Blogs & vlogs

Vervaging van de preventienormen.

Ondanks de inspanningen van diverse partijen, niet in de laatste plaats ook die van LOC, om de brandveiligheid in "zorginstellingen" op een algemeen aanvaardbaar niveau te brengen, moet worden geconstateerd dat deze nog op tal van plaatsen onvoldoende resultaat hebben opgeleverd.

Naar aanleiding van incidenten uit het verleden zijn er tal van programma's, instructies, opleidingen op dit terrein nader ontwikkeld, maar die falen daar waar verantwoordelijken niet hun verantwoording nemen om de juiste maatregelen te treffen. 

Uit een rondgang langs instellingen, de bestudering van onderliggende vergunningen, alsmede uit contacten met het werkveld valt vast te stellen dat er nog steeds situaties zijn, waarin de gebouweigenaren, bestuurders en/of exploitanten van deze instellingen zich onvoldoende moeite getroosten om een maximale veiligheid te realiseren. 

100 procent veiligheid is helaas onhaalbaar, maar er zijn genoeg maatregelen te nemen, vaak zelfs op termijn besparend, die er wel voor zorgen dat de veiligheidssituatie met sprongen kan worden verbeterd. 

Vanuit dit oogpunt is het onbegrijpelijk dat er anno 2017 nog steeds organisaties zijn die aanpassingen uitstellen en die aanschrijvingen en aanwijzingen van de gemeente eerst na een ultimatum schoorvoetend uitvoeren. 

Dat een aantal gemeenten daarbij ook vanuit een confrontatie-mijdende aanpak een te grote tolerantie richting de organisaties bezigt, is daarbij een extra probleem, want door deze voorzichtige aanpak en de hardnekkigheid van de verantwoordelijke bestuurders kan het maanden en vaak zelfs jaren duren voordat de geconstateerde brand-onveilige situaties worden opgelost.  

Onderwijl zijn bij een calamiteit als gevolg van deze onveilige situaties de bewoners, en soms zelfs de hulpverleners, de dupe. 

Uit een analyse van de rijksoverheid aangaande de gevolgen van deze handelwijze, die als basis diende voor deze blog, blijkt dat de mogelijkheden van de gemeenten met het verstrijken van de tijd om alsnog in te grijpen steeds kleiner worden. Voor een besluit tot sluiting of bestuurlijke drang moet er juridisch gezien sprake zijn van een acute noodzaak. 

Deze is wel aanwezig wanneer een onaanvaardbare situatie wordt geconstateerd, maar wordt steeds minder goed verdedigbaar naarmate de gemeente deze situatie langer gedoogt.

Verdere nadelen van een dergelijke aanpak zijn dat die de gemeente relatief veel tijd kost en hierdoor in de gemeente vervaging van de preventienormen optreedt. 

De houding van hen die staan voor een professionele exploitatie zou toch een beroepsmatige zorg voor veiligheid en gezondheid moeten inhouden en het is voor ons als onderzoekers dan ook onbegrijpelijk dat er nog steeds situaties worden aangetroffen waarin deze professionals zich onvoldoende verantwoordelijk voelen voor de brandveiligheid en de verplicht gestelde voorzieningen alleen wensen te treffen voor zover dat financieel, organisatorisch en esthetisch uitkomt. 

Wij roepen cliëntenraden dan ook op om ingeval van levende vragen en/of zorggevoelens op basis van geconstateerde situaties contact op te nemen met LOC of rechtstreeks met onze organisatie: www.spph.nl.

Mail mij als mensen reageren –

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC zeggenschap in zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC zeggenschap in zorg

Bijdragen?

Op de blog & vlog-pagina staan allerlei blogs en vlogs van mensen die betrokken zijn bij LOC. Van mensen uit de kern van het netwerk tot mensen die LOC en haar visie een warm hart toedragen. Iedereen kan bijdragen. Daarom komt niet alles wat er geplaatst wordt, per se overeen met wat LOC vanuit haar visie vindt.

Een blog of vlog plaatsen

Heb je een profiel op dit sociale platform en je bent ingelogd, dan kun je via de knop hieronder meteen zelf een blog of vlog plaatsen. Over hoe je een profiel kunt maken en andere voordelen daarvan lees je hier meer

Wil je wel een blog/vlog plaatsen maar geen profiel maken? Andere vragen? Dan kun je contact opnemen met webmaster@loc.nl of 030 284 3200. Vast bedankt!

Blogs en vlogs die hier geplaatst worden verschijnen hier, op de startpagina en mogelijk ook in de nieuwsbrief.

  Plaats een blog of vlog

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - (030) 284 32 00 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen