Blogs & vlogs

Afschaffen die ouderbijdrage in de Jeugdwet!

Dat is wel de conclusie die getrokken mag worden naar aanleiding van de uitkomsten van het rapport 'Inzicht in de ouderbijdrage in de Jeugdwet' van juli 2015.

Ouderplatforms zijn blij dat het rapport eindelijk naar buiten komt. De uitkomsten van dit rapport onderschrijven waar veel individuele ouders al sinds 2014 voor pleiten, namelijk dat er geen besparingsmotief geldt voor een grote groep ouders. In het rapport komt duidelijk naar voren dat deze ouders geen kosten besparen maar juist veel meer kosten maken zodra een kind in een jeugdhulpinstelling wordt opgenomen.
Binnen de Tweede Kamer tekent zich nu een meerderheid af voor afschaffing van de ouderbijdrage in de Jeugdwet. Ouders hopen dat de PvdA fractie de daad bij het woord voegt en voor afschaffing van deze ouderbijdrage zal stemmen.

De ouderbijdrage is al maandenlang onderwerp van discussie. Ook in de Tweede Kamer kwam het meerdere keren op de agenda. Hoewel er bij de PvdA verdeeldheid ontstond binnen de partij volhardden de coalitiepartijen in het handhaven van deze bijdrage.

Tijdens het PvdA-congres op 18 januari 2015 werd motie 62, 'stopzetten eigen bijdrage verblijf jeugd-ggz', met een grote meerderheid aangenomen door haar eigen leden.

De decentralisatie van de jeugdhulp was inmiddels een feit en men sprak geregeld over de beleidsvrijheid bij gemeenten. Niemand vroeg de gemeenten echter naar hun standpunt. Terwijl Den Haag min of meer de handen van de uitvoering van de Jeugdwet af trok wilde men ten aanzien van de ouderbijdrage wel invloed uit blijven oefenen.

Dit was voor Jacqueline Gomes aanleiding om in ruim 200 gemeenten fractievoorzitters een brief te sturen met 6 inhoudelijke argumenten. Later werd zij, met name in Zuid-Holland, bijgestaan door Anke-Elze de Jong-Rietstap, die in ruim 20 gemeenten alle colleges en raadsleden met de volgende brief aanschreef 'Oproep tot opschorting ouderbijdrage Jeugd aan alle college- en raadsleden van de 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid'.

De extra kosten die ouders maken in tegenstelling tot de zogenaamde besparingen, het maken van onderscheid tussen somatisch en psychisch zieke kinderen, het maken van onderscheid tussen volwassenen en kinderen met een vergelijkbare behandeling, terwijl de last voor kinderen ruim vier keer hoger uitvalt, de torenhoge stapeling van de kosten waar ouders sinds 1 januari 2015 mee te maken kregen, de ouderbijdrage die reeds in zichzelf in strijd is met maar liefst vier artikelen uit het IVRK, Verdrag inzake de Rechten van het Kind en last but not least de extreem hoge uitvoeringskosten om het innen mogelijk te maken.

De bovengenoemde acties en argumenten hebben bijgedragen aan het opschorten van de inning van de ouderbijdrage in 115 gemeenten. Bovendien moeten zij welhaast zeker mede aanleiding hebben gegeven om het onderzoek te starten naar de effecten van deze bijdrage.

Hier kunt u het volledige rapport inzien: 'Inzicht in de ouderbijdrage in de Jeugdwet. Een onderzoek naar de (uitvoeringspraktijk van de) ouderbijdrage. Juli 2015'.

Onze grote dank gaat uit naar Jacqueline Gomes, die namens de ouders, zitting heeft genomen in de begeleidingsgroep van het onderzoeksteam.


Anke-Elze de Jong-Rietstap

Bron: Schaffen we de ouderbijdrage in de jeugdwet af?

Mail mij als mensen reageren –

De info van mijn twitteraccount @ankeelze dan maar?
Autismewat, @troubadourpeter, @nadiedejong en @diededejong, @ouderszhz, @persaldo95, Belastingconsulente, Art Services en Duizendpoot!

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC zeggenschap in zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC zeggenschap in zorg

Bijdragen?

Op de blog & vlog-pagina staan allerlei blogs en vlogs van mensen die betrokken zijn bij LOC. Van mensen uit de kern van het netwerk tot mensen die LOC en haar visie een warm hart toedragen. Iedereen kan bijdragen. Daarom komt niet alles wat er geplaatst wordt, per se overeen met wat LOC vanuit haar visie vindt.

Een blog of vlog plaatsen

Heb je een profiel op dit sociale platform en je bent ingelogd, dan kun je via de knop hieronder meteen zelf een blog of vlog plaatsen. Over hoe je een profiel kunt maken en andere voordelen daarvan lees je hier meer

Wil je wel een blog/vlog plaatsen maar geen profiel maken? Andere vragen? Dan kun je contact opnemen met webmaster@loc.nl of 030 284 3200. Vast bedankt!

Blogs en vlogs die hier geplaatst worden verschijnen hier, op de startpagina en mogelijk ook in de nieuwsbrief.

  Plaats een blog of vlog

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen