Blogs & vlogs

VERPLEEGHUISZORG: BEWONER STAAT CENTRAAL.

Als oud verpleegkundige redeneer ik in zekere zin simpel. De bewoner staat centraal, decennia onderwezen aan leerling ziekenverzorgenden al wist ik dat het niet het hele en eerlijke verhaal was. Iedereen riep in koor dat de bewoner centraal staat, maar in werkelijkheid stond iedereen centraal. De bewoners, maar ook verpleegkundigen en verzorgenden stelden zich graag centraal en ook de behandelaren, de leidinggevenden en bovenal de directie en het bestuur. Het waren nogal eens bolwerken en bolwerkjes die voluit gingen om de eigen toko te beschermen en buitenstaanders buiten de deur te houden. En gezien het top down gebeuren is dat nog steeds zo, wellicht met mooiere woorden en, maar het gaat nog steeds om macht te behouden en te versterken. Dat werkt goed zo kinnen bestuurders elders ook toezichthouder zijn en ontstaat er een ongecontroleerde macht van ons kent ons. Maar, de bewoner staat centraal.Dat macht tot blinde vlekken kan leiden en corrumperen schijnt binnen de verpleeghuiszorg niet toepasbaar te zij dar de bewoner centraal staat. 

Dat beweert ook de leefwereld, de wereld waar de bewoner in leeft. De verpleekundigen en verzorgenden beweren dat de bewoner centraal staat; alsook de familie, mantelzorger en vrijwilliger. Behandelaren stellen eveneens de bewoner centraal. Maar dat is gewoon niet waar. Zij beschermen hun eigen toko af, zover dat mogelijk is. Dat is mooi en ontstaan er allerlei afzonderlijke adviesraden. Een adviesraad bestaande uit bewoners, een adviesraad bestaande uit familie, mantelzorgers en vrijwilligers, een adviesraad vanuit de professionals, een adviesraad vanuit de behandelaren, enz. Je struikelt over de adviesraden waar het bestuur mee kan en doen wat zij wil, zonder wie dan ook maar  enige verantwoording af te leggen.

Het zou een hele verbetering zijn wanneer bewoners en de medewerkenden in hun leefwereld een geintegreerde eenheid zouden vormen bijvoorbeeld onder de naam Optimale Zorg en Dienstverlening. Dan kan er op afdelingsniveau een organisatie kunnen ontstaan als levend geheel van mensen die gezamenlijk willen optrekken en samen-willen-werken; samen-van-elkaar-leren en samen-verantwoording dragen. Lijkt me echt in het belang van de bewoners en hun leefwereld. Kunnen de adviesgroepen van bewoners, familie, verpleegkundigen en verzorgenden, alsook behandelaren allemaal afgeschaft worden en omgebogen tot een gezamenlijke advies raad van optimale zorg- en dienstverlening.  

En wanneer dit succes verloopt kunnen managers en bestuursleden alsook leden raad van toezicht daarbij aansluiten en kan de top down organisatie stap voor stap afgebroken worden en omgezet in een Optimale zorg en dienstorganistie. Een organisatie waarbij alle betrokkenen niet alleen invloed hebben, maar ook beslissingsrecht. Dan kunnen we daadwerkelijk een bewoner warmte, veiligheid en liefde aanbieden in plaats vanuit het eigen beroepsdenken over gaan tot verplegen, verzorgen, begeleiden, behandelen, managen, besturen en toezicht houden. Het betekent wel eigen opgebouwde bolwerken en bolwerkjes afbreken. Maar ja, de bewoner staat wel of niet centraal. Met de huidige organisatie modellen staan zeker de bewoners niet centraal 

Mail mij als mensen reageren –

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC zeggenschap in zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC zeggenschap in zorg

Reacties

 • Benjamin, als we de ongebreidelde groei van allerlei adviesraden een halt willen toeroepen, dan zullen we gezamenlijk een kader moeten opstellen, waarbinnen gewerkt wordt. Nu overheerst het individualisme en wil iedereen wat anders en tracht daarvoor een eigen groepering voor in het leven te roepen. Niet voor niets heeft Nederland zoveel politieke partijen en splinterpartijen.

  Verbinding bij elkaar zoeken voor versteviging is belangrijker dan steeds je eigen stem horen. Daar hoort ook bij dat je gezamenlijk tot een standpunt moet komen op basis van argumenten en niet vanuit de gedachtegang, het is zo omdat ik het zeg.

  • Ger, ben het met je eens, hetgeen je signaleert.  Wanneer ik me beperk tot de gezondheidszorg ben ik voor afschaffing van alle adviesraden en die samen laten smelten tot een eenheid met mede beslissingsrecht.Dat dit er niet in zit, zie ik helaas ook wel. Maar ja, helemaal zwijgen is voor mij ook geen optie. En wie weet breekt toch ooit het besef door dat niet de eigen toko centraal staat, maar de mens die hulp behoeft. Het is een open deur want de een roept nog harder dat de client centraal staat dan de ander. Vergeten wordt er dan bij te vertellen dat het absoluut niet ten koste mag gaan van de eigen toko. Macht behouden, versterken en uitbreiden schijnen nogal eens struikelblokken te zijn, waar liever niet over gesproken wordt. 

 • Binjamin,  De gedachten achter je blog is het onderschrijven waard, alleen het past niet in de huidige structuren, die in de loop van vele jaren zijn ontstaan en waarbij het individuele van alle groepen juist toegenomen is. Ik vraag me al lang af of de zorginstellingen zichzelf nu zien als organisaties, die zo veel mogelijk geld moeten binnenharken, of als organisaties die er zijn voor de cliënt.

  Niet alleen in de zorg, maar ook bij overheidsorganen als de politie, brandweer etc gaat het bijna altijd om de eigen arbeidsomstandigheden en vooral de jacht naar meer geld, terwijl de basistaken van een ieder centraal zouden moeten staan.

  Het individualistische optreden van de diverse groepen binnen bijvoorbeeld zorginstellingen blijkt o.s. uit onderzoek van kORt een kleine organisatie op het terrein van onderzoek naar medezeggenschap, waar bleek dat veel cliëntenraden en ondernemingsraden elkaar nauwelijks bij de gezamenlijke zaken betrekken.  

 • Wetgeving medezeggenschap cliëntenraden

  De nieuwe Wet Goed bestuur en intern toezicht zou de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) gaan vervangen. Eerder al zou de Wmcz opgaan in de Wet cliëntenrecht zorg (Wcz). Dat wetsvoorstel omvatte een breed aantal onderwerpen en rechten. Begin 2013 is besloten dat de Wcz niet door gaat en wordt opgeknipt in vier afzonderlijke wetten. De regelingen rond medezeggenschap zouden worden ondergebracht in de wet Goed bestuur in de zorg. Inmiddels is besloten dat ook deze wet niet doorgaat. De Wmcz blijft gehandhaafd en zal op een aantal punten worden aangepast.

  De aanbiedingsbrief aan de Kamer van 22 januari jl. van minister Schippers en staatssecretaris van Rijn wordt momenteel in de Tweede Kamer behandeld. Om nog beter zicht te krijgen op ervaringen met de reikwijdte en (vernieuwende) vorm(en) van de medezeggenschap heeft het ministerie onderzoek laten doen door het Verwey-Jonker Instituut. De resultaten zullen betrokken worden bij de wetsvoorbereidingen.

  Ingediende moties

  Kamerleden Van Dijk en Bouwmeester hebben een motie ingediend waarin zij constateren dat medezeggenschap van cliëntenraden vaak nog geen betekenisvol onderdeel is van de integrale governance van zorginstellingen. Zij verzoeken de regering en de Kamer voor de begrotingsbehandeling VWS te informeren hoe er in overleg met alle betrokkenen, nieuwe samenhangende maatregelen kunnen komen die individuele en collectieve zeggenschap van cliënten borgen.

  Overzicht ingediende moties Governance in de Zorg

  • Het klopt helemaal wat u schrijft. Hoe ziet u zelf dat de cliëntenraad bij kan dragen aan het centraal stellen van de client en wat is daar met betrekking tot een cliëntenraad voor nodig? In andere woorden wat moeten de Kamer en VWS in elk geval meenemen in hun besluit?

   • Ik ga van een andere redenering uit. Ik zou graag zien dat verpleeghuizen zelf over gaan naar een ander organisatiemodel, buiten de wetgever om. De bewoners (clientenraad) zouden samen met verpleegkundige/verzorgende adviesraad; adviesraad van familie/mantelzorgers en de raden van behandelaren, samen een geintegreerde raad dienen te vormen met mede beslissingsbevoegdheid. Bijvvoorbeeld onder de naam optimale zorg- en dienstverlening. Ik heb een en ander beschreven in mijn boek: Verpleeghuisbewoners en hun leefwereld betalen de rekening.   (www.uitgeverijeigenboek.nl) Dit was even mijn laatste reactie want ik ga nu mijn koffers pakken en even 12 dgen weg, zonder kranten, televisie. Gewoon lekker veel lezen en wandelen, een museumpje pikken. 

    • Ja dank voor deze uitwisseling, we komen als vanzelf weer terug op wat u hierboven schrijft. Ik hoop dat het velen mag inspireren en aanzetten tot nadenken.
     Heel veel plezier gewenst de komende 12 dagen!!
 • Ik vind het mooi wat u schrijft. Ik denk ook dat het centraal staan van de client vaak ondergesneeuwd wordt door de regels, protocollen en besluiten van de dag.
  Maar ik vraag me ook af hoe u de invloed van de cliëntenraad ziet? De raad heeft op basis van de wet (wmcz) bevoegdheden. Maar zegt u nu dat ze geen invloed heeft? Of lees ik verkeerd?
Deze reactie is verwijderd

Bijdragen?

Op de blog & vlog-pagina staan allerlei blogs en vlogs van mensen die betrokken zijn bij LOC. Van mensen uit de kern van het netwerk tot mensen die LOC en haar visie een warm hart toedragen. Iedereen kan bijdragen. Daarom komt niet alles wat er geplaatst wordt, per se overeen met wat LOC vanuit haar visie vindt.

Een blog of vlog plaatsen

Heb je een profiel op dit sociale platform en je bent ingelogd, dan kun je via de knop hieronder meteen zelf een blog of vlog plaatsen. Over hoe je een profiel kunt maken en andere voordelen daarvan lees je hier meer

Wil je wel een blog/vlog plaatsen maar geen profiel maken? Andere vragen? Dan kun je contact opnemen met webmaster@loc.nl of 030 284 3200. Vast bedankt!

Blogs en vlogs die hier geplaatst worden verschijnen hier, op de startpagina en mogelijk ook in de nieuwsbrief.

  Plaats een blog of vlog

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - (030) 284 32 00 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen