Blogs & vlogs

ondersteuners (9)

"Willen we van diversiteitsbeleid een succes maken, dan moeten we met open vizier eerst naar onszelf kijken. Laten we er samen werk van maken. Nu!"

Aldus Ram Ramlal, adviseur voor diverse overheden, in onderstaande blog in het kader van het project 'Voor(t)gaan in verandering'. Daarin spreken eindverantwoordelijken in en rondom de zorg zich uit over het belang van diversiteit. In korte video-boodschappen en een boek dat opnieuw geschreven wordt. Ook LOC neemt deel aan het project. Lees hier meer over het project.

Elke organisatie zou zich moeten afvragen wat de factoren in de eigen organisatie zijn die belemmeren dat diversiteit in de praktijk plaatsvindt. Praten is niet voldoende als het gaat om een thema als diversiteit in de gezondheidszorg. Je moet ermee aan de slag! Maar toch is praten wat we al dertig jaar voornamelijk doen. De uitvoering in de praktijk - om echt werk van diversiteit te maken - lukt niet of in zeer bescheiden mate.

Dat is opmerkelijk. Want iedereen is er wél van overtuigd dat een organisatie waarin de diversiteit van de samenleving weerspiegeld wordt, op alle plekken en in alle disciplines, een belangrijke voorwaarde is voor een kwalitatief goede dienstverlening. Iedereen weet ook dat diversiteit aan medewerkers en vrijwilligers nieuwe inzichten oplevert, dat cliënten en patiënten beter worden begrepen. Dat medewerkers en vrijwilligers elkaar scherp houden.

Waarom lukt het dan toch niet om het in de praktijk te brengen? En vooral, wat zouden we moeten doen om diversiteit in organisaties tot een succes te maken.

Om te beginnen zouden we moeten stoppen met het schrijven van allerlei nota's en notities om het belang van diversiteit te benadrukken. Dat is al uitgebreid uitgesproken door iedereen die met dit thema te maken heeft. Nieuwe notities en onderzoek zijn te vaak een vlucht naar voren om niet te hoeven handelen.

Verder zou elke organisatie zich moeten afvragen wat de factoren in de eigen organisatie zijn die belemmeren dat ‘diversiteit’ in de praktijk plaatsvindt. Eindverantwoordelijken in die organisaties moeten deze vraag ook aan zichzelf stellen. Tenslotte mag je juist van hen verwachten dat zij het voortouw nemen om hun organisatie echt te verbinden met een land dat sterk verandert. Staat in de missie van de organisatie die zij leiden niet vaak dat zij er voor iedereen zijn en dat elk mens uniek is?

Tegelijkertijd is het ook de moeite waard te . . . . . .lees meer op Skipr en bekijk de film waarin Ram Ramlal, adviseur bij diverse overheden, zich uitspreekt.

Lees meer...

De gevolgen van een stroomstoring.

Als men de berichten rond de grote stroomstoring van de afgelopen week in de regio Amsterdam volgt dan heeft deze helaas naast een grote mate van verstoring van het dagelijks leven ook een mogelijk aantal directe slachtoffers opgeleverd als gevolg van onbereikbaarheid van de hulpdiensten en de uitval van levensreddende apparatuur.  Gelukkig gaat de gemeente Amsterdam onderzoek doen naar dit fenomeen.

Het is nog te vroeg om specifieke consequenties te verbinden aan deze berichten, maar het is wel weer een moment, waarop wij ons moeten realiseren dat het dagelijks leven niet zo vanzelfsprekend is als wij aannemen, en waarin er de noodzaak blijft om ons voor te bereiden op de uitval van nutsvoorzieningen en de aanwezige mogelijkheden om de consequenties hiervan tot een minimum te beperken.

De stroomvoorziening van kwetsbare en onmisbare onderdelen van onze maatschappij is zeker voor een korte termijn van uitval van de standaard stroomvoorziening, goed op te vangen middels noodstroomvoorzieningen, zoals daar voor bedrijven en instellingen zijn de noodaggregaten, als voor individuele apparatuur diverse vormen van accu's .

Zaken die veelal door een relatief betrouwbaar stroomnetwerk in Nederland helaas vaak niet voldoende aan de orde komen, zowel in het kader van de bouw of bij investeringen in de aanschaf, maar zeker ook in het onderhoud en het testen van de apparatuur in een integrale omgeving.

Vanuit mijn werkveld ben ik zo vaak geconfronteerd met slecht onderhouden aggregaten, die onvoldoende worden getest en waarbij er zelden een integrale toets plaatsheeft van alle apparatuur die in geval van stroomuitval moeten blijven functioneren.

Dit was de reden dat de stichting Primaire en Proactieve Hulpverlening een complete functionaliteitstest heeft ontwikkeld voor allerlei branches en die zeker voor zorginstellingen feitelijk een noodzaak zijn. Het is dan ook aan de cliëntenraden om in hun gesprekken met de bestuurders aandacht te vragen voor deze letterlijk levensreddende maatregel, die weinig kost en in veel gevallen zich in één keer terugverdient. Hoe, dat is u eenvoudig uit te leggen: neem indien u daarover nader geïnformeerd wilt worden contact op met inspectie@spph.nl onder de vermelding "functionaliteitstest". 

Zelf kunt u reeds nagaan welke apparatuur zou ik nu niet kunnen missen om niet terecht te komen in onwenselijke (levensbedreigende) situaties. 

Vanuit die gedachtegang is het ook onbegrijpelijk dat in de media kwam dat een ziekenhuis als het Slotervaart nota bene de afdeling spoedeisende hulpverlening moest sluiten, kennelijk is men hier minder goed voorbereid dan men zou mogen verwachten. 

Het moet tot slot een geruststellende gedachte zijn dat zeker voor de overbrugging van een korte stroomonderbreking de oplossingen beslist voor handen zijn.  

Lees meer...

Met veel dank plaatsen we hier een blog die Jan Troost ons toestuurde, die hij eerder op zijn eigen blog plaatste. Jan Troost heeft zelf een beperking, en daarom met zorg te maken. Vanuit zijn ervaringsdeskundigheid laat hij in dit blog weten waarom hij het niet eens is met een wetsvoorstel dat vandaag in de Tweede Kamer besproken wordt.

--------------------------------------------------------------------------

Met verbazing lees ik net een bericht van Zembla. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil “mijn” medisch dossier delen met de zorgverzekeraar. Dan kan ik het net zo goed meteen op www.troostoverleven.nl zetten. Zo behoud ik in ieder geval mijn eigen regie!

Mijn dossier

Het medisch beroepsgeheim is voor mij heilig

Gelukkig was het handschrift van de dokter vroeger toch niet te lezen, dus als er eens een keer een dossier slingerde dan moest je toch wel van goede huize komen om het te kunnen ontcijferen. Nu alles op de computer staat is het inmiddels voor iedereen goed leesbaar en de moeilijke terminologie zoeken we wel op met Google.

Door weer een nieuwe wetswijziging in te voeren kunnen zorgverzekeraars deze medische dossiers ook zonder mijn toestemming inzien. Je wilt niet weten wat het mij een moeite heeft gekost om in mijn eigen medisch dossier inzage te krijgen en daarna er een kopie van te kopen!

Nog beter voorstel voor de Minister

Ik stel voor dat we in dit wetsvoorstel ook maar meteen regelen dat hypotheekverstrekkers, banken en andere verzekeraars hier ook gebruik van kunnen maken. Of is dit niet wat de Tweede Kamer bedoeld met transparantie? Zal ik ook mijn vingerafdrukken en DNA profiel openbaar maken? Dit maakt het werk voor de veiligheidsdiensten een stuk eenvoudiger en is zeker kostenbesparend. O ja, nu vergeet ik nog te vertellen dat er in Zwitserland een handboek voor verzekeringsartsen is waar ook mijn verwachte levensverwachting in staat. Absoluut handig voor de beoordelaars die beslissen over een begrafenis- of levensverzekering. (Maar gelukkig heb ik die al afgesloten ;-)

Het verontrustende berichtje op mijn zondagochtend

“Patiënten moeten inzage in hun medisch dossier door de zorgverzekeraar kunnen weigeren. Ook als het gaat om fraudeonderzoek, stelt de Patiëntenfederatie. De Tweede Kamer vergaderde donderdag over inzage in het dossier. Tijdens het debat bleek dat een meerderheid van de Tweede Kamer de zorgverzekeraars inzage wil geven in medische dossiers om fraude op te sporen. SP en D66 zijn tegen. VVD, PvdA, CDA en PVV zijn voor het plan van minister Schippers (VVD). De overige partijen waren niet aanwezig bij het debat. De definitieve stemming wordt waarschijnlijk de komende week.”
Hoofdelijke stemming
Nu maar hopen dat volgende week alle Kamerleden van alle fracties er zijn. Vaak wordt een coupe ingezet als er een aantal partijen niet aanwezig zijn. Wanneer leren we nu eens dat het grootste gedeelte van onze bevolking keurige mensen zijn? Dat er niet achter iedere deur een terrorist of fraudeur woont. Als je echt iemand wantrouwt zijn er voldoende wettelijke mogelijkheden om iemand op te pakken.

Ik roep alle politieke partijen dan ook op om de Wet van Schippers niet te steunen!
Lees meer...

In een eerder blog schreef ik over brainstormsessies die LOC met jongeren organiseerde, om na te gaan of zij meer op en met dit sociaal platform zouden willen doen. Het platform bestaat nu een jaar, en we constateerden dat jongeren er nog niet zo actief waren. Terwijl we ook zien dat steeds meer mensen er actief gebruik van maken. In gesprek gaven jongeren aan dat zij dat ook wel zouden willen. In de vorige blog deed ik verslag van wat zij zoal voor zich zagen. Nu een update wat er inmiddels allemaal in gang gezet is. En....voor wie ook mee wil doen, scroll helemaal naar beneden ;-)

Vlogs & video-interview

Jongeren gaven aan dat we in de LOC-media meer met beeld kunnen doen. Foto's en video's. En daar willen ze ook zelf aan bijdragen. Hans Pettinga heeft zelf ervaring met jeugdhulp en leerde die de afgelopen jaren in te zetten zodat anderen daar van kunnen leren. Hij maakte voor het LOC-platform twee eerste vlogs, die via onze nieuwsbrief het land doorgingen.

In een vlog vertelt Hans: "Ik heb een paar jaar geleden voor LOC een televisie-pilot gemaakt over jongeren in de jeugdhulp in Noord-Nederland. Dat betekent dat ik een heleboel videomateriaal heb om aan jullie te laten zien!" En dat is nog even interessant als toen hij het maakte. Kijk zelf maar:

Hans interviewt een stagair, die extra begeleiding nodig heeft, en de bedrijfsleider van de kledingwinkel waar de jongere stage loopt. Een sprekend voorbeeld hoe 'passend onderwijs' er uit kan zien. En hoe ook in lastiger (zorg)situaties jongeren vanuit eigen waarden kunnen participeren.

Binnenkort komt ook een filmpje online waarin twee jongeren in gesprek met elkaar vertellen over hoe zij hun ervaringen met zorg voor jeugd inzetten. Zo, dat andere jongeren maar ook jeugdhulpaanbieders en gemeenten daar beter op in kunnen leren spelen. Daarnaast gaf een meisje van 11 jaar aan dat ze ook wil gaan vloggen. Superleuk!

Foto's op twitter

Mede op basis van de feedback van jongeren worden er sinds kort ook meer foto's gemaakt en gedeeld van wat er zoal in het LOC-netwerk gebeurt. Zoals via de @LOC_jong twitter account.

Ook ouders en professionals enthousiast

We gingen ook met ouders in gesprek over dit platform. Een van de resultaten daarvan is dat verschillende ouders een nieuw profiel op het platform maakten. En hun profiel met dat van andere ouders linkten, en zo gebruik maakten van verschillende mogelijkheden om ervaringen uit te wisselen.

Blogs & gesprekken

Ellen is ouder van kinderen die met jeugdhulp te maken hebben gehad en was ook betrokken bij een van de brainstormsessies over het platform. En gaf aan wel over haar ervaring te willen bloggen. In een eerste blog op dit platform schrijft ze heel open over hoe het omgaan met de zorg in het gezin dilemma's op kan roepen in het dagelijks leven. En dat bracht meteen ook gesprek op gang in de reacties. Marion Welling werkt als adviseur in zorg, welzijn en onderwijs, en draagt ook bij aan de groeiende informatie over jeugd op www.loc.nl En doet dat dus vanuit weer een aanvullend perspectief als professional in de zorg en hulpverlening. Op het sociale platform schreef ze onlangs over haar ervaringen: 'Zelfregie is voor kinderen belangrijk' en 'Advies van cliënten over dossiers in de jeugdhulp'.

Ook op andere blogs en gesprekken op dit platform raakten ouders met ervaring met jeugdhulp met elkaar in gesprek. Via de sociale media werden verschillende berichten op het platform verder verspreid. Zo zetten ouders bijvoorbeeld hun netwerk in om een ander te helpen om tot een antwoord op hun vraag te komen.

Jongerenredactie op gang!

Tijdens de brainstormsessies gaven jongeren en ouders aan dat het goed zou zijn om elkaars netwerk steeds meer te benutten. Door verslag te doen van goede ervaringen. Of lastiger ervaringen, bijvoorbeeld om daar ook hulp bij te kunnen vragen. Zo kunnen we elkaar eenvoudig verder helpen, iets waar iedereen enthousiast van werd. Dat is de afgelopen maanden ook goed te merken aan de groeiende interactie op twitter rondom de activiteiten in de netwerken van LOC Jeugd. Maar ook aan de voornemens die jongeren en ouderen hebben om verder dit platform te benutten (zie hieronder). Kortom, de 'jongerenredactie' is door onze gezamenlijke aandacht op gang gekomen!

De groeiende aandacht voor Jeugd op en rondom dit platform leidt ook tot steeds regelmatiger jeugdberichtjes in de wekelijkse LOC-nieuwsbrief. Nieuwtjes die steeds vaker ook via onze netwerken binnenkomen. Dank voor al jullie bijdragen! Binnenkort bundelen we de meest actuele opbrengsten weer in de jeugdnieuwsbrief die periodiek verschijnt.

Waarde-volle zorg voor jeugd

Met hartjes werd in de brainstorms 'geliked' wat nu de kern is van waarom mensen in en om het LOC-Jeugdnetwerk doen wat ze doen. Dat kwam neer op het samen verder mogelijk maken van 'waarde-volle zorg' voor jeugd (zie ook dit bondige en fleurige verslag daarover van alweer een tijdje terug, waarin jongeren vertellen wat ze het belangrijkst vinden in zorg en hulp die zij krijgen.) En dat de communicatiekanalen van LOC, waaronder dit sociale platform, vooral een plek en middel kunnen zijn om te inspireren, informeren en motiveren als het gaat om wat je daarvoor kunt doen. En om elkaar en anderen aan te zetten tot verdere acties op dit gebied in ieders eigen situatie, en hiervoor krachten te bundelen.

Volgende stappen

LOC gaat nu de feedback van jongeren en ouders verder handen en voeten geven. Bijvoorbeeld door de manieren waarop we informatie over jeugd op dit platform presenteren aan te passen. Op basis van deze super waarde-volle reacties en andere ideeën die binnenkwamen. Waarvoor we iedereen nog eens heel erg willen bedanken!

Jongeren en ouders hebben aangegeven ook met een aantal voornemens verder aan de slag te willen, zoals:

"Ik wil mensen in mijn netwerk interviewen. Waar loop je tegenaan en wat kan beter?"

"Filmpjes van bijeenkomsten waar wij ons aan verbinden. Hoe was het? Wat heb je er aan gehad?"

"Hoe kan ik mijn filmpjes makkelijk aantrekkelijker maken? Met muziek ed.?"

"Ik kan mijn creatieve broer vragen: wil jij meedenken met het maken van een filmpje voor de ouderbijeenkomsten die we organiseren?"

Verschillende jongeren en ouders geven aan: "wij willen verder meedenken, en onze mening geven over actuele onderwerpen of ervaringen van mensen."

Ook meedoen?

Samen ontwikkelen we zo de mogelijkheden van dit platform. LOC ondersteunt jongeren en ouders hierbij waar dat nodig is. Iedereen die ook op een of andere manier wil bijdragen of andere goede ideeën heeft: laat ze ons graag weten! Bijvoorbeeld via een reactie op deze blog. Of neem contact op met Dennis van den Brink, LOC-projectleider Jeugd: d.vandenbrink@loc.nl of 06 1348 2459.

Hier kun je eenvoudig ook een profiel maken. En op deze pagina vind je een overzicht wat je daar allemaal mee kan. Met een profiel kun je ook lid worden van de netwerkgroep jeugd. Ook anderen uit onze netwerken kunnen jou, je ideeën, kennis en ervaring dan makkelijk vinden. En verbinden ;-)

Lees meer...

In het najaar is er een petitie en een memo[1] richting de Tweede Kamer en de Minister gegaan met betrekking tot de financiering en ondersteuning van cliëntenraden. Afgelopen week heeft de Minister een brief geschreven aan de vaste Kamercommissie waarin zij aangeeft dat zij de inhoud van de memo onderschrijft. Zij schrijft onder andere dat “goede faciliteiten en ondersteuning belangrijke randvoorwaarden zijn voor goede medezeggenschap, maar in de praktijk wordt hier nog te gevarieerd invulling aan gegeven.[2] Dit komt nogmaals terug in de voortgangsrapportage “Goed bestuur in de zorg”[3].

Dit brengt mij eigenlijk tot de volgende vraag: de ondersteuner, de ambtelijk secretaris en de coach... het zijn verschillende begrippen die voorkomen binnen het werkveld. Maar wat verwacht de cliëntenraad nou eigenlijk wanneer zij iemand in dienst neemt om haar te ondersteunen? En... hoe kijken wij - ondersteuners/coaches, ambtelijk secretarissen - tegen ons beroep aan? Is het nodig dat - mede ook gezien de recente ontwikkelingen- we hier met elkaar over nadenken? 

Bij Het LOC zijn er verschillende initiatieven: netwerkdagen, intervisie en nu recent een leergang. Maar wat vind jij - is het nodig dat ondersteuners zich professionaliseren? En zo ja: op welke vlakken? 

Mocht je nou denken – professionaliseren: wat is dat? Lees dan dit stuk eens.[1] Memo financiering en ondersteuning cliëntenraden, 13 oktober 2015.

[2] Commissiebrief Tweede Kamer inzake Reactie op brief LOC inzake petitie Financiering en ondersteuning cliëntenraden vastleggen in de WMCZ 2.0, 8 maart 2016, pagina 2.

[3] Voortgangsrapportage goed bestuur, 14 maart 2016.

Lees meer...

Ik sprak vandaag met een ondersteuner die met haar raad veel bezig is geweest (en nog is) met dit onderwerp.

Met de komst van het elektronisch patiëntendossier (EPD) is bij sommige raadsleden de zorg ontstaan dat cliënten zelf minder goed bij hun dossier kunnen komen. Velen hebben geen computer en/of willen dat ook niet. 

Hoe gaat het dan met het inzagerecht in je eigen dossier. Je moet dan via een medewerker of mantelzorger inzicht in je dossier vragen. Telkens wanneer je een laatste versie wilt zien. 

Maar het is wellicht ook niet wenselijk om met papier te blijven werken. Wanneer die dossiers bijv. in de kast of op de kamer bewaard worden, kunnen anderen daar ook bij en soms ongewenst in het dossier kijken.

Heeft u hier als raad, ondersteuner of organisatie ook ervaring mee? Hoe zijn jullie daarmee omgegaan? En wat heeft de cliëntenraad in deze gedaan?

Lees meer...

Bijdragen?

Op de blog & vlog-pagina staan allerlei blogs en vlogs van mensen die betrokken zijn bij LOC. Van mensen uit de kern van het netwerk tot mensen die LOC en haar visie een warm hart toedragen. Iedereen kan bijdragen. Daarom komt niet alles wat er geplaatst wordt, per se overeen met wat LOC vanuit haar visie vindt.

Een blog of vlog plaatsen

Heb je een profiel op dit sociale platform en je bent ingelogd, dan kun je via de knop hieronder meteen zelf een blog of vlog plaatsen. Over hoe je een profiel kunt maken en andere voordelen daarvan lees je hier meer

Wil je wel een blog/vlog plaatsen maar geen profiel maken? Andere vragen? Dan kun je contact opnemen met webmaster@loc.nl of 030 284 3200. Vast bedankt!

Blogs en vlogs die hier geplaatst worden verschijnen hier, op de startpagina en mogelijk ook in de nieuwsbrief.

  Plaats een blog of vlog

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - (030) 284 32 00 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen