. In 74 procent van de gevallen nam de familie het initiatief tot de beperkende maatregelen, in 33 procent van de gevallen de thuiszorgmedewerker en in 21 procent de huisarts.
Wat de aard van de vrijheidsbeperking betreft ging het in 7 procent van de gevallen om fysieke vrijheidsbeperkende maatregelen, zoals bedhekken en fixatiebanden in bed, vastzetten in een (rol)stoel en/of het gebruik van speciale lakens of diepe/gekantelde stoelen. 79 procent had te maken met 'onvrijwillige behandeling' (gedwongen douchen, eten en drinken, verstoppen van medicatie, telefoon wegnemen, internet afsluiten, et cetera) en 41 procent ontving kalmerende medicatie (antipsychotica, angstremmers, antidepressiva en kalmeringstabletten).

Wanneer moet een patiënt met dementie beschermd worden tegen zichzelf of tegen de maatschappij? Het zijn moeilijke vraagstukken, zeker ook voor de naaste mantelzorgers die vanuit de waardigheid van en de liefde voor de dementiepatiënt tegenstrijdige ideeën in zich op voelen komen.

Geen nieuw onderwerp
Zorg en dwang in de thuissituatie staat overigens al veel langer op de agenda van politici en beleidsmakers. Bij de publicatie van het eerder genoemde onderzoek uit Maastricht ontstond er juist in politiek-bestuurlijk Den Haag veel commotie. Sommige oplossingen – zoals iemand vastzetten in een rolstoel, het afsluiten van het internet of het toedienen van gedragsbeïnvloedende medicatie - lijken drastisch, maar tegelijkertijd willen we dat mensen langer thuis blijven wonen.
Incidenten schudden mensen steeds wakker, maar zorgen er niet voor dat het bed opnieuw opgemaakt wordt. Daarvoor moet je echt in beweging komen. En dat is niet alleen een zaak voor de mantelzorger en de zorgprofessionals, maar zeker ook voor die mensen die tot nu toe aan de zijlijn (of, zo u wilt, boven de partijen) staan, maar wel verantwoordelijk zijn voor het beleid.

Dialoog
Het voeren van een gesprek is een belangrijk instrument om elkaars grenzen te verkennen, hardop dilemma’s te benoemen en oplossingen te zien. Het bespreken van de dagelijkse ’lastige afwegingen’ en het delen van nieuwe inzichten kunnen ertoe bijdragen dat beslissingen niet onbedoeld tot vrijheidsbeperking en onvrijwillige zorg leiden, maar de vrijheid en de veiligheid van mensen met dementie juist vergroten. Om die reden hebben Alzheimer Nederland, IDé – innovatiekring dementie en LOC Zeggenschap in zorg bijeenkomsten ontwikkeld voor iedereen die betrokken is: de patiënt, de mantelzorger, de zorgprofessional en ook met name de beleidsmakers.

We nodigen u graag uit om het gesprek aan te gaan en hiervoor een bijeenkomst te initiëren, via www.vrijheidenveiligheid.nl. Om zo samen te onderzoeken wat vrijheid en veiligheid in de praktijk voor mensen met dementie betekent.

Lees meer...

Mimakkers: wondere wereld bij dementie

Hoe deze "methode" mensen in hun waarde laat en aansluit bij het individu spreekt mij heel erg aan! Omdat ik weet dat cliëntenraden ook achter deze waarden staan en dit een waardevolle aanvulling op zorg kan zijn, deel ik dit bericht graag hier op het platform.

Zie ook de facebook link waar hele mooie evaringsverhalen op staan!Hoe kan je mensen die dementie hebben (in alle stadia) vanuit respect prikkelen, bereiken, uitnodigen en stimuleren. Bijvoorbeeld zo;

------------------

De wondere wereld van miMakker Sophie.

"In mijn werk als miMakker Sophie ontmoet ik mensen. Al deze mensen hebben een vorm van dementie. Contact maken is voor hen niet altijd meer vanzelfsprekend. Als miMakker heb ik geleerd me leeg te maken en alle eigen gedachten los te laten. miMakker Sophie maakt zich klein en benadert de mens met dementie op een onbevangen en respectvolle manier. Ze richt zich telkens op één persoon en accepteert en bevestigt de gedachten en gevoelens van cliënt als realiteit. Daarbij vindt ze niets gek of ongepast. Ze probeert de zintuigen op subtiele wijze te prikkelen met behulp van lichaamstaal, mimiek, stem en/of muziek om zo aansluiting te vinden bij de belevingswereld. Ze ziet eruit als een clown, maar is meer dan dat. Ze kan ook het maatje, de geliefde, de zielzorger, het kind of de nar zijn.Sinds mijn werk als miMakker merk ik dat mijn contacten met mensen met dementie daadwerkelijk anders zijn dan die ik als Gerja had. Mijn ervaringen ben ik daarom gaan opschrijven. Je kunt ze oa vinden op mijn Facebookpagina: 'De wondere wereld van miMakker Sophie'. Als Gerja ben ik met behulp van de miMakkusmethodiek ook anders gaan kijken naar mensen met dementie. Hoewel ik niet altijd hetzelfde kan bereiken als Sophie, ben ik wel beter gaan luisteren. Waardigheid, erkenning, begrepen worden, erbij horen, zingeving, allemaal waarden die jij en ik ook belangrijk vinden. Ze verdwijnen niet bij dementie, ze zijn vaak alleen wat lastiger te vertalen doordat de mens met dementie zich niet altijd meer kan uiten in een manier die wij herkennen. Aan ons de taak om deze taal te leren." Gerja

(Een miMakker is opgeleid door Stichting miMakkus www.mimakkus.nl. Een stichting die inmiddels naast de miMakker opleiding ook trainingen over de miMakkusmethodiek aan mantelzorgers, vrijwilligers en zorgmedewerkers aanbiedt op basis van ervaringsgericht leren.​)

bron; Andere handen community

Lees meer...

Wie maakt de keuzes in uw leven?

Als u met hulpverlening te maken heeft, lijkt het soms wel dat er voor u beslist wordt. Maar dat is niet de bedoeling. Het gaat immers om uw leven en hoe u – ook als het niet vanzelf gaat- dat wilt invullen.

Het familiegroepsplan of persoonlijk plan
In de wet staat daarom dat als u met jeugdhulp of de Wmo te maken heeft, recht heeft op een eigen plan. In de Jeugdwet heet dat een familiegroepsplan en in de Wmo een persoonlijk plan. Een plan gemaakt door de persoon om wie het gaat samen met familie, vrienden of andere bekenden die belangrijk zijn. Met zo’n plan denkt u met de mensen om u heen na over wat voor u passende oplossingen zijn. Soms komen eenvoudige oplossingen naar boven, soms is er meer nodig en kan dat een vraag om professionele hulp zijn. Doordat u het plan maakt weet u precies wat u nodig heeft en is ook voor hulpverleners de vraag heel gericht.

Geen hulpverleningsplan
Een familiegroepsplan of persoonlijk plan is geen hulpverleningsplan. Een hulpverleningsplan wordt geschreven door een hulpverlener, waarbij meestal de persoon om wie het gaat en/of familie wordt betrokken. Het belangrijke verschil met een hulpverleningsplan is dat de persoon bij een familiegroepsplan of persoonlijk plan met familie en bekenden zélf beslissingen neemt over oplossingen. Diegene houdt daardoor zelf de regie en beslist wat nodig is. Een hulpverlener sluit aan op de vraag die uit het plan voortkomt. Een familiegroepsplan is een wettelijk recht, geen verplichting. Wie liever alles overlaat aan de hulpverlener, maakt geen gebruik van het recht op een plan. Andersom is een hulpverlener wel verplicht om aan te sluiten op het familiegroepsplan/ persoonlijk plan.

Vraag er zelf om
Nog lang niet alle hulpverleners bieden hun cliënten de mogelijkheid om eerst een familiegroepsplan (of persoonlijk plan) te maken. Bijvoorbeeld omdat ze niet weten dat u er recht op heeft. Wilt u een familiegroepsplan maken, maar weet u niet goed hoe u die stap zet? De Eigen Kracht Centrale heeft een handreiking gemaakt waarin dit stap voor stap wordt uitgelegd.

Ondersteuning nodig?
Denkt u dat een plan kan helpen, maar is de situatie complex of dringend, informeer dan eens naar de mogelijkheden van een Eigen Kracht-conferentie. Een medeburger die is opgeleid tot Eigen Kracht-coördinator ondersteunt dan bij het samenbrengen van de mensen. Betrokkenen maken vervolgens een plan met oplossingen. In verschillende gemeenten is het mogelijk een Eigen Kracht-conferentie aan te vragen. Deze manier om zelf een plan te maken stond model voor de wetgeving over het familiegroepsplan en persoonlijk plan. Meer informatie: www.eigen-kracht.nl.

Lees meer...

Hoe onze gemeente met mantelzorgers omgaat!

Sinds een aantal jaren bestond de volgende regeling:

De SVB (centrale overheid) stuurde mensen die een langdurige aandoening hadden een brief waarin ze konden aangeven wie ze in het zonnetje wilden (laten) zetten door de SVB vanwege mantelzorgactiviteiten. Genoemde mensen wezen dan iemand aan en de gelukkige (mantelzorger) kreeg een bedrag van € 200 als “mantelzorgcompliment”. Past prima bij de gedachte van de participatiemaatschappij.

Per 1 januari 2015 is dit mantelzorgcompliment gestopt in het kader van de decentralisatie: verantwoordelijkheid van de gemeente voortaan.

De ideale procedure zou zijn dat de SVB hun bestanden, gesorteerd naar de ruim 400 gemeenten naar die gemeenten sturen, zodat de gemeenten die SVB-taak op een gemakkelijke manier over kunnen nemen. Of dit gebeurt weet ik niet.

Iedere gemeente gaat hier dus op een eigen manier mee om. Op internet zag ik dat er gemeenten zijn die heel krenterig € 50 of € 100 als mantelzorgcompliment aan mantelzorgers geven. De achterliggende procedure ken ik niet. Ik ken een mantelzorger uit Almere die inmiddels € 200 van de gemeente mocht ontvangen.

Ik ben geen lezer van het regionale dagblad en ook de weekblaadjes spel ik niet en heb daardoor hieromtrent wellicht verhelderend nieuws gemist. Voor wat ik nu ga zeggen put ik uit eigen ervaring.

In 2014 ontving ik een mantelzorgcompliment. Eind 2015 ging ik uitzoeken hoe het voor 2015 zou zijn geregeld. De SVB meldt op de website dat ze hiermee zijn gestopt en verwijst naar de gemeente. Ik kijk vervolgens op onze gemeentesite. En nu begint het wonderlijke verhaal: mijn gemeente meldt op de site dat men (impliciet) geen mantelzorgcompliment gaat uitkeren maar de mantelzorg wil gaan inventariseren. Oei, wat nu? Je wordt uitgenodigd om een enquête in te vullen. Die wordt dan ontvangen door de ambtenaren van de gemeente en als dank voor de moeite wordt een cadeaubon in het vooruitzicht gesteld. Wat vervolgens met het resultaat van de enquêtes wordt gedaan? Geen woord. Ik wilde mijn gemeente wel ter wille zijn, had er even tijd voor en vulde de enquête op internet in. Wie schetst mijn verbazing en vreugde toen bleek dat de cadeaubon een waarde van € 150 had. Bij het ophalen van de bon vertelde de baliemedewerkster me dat ze ook mensen had gesproken die te laat waren met het invullen van deze enquête en dus naast de bon visten.

Ik ben blij met de bon maar heb de volgende vragen:

  • Die mensen die te laat waren, waren zij daadwerkelijk te laks en bleven zij in gebreke?
  • Als je geen internet hebt, val je dan sowieso buiten de boot?
  • Waarom keert de gemeente geen mantelzorgcompliment uit in plaats van een ruimhartige beloning voor het invullen van een enquête?
  • Wat doet de gemeente met de uitkomsten van deze enquête?
  • Komt er alsnog een mantelzorgcompliment voor 2015?
  • En hoe zit dat in de toekomst?

Kortom: de zo bejubelde decentralisatie laat soms wonderlijke wendingen zien! Om het vriendelijk te zeggen…

 

Lees meer...

Verwachtingsvol mantelzorgen

Vorige week verscheen een onderzoek over mantelzorgen van USP Marketing Consultancy waar ouderen aangeven weinig  hulp te verwachten van hun directe omgeving. Mijn gedachte bleef deze week hangen bij het woord ‘VERWACHTEN’. Dit woord heeft een grote lading als je kijkt naar de letterlijke betekenis. Volgens Van Dale: “rekenen op de komst van..” en “Waarschijnlijk achten dat iets gebeurd..”

Er spreekt een ‘wachtende hoop’ uit bij deze ouderen. Ergens voel ik een strijd: “ik hoop stiekem dat mijn omgeving, mijn kinderen me gaan helpen, maar durf ik wel hulp te vragen?” Wellicht hopen deze mensen dat ze geen hulp hoeven te vragen omdat de kinderen, de omgeving zelf hulp gaat aanbieden. Omgekeerd kan de omgeving juist verwachten:“zolang er geen hulp wordt gevraagd zal het wel niet nodig zijn.”Het is lastig  als je verder weg woont, en telefonisch ‘inschat’ hoe het er voor staat. Uit ervaring weet ik dat als ik mijn moeder ( 76 jaar) bel, die 80 kilometer verder op woont, het niet altijd goed met haar gaat ook al zegt ze “het gaat goed met me”. Door de jaren heen hoor ik aan haar stem wanneer ze me niet wil belasten en doordat we een goed contact hebben, laat ik haar in haar waarde. Want ik weet dat haar generatie niet gauw klaagt.

Kinderen willen wel maar kunnen niet altijd

..mantelzorger zijn. Het onderzoek van USP Marketing Consultancy toont redenen zoals afstand, werk en gezin waarom 45 % van de kinderen ‘het’ zou willen als de omstandigheden dit toelaten. Zouden we daarom niet eerst eens kijken naar de relatie tussen de gezinsleden? De verhoudingen tussen ouders en kinderen in het verleden bepalen de verwachtingspatronen in het heden én de toekomst. Centraal hierbij staat het geven en ontvangen.

Grondlegger van het contextueel denken, Iván Böszörményi-Nagy legt uit dat in elke levensfase het proces van geven en ontvangen verandert. Hij gebruikt het kernbegrip ‘verdienste’. Een mens verwerft een ‘verdienste’ door bijvoorbeeld voor een ander te zorgen. Degene die zorg geeft en ontvangt hebben er beiden baat bij: ze investeren immers in de relatie tot elkaar, moeten luisteren naar elkaar en vertrouwen op elkaar. Door deze wederkerigheid blijft men autonoom en ervaart de zorgontvanger ook niet de afhankelijk van de ander.

Wellicht zit hier de crux: investeren in de onderlinge relaties. Dan kunnen de genoemde redenen waarom kinderen niet altijd kunnen zorgen voor de ouders, in een ander daglicht worden gezien. De ‘last’ van mantelzorg wordt niet een extra taak in een weekschema maar onderdeel van een levenswijze. Een bewuste keuze waarbij men onderling op een verwachtingsvolle wijze iets voor elkaar kunnen betekenen. Alles wat er is aan hulpmiddelen, eHealth producten, dienstverlening, zowel online als offline zijn een aanvulling om de gezamenlijke levenswijze zo praktisch en aangenaam mogelijk te maken. Voor zowel de zorgontvanger als de kring van mensen er omheen.

Praktische ondersteuning door..

Het onderzoek van USP Marketing Consultancy stelt op het eind van het onderzoek de vraag wie voor de ouderen gaan zorgen als de kinderen dit niet doen. Eigenlijk wordt de ‘wie is verantwoordelijk’ vraag gesteld. Als#nieuwedenkerindezorg zie ik het als mijn verantwoordelijkheid om samen met andere burgerinitiatieven en zorgondernemers,  de zorgconsument zo veel mogelijk praktische informatie te bieden zodat mensen weten hoe ze zelf hun zorg (hulpmiddelen) kunnen regelen of kunnen laten regelen. Wat mensen met deze informatie doen, is dan een eigen keuze.

Anni Tüski

Mantelzorg voor Beginners

Deze blog verscheen ook op 3 september 2015 in de bloggenserie: #nieuwedenkersindezorg

Lees meer...

Bijdragen?

Op de blog & vlog-pagina staan allerlei blogs en vlogs van mensen die betrokken zijn bij LOC. Van mensen uit de kern van het netwerk tot mensen die LOC en haar visie een warm hart toedragen. Iedereen kan bijdragen. Daarom komt niet alles wat er geplaatst wordt, per se overeen met wat LOC vanuit haar visie vindt.

Een blog of vlog plaatsen

Heb je een profiel op dit sociale platform en je bent ingelogd, dan kun je via de knop hieronder meteen zelf een blog of vlog plaatsen. Over hoe je een profiel kunt maken en andere voordelen daarvan lees je hier meer

Wil je wel een blog/vlog plaatsen maar geen profiel maken? Andere vragen? Dan kun je contact opnemen met webmaster@loc.nl of 030 284 3200. Vast bedankt!

Blogs en vlogs die hier geplaatst worden verschijnen hier, op de startpagina en mogelijk ook in de nieuwsbrief.

  Plaats een blog of vlog

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - (030) 284 32 00 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen