Blogs & vlogs

Alle berichten (212)

Wat gebeurd er als iemand van VWS een oproep op Twitter zet of hij in de zorg kan meelopen? Super veel uitnodigingen uit alle sectoren om mee te lopen. En dus ook heel veel inzichten in hoe het er echt aan toe gaat in de zorg en wat mensen nodig hebben in de dagelijkse praktijk van zorg. Klik hieronder voor de ervaringen en inzichten. Mooie inkijkjes. Maar ook de link naar het plan van VWS; het zorgverhaal; zorg die het verschil maakt. Of; zorg die het verschil maakt?

https://anderehanden.com/thoughts/9061

https://drive.google.com/file/d/0Bw9RZZsvPn9MNjlyTjRNbHRmcUE/view

Bron; andere handen 1 nov 2017

Lees meer...

Zorgcentra Ververshof, St. Martinus en Rust in Roy zijn drie instellingen van het Land van Horne te Weert met het certificaat ‘Roze Loper’. Woonzorg- en thuiszorginstellingen laten met de ‘Roze Loper’ zien dat ze aandacht besteden aan de seksuele diversiteit bij hun bewoners en medewerkers. In beleid, maar ook door het organiseren van activiteiten. Het Roze Ouderen Café is zo’n activiteit.

Roze Ouderen Café

In Weert wonen veel oudere mensen onder wie ook ‘roze ouderen’. Om hen de gelegenheid te geven elkaar te ontmoeten, organiseerde zorgcentrum St. Martinus in augustus dit jaar in samenwerking met COC Limburg en de gemeente Weert het eerste Roze Ouderen Café. Natascha Laarhoven, welzijnscoach van zorgcentrum in St. Martinus: "Voor onze ouderen is het vaak moeilijk om naar activiteiten buiten het zorgcentrum te gaan, met dit café halen we een activiteit van buiten naar binnen. Het gaat erom dat mensen elkaar ontmoeten en begrip hebben voor elkaar.".

In zijn openingswoord onderstreepte wethouder Geert Gabriëls het belang van een Roze Ouderen Café. “Weert is een regenboogstad en dit initiatief past daar prima bij. Voor ouderen is het vaak moeilijk om voor hun geaardheid uit te komen. Daar is veel moed voor nodig en dan is het fijn als er een open en veilige omgeving is waar dat kan. Al zijn er vanmiddag maar een paar mensen die open over hun geaardheid willen zijn of de bereidheid hebben om openlijk over dit onderwerp te praten, dan is het Roze Ouderen Café al helemaal geslaagd.” De deuren van de ontmoetingsruimte ‘Gasterij’ in het Weerter zorgcentrum St. Martinus, onderdeel van Land van Horne, stonden extra wijd open. Speciaal voor ouderen met verschillende geaardheden en achtergronden.

In het Roze Ouderen Café hing een open en veilige sfeer. Mensen bleven binnendruppelen, klapten en neurieden mee met bekende nummers zoals ‘Bella Italia’, ‘Mexico’ of ‘Je ne regrette rien’, vertolkt door de playbackgroep Joliente.

                        

Jan Karel Bolleman, secretaris van COC Limburg, leidde een quiz met allerlei vragen over homoseksualiteit. Enig idee waar de term ‘roze’ vandaan komt? Homo’s moesten in de Duitse concentratiekampen tijdens de Tweede Wereldoorlog een roze driehoek op hun kleren dragen. Na de oorlog heeft de homobeweging de driehoek omgedraaid en het tot een teken van trots en zichtbaarheid gemaakt.

   

(Foto’s van Arjanne van Voorst)


Roze Ouderen Café op donderdag 9 november 2017

Het volgende Roze Ouderen Café in Weert vindt plaats donderdag 9 november a.s. in Zorgcentrum Ververshof. Dan treden Tjerry en Mariska op met hun roze getint programma.

Meer informatie

Heeft u belangstelling voor een Roze Ouderen Café? Of bent u geïnteresseerd in wat het COC voor roze ouderen kan betekenen, neem dan contact op met Jan Karel Bolleman, coördinator van de werkgroep Roze Plussers bij COC Limburg. COC Limburg is sinds 1972 de vereniging voor lesbiennes, homo- en biseksuelen en transgenders (LHBT) in Limburg.

Contactgegevens: tel. 06-27855997 of mail: jk.bolleman@home.nl

Lees meer...

Persoonlijke terugblik op de landelijke dag voor cliëntenraden

Op 10 oktober 2017 was het landelijk congres Cliëntenraden. Het thema was: Werk in uitvoering en het was in Bunnik. Het was georganiseerd door: LOC Zeggenschap in de Zorg, NCZ is een landelijk kennis en leernetwerk en Waardigheid en Trots.

Luisteren en in gesprek gaan:

Demissionair staatssecretaris Martin van Rijn van VWS was aan het woord. Als cliëntenraadslid zou hij zelf goed luisteren, in gesprek gaan met mensen en familiemiddagen organiseren. 

Wachten op toestemming van officier van justitie:

Bernard Welten, oud-hoofdcommissaris van de politie Amsterdam en nu adviseur van de nationale korpsleiding, vertelde dat de regels boven de veiligheid van de mensen staan. Hij heeft meegemaakt dat bij huiselijk geweld eerst toestemming gevraagd moest worden van de officier van justitie om binnen te mogen komen in het huis. Toen de politie eenmaal binnen mocht, was de persoon al overleden. 

Workshopronde 1: Werken in de eerste lijn

In de 1e ronde nam ik deel aan de workshop: Werken in de eerste lijn.

Specialist oudergeneeskunde:

Ester Bertholet, specialist oudergeneeskunde, heeft haar eigen eerstelijnspraktijk oudergeneeskunde in Velp opgericht. Zij werkt volop samen met de huisarts en gaat op huisbezoeken. Zij richt zich als specialist oudergeneeskunde op ouderen die somber zijn, helpt bij de medicijnen en financiële problemen.

Advies om in beweging te blijven:

De specialist oudergeneeskunde geeft ook adviezen aan ouderen om bijvoorbeeld in beweging te blijven en juist naar feestjes te gaan. Hoe langer de ouderen niet actief bezig zijn geweest, hoe moeilijker het is om de draait weer op te pakken.

1 op de 5 ouderen hebben geen netwerk:

1 op de 5 ouderen die bij de praktijk van de specialist oudergeneeskunde komen beschikken over nul komma nul netwerk (bestaande uit bijvoorbeeld kinderen).

Liever risico’s lopen dan niet vrij kunnen en mogen lopen:

Een mevrouw wilde liever vrij kunnen rondlopen met het risico dat zij mogelijk zou verdwaalden, vallen en dood gevonden zou worden in het bos, dan dat zij veilig achter gesloten deuren zou moeten zitten.

Om iets voor elkaar te krijgen is het soms heel raadzaam om de WMO Raad te betrekken:

Het was opmerkelijk dat een gemeente een heel goedlopend 'raadshuis' niet voldoende wil financieren. Het is een plek voor mensen van 55 jaar en ouder en ook geschikt voor mensen die last hebben gekregen van beperkingen als: slechtziendheid, slechthorendheid, minder goed kunnen open of achteruitgang van het geheugen.

Ik heb als tip gegeven om de WMO Raad te benaderen, die een ongevraagd advies kunnen uitbrengen naar het college van B&W. Daar had de specialist oudergeneeskunde niet aan gedacht, maar ging zij wel oppakken.

Workshopronde 2: De rol van de ondersteuner van de cliëntenraad

In de 2e ronde nam ik deel aan de workshop: De rol van de ondersteuner van de cliëntenraad.

De cliëntenraad-ondersteuners:

15 van de 20 mensen uit deze workshops zijn cliëntenraad-ondersteuners. De bestuurder maakt vaak geen goede afspraken over de rol van cliëntenraad-ondersteuner. En vaak krijgen cliëntenraad-ondersteuners niet voldoende tijd om het werk goed te kunnen doen.

Opdracht rol van de cliëntenraad-ondersteuners:

We kregen allemaal de opdracht om per A4 pagina een taak op te schrijven waar de cliëntenraad-ondersteuner wel voor is en niet voor is. Als heel belangrijk kwam naar voren dat de cliëntenraad-ondersteuner steeds informatie kan geven aan cliëntraadsleden. Zodat zij voldoende informatie hebben en hun adviseringswerk goed kunnen doen.

Brein van mensen met dementie:

De dag werd afgesloten door Anneke van der Plaats en Erica van de Veerdonk van het BreinCollectief. Zij legde uit hoe het brein van mensen met dementie werkt en hoe de omgeving van invloed is op het gedrag en welzijn.

Ik kijk terug op een leerzame congresdag!

Lees meer...

Hoe dementievriendelijk zijn wij eigenlijk?

Hoe dementievriendelijk zijn wij eigenlijk?

Pasgeleden was ik bij de themabijeenkomst van ‘Effectieve mantelzorgondersteuning'.

De themabijeenkomst werd georganiseerd door Movisie en DeltaplanDementie in de week van de dementie. 

We worden allemaal ouder(en), mede doordat we gezonder leven. Het aantal mensen met dementie stijgt. Het is belangrijk dat producten, diensten en bedrijven dementievriendelijk zijn. Er was een vraag uit de zaal van een mevrouw of dat de politie betrokken is bij dementievriendelijkheid. Mevrouw gaf namelijk aan dat er in haar woonplaats mensen met dementie regelmatig in de boeien geslagen worden!

Er werden twee stellingen voorgelegd.

De eerste stelling was: In 2018 is alleen de wijkzuster/wijkverpleegkundige trajectbegeleider voor een persoon met dementie. De meeste mensen vonden dat de casemanagers dementie dit het beste op zich kunnen nemen. Een aantal mensen vonden dat de wijkzuster/wijkverpleegkundige al genoeg taken heeft en dat dementie iets heel complex is. 

De tweede stelling was: De WMO-aanvraag en het keukentafelgesprek kan prima door de wijkverpleegkundige worden gedaan. In de gemeente Moerdijk gebeurt dit wel al door de wijkverpleegkundige. Een medewerker van de gemeente denkt dat de wijkverpleegkundige er te weinig kennis en expertise van heeft om het gesprek te kunnen voeren.

In zorginstellingen krijgen mensen vaak een standaard activiteitenprogramma aangeboden, die niet op de individuele behoefte is gebaseerd van de persoon met dementie. Een voorbeeld is dat een meneer met dementie graag wil vissen. Eindconclusie: Er is nog veel werk aan de winkel en een lange weg te gaan. Het was een leerzame middag geweest!

 

 

 

Lees meer...

Calamiteiten en ieders rol.

Calamiteit? Hoe is de communicatie eigenlijk geregeld?


Eigenlijk wil je niet nadenken over vervelende zaken die je als cliëntenraad kunnen overkomen. Je hoopt uiteraard dat de samenwerking met het bestuur en eventueel andere betrokken partijen met goed overleg plaatsvindt. Maar toch is het verstandig om wel te denken aan die lastige kwesties of calamiteiten die zomaar opeens kunnen opduiken. Van een vertrouwensbreuk tussen bestuur en bewoners, een onderzoek van de inspectie dat niet voldoet of zelf het overplaatsen van cliënten naar een andere zorginstelling, zoals laatst gebeurd is in Nijmegen.
In de media staan regelmatig verhalen waarbij een zorginstelling of het bestuur ervan onder vuur ligt. Soms blijven issues binnenshuis, maar het komt geregeld voor dat een zaak ‘lekt’ naar de media. En negatieve publiciteit daar zit niemand op te wachten.

Openlijk zichtbaar incident


Maar er hoeft geen sprake te zijn van ‘lekken’. Het kan zijn dat de informatie duidelijk zichtbaar is voor de buitenwereld. Zoals recent een bewoner van een zorginstelling ernstig gewond raakte bij een brand. De politie en de brandweer komen dan automatisch in beeld. En… ook zij maken steeds meer gebruik van social media. Een tweet is dan zo door de politie de wereld ingestuurd. In de berichtgeving in de media staat dan wel netjes vermeld dat “de familie van het slachtoffer inmiddels op de hoogte is gesteld”.
In de nasleep van een dergelijk incident worden verschillende processen opgestart: er wordt een onderzoek ingesteld: wat is er gebeurd? Intern moet er natuurlijk gecommuniceerd worden. Voor de buitenwereld is het incident eigenlijk al afgesloten. Voor de ‘binnenwereld’ begint het vervolgtraject.

Doelgericht communiceren


Stel je eens de vraag: welke afspraken hebben we als cliëntenraad eigenlijk met het bestuur/ directie als het gaat om een calamiteit? Is er een protocol ten aanzien van het informeren van belangrijke betrokkenen? Helaas blijkt uit de praktijk dat in veel gevallen hierover geen afspraken op papier zijn vastgelegd. Terwijl voor cliëntenraden het toch heel belangrijk is om goed geïnformeerd te worden bij calamiteiten en ook zelf ook, indien nodig, doelgericht te communiceren met de achterban.

Lees meer...

Uit het oog, uit de Miljoenennota?

Vandaag beleven we de laatste Prinsjesdag van het kabinet Rutte II. Terwijl de onderhandelende partijen bijna klaar zijn met hun regeerakkoord, moet de begroting voor 2018 nog wel door het oude kabinet voorgelegd worden. Er is voor de verpleeghuiszorg goed nieuws te melden. Naast de 435 miljoen die structureel in de begroting wordt opgenomen, komt er ook eenmalig 130 miljoen bij om meer mensen te verleiden in de verpleeghuiszorg te werken. Maar vergeten we niet iets?

Meer dan verpleeghuiszorg

Begrijp mij niet verkeerd. Het is ontzettend belangrijk en goed dat er meer geld beschikbaar komt voor de verpleeghuiszorg. Maar er is meer dan alleen dat. We zien dagelijks dat gemeenten jongeren en ouders jeugdhulp moeten weigeren. Omdat er geen geld is. We zien dagelijks dat mensen ontzettend lang moeten wachten op een behandeling in de GGz. Omdat er geen geld is. We zien dagelijks dat wijkverpleegkundigen de longen uit hun lijf lopen. En gedwongen  patiëntenstops moeten invoeren. Omdat er geen geld is. Waarom gaat daar onze energie en aandacht niet ook naartoe?

Door de politieke aandacht komt er meer geld voor verpleeghuizen. Maar voor andere mensen die zorg nodig hebben is er veel minder aandacht. In die sectoren krijgen zorgorganisaties de opdracht om ‘efficiënter te werken’ en een ‘transformatie te realiseren’. Zo meten we met twee maten. Terwijl er ook op andere plekken knelpunten zijn, waar mensen de dupe van worden. Daarom willen wij de overheid oproepen om ook geld vrij te maken voor onder andere ouderen die hun zorg thuis krijgen, mensen die geestelijke gezondheidszorg nodig hebben en gezinnen met jeugdhulp.

Andere discussie is nodig

Met geld alleen zijn we er niet, ook niet in de verpleeghuizen. Het is nodig dat we de zorg veel meer organiseren rond en vanuit de direct betrokkenen. Namelijk de mensen die zorg nodig hebben, hun naasten en de medewerkers. Alles wat we om de zorg heen bouwen moet daarbij helpen. Zoals verantwoording, toezicht en regels. Nu gaat het daar vaak nauwelijks over. We zagen het maandag, toen bekend werd dat gemeenten geld tekort komen voor jeugdhulp. Malaise voor gemeenten en jeugdhulpaanbieders, maar nergens stond het perspectief van kinderen, jongeren en ouders beschreven. Wat hebben zij nodig om een waarde-vol leven te kunnen leiden?

Vernieuwing is mogelijk!

Tegelijk zien we dat het zeker wel mogelijk is om op een andere manier naar zorg te kijken. In de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg zien we dagelijks waarde-volle zorg terugkomen. Zorg die daadwerkelijk waarde toevoegt aan het leven van mensen. Zowel voor degenen die zorg nodig hebben, de naasten als de medewerker. Omdat zij de ruimte en tijd krijgen om elkaar te leren kennen. Omdat zij ruimte nemen om te zoeken wat henzelf drijft in hun leven. En zo beter aansluiting vinden bij elkaar. Ze werken niet samen vanuit verschillende belangen, maar vanuit een gedeeld perspectief.

Wij zouden  die beweging graag op andere plekken terug willen zien. Juist omdat er blijkbaar behoefte is aan een initiatief zoals Radicale vernieuwing. Het maakt een energie vrij die wij in lange tijd niet hebben gezien. Dat zouden wij graag overbrengen naar de jeugdhulp, GGz en wijkverpleging. Zodat we het weer over mensen - en hun waarden - gaan hebben.

Marthijn Laterveer is coördinator voor LOC Zeggenschap in zorg

Thom van Woerkom is belangenbehartiger voor LOC Zeggenschap in zorg

 

Lees meer...

Werken aan een persoonlijke 'gebruiksaanwijzing'

Nog een evenement om onder de aandacht te brengen. Het haakt aan bij een thema wat ik veel tegenkom: jongeren uit de jeugdhulp die zich onvoldoende gehoord of begrepen voelen. 

Persoonlijke gebruiksaanwijzing
We worden niet geboren met een gebruiksaanwijzing. Helaas…maar hoe handig zou het zijn als we er wel een hadden? Dat de mensen in jouw omgeving precies weten wie je bent en wat je nodig hebt? Zodat ze jou beter begrijpen?  Jongeren die te maken hebben met jeugdhulp lopen er nogal eens tegenaan. Ze voelen zich slecht of zelf helemaal niet begrepen door hun ouders of hulpverleners. Dit kan leiden tot irritatie en frustratie en tot situaties waar niemand blij van wordt. Hoe gaaf zou het zijn wanneer deze jongeren zelf hun eigen ‘gebruiksaanwijzing’ kunnen maken? Zodat iedereen weet wat er speelt, wat de jongere nodig heeft en wat er wel en wat er niet werkt? Werk jij mee?

Wanneer?
Onder leiding van de organisatoren KR8LAB & Zorgbelang Brabant gaan op 28 september jongeren, ouders, hulpverleners, medewerkers van zorginstellingen en andere betrokkenen uit de jeugdhulp op een creatieve en inspirerende manier hiermee aan de slag. Daarna verkennen zij hoe deze gebruiksaanwijzing een begrip kan worden in de jeugdhulp.

Toegang is gratis. Locatie: Hall of Fame in Tilburg. 

Zie hier de officiële uitnodiging.

 

 

Lees meer...

"Streven naar een zesjescultuur”.

“Nee tegen het perfecte plaatje en streven naar een zesjescultuur”. Die uitspraak trok mijn aandacht en enthousiast raakte ik dan ook van de uitnodiging voor het evenement Stress to Impress. Daarom deel ik hierbij onderstaande uitnodiging van de organisaties MIND en To my loved ones. Met als onderliggende boodschap wat míj betreft – en in lijn met de visie van LOC op een bestaan waarin je zelf (zoveel mogelijk) je keuzes maakt: vraag je voortdurend af of je doet waar je je goed bij voelt en bepaal zélf wat daarvoor nodig is. In een wereld die bol staat van hoge verwachtingen – waarin de norm domineert - zijn we dat aan onszelf verplicht.

Relaxed het nieuwe studiejaar in? Kom naar Stress to Impress!
Op 28 september 2017 organiseren MIND & To my loved ones het event ‘Stress to Impress’ op de VU in Amsterdam. Het doel van dit event is om jongeren tools en tips te bieden om relaxed het nieuwe studiejaar in te gaan. Tijdens het event gaat de documentaire ‘Stress to Impress’ in première en krijgen jongeren spoedcolleges over prestatiedruk door o.a. filosoof Bas Haring, hoogleraar en graag geziene gast bij ‘De Wereld Draait Door’ Erik Scherder en Olympisch schaatser Stefan Groothuis.

Heb jij ook last van stress door social media, studie of van het gevoel van alles te moeten om aan het perfecte plaatje te voldoen? Alles moet steeds maar beter en sneller. En in sommige gevallen kan dit zelfs leiden tot burn-out, angstproblemen of depressie. Wij zeggen ‘nee’ tegen het perfecte plaatje en streven naar de zesjescultuur.

Wil jij ook minder druk ervaren? Kom naar Stress to Impress en koop hier je ticket. 

 

 

Lees meer...

Bewegen voor ouderen

Er is veel gezondheidswinst te boeken als Nederlanders meer zouden gaan bewegen. De Gezondheidsraad adviseert de minister van VWS te stimuleren dat mensen blijvend meer bewegen en minder stilzitten. Bij ouderen is er bewijs gevonden voor een verband tussen bewegen en het risico op fracturen, lichamelijke beperkingen en cognitieve achteruitgang en dementie.  Hieronder kunt u de link vinden.

Nieuwe beweegrichtlijn ouderen

De beweegrichtlijn voor volwassenen en ouderen luidt als volgt:

  • Bewegen is goed, meer bewegen is beter.
  • Doe minstens 150 minuten per week aan matig intensieve inspanning, zoals wandelen en fietsen, verspreid over diverse dagen. Langer, vaker en/of intensiever bewegen geeft extra gezondheidsvoordeel.
  • Doe minstens tweemaal per week spier- en botversterkende activiteiten, voor ouderen gecombineerd met balansoefeningen.
  • En: voorkom veel stilzitten.

Voldoende bewegen verkleint het risico op hart- en vaatziekten, diabetes en depressieve symptomen. Ook zijn er aanwijzingen dat het de kans op borst- en darmkanker zou kunnen verkleinen. Bij ouderen verlaagt bewegen bovendien het risico op botbreuken en verbetert het de loopsnelheid en spierkracht.

LOC Zeggenschap in zorg voert samen met Innovatiebureau DAZ, Kenniscentrum Sport het project ‘Bewegen op de kaart in en rond woonzorgcentra’ uit met uiteindelijk 20 zorgorganisaties.

Het doel van dit project is dat de bewoners actiever worden, meer gaan bewegen. Ook de aandacht voor bewegen dient structureel en duurzaam te worden geborgd binnen de betrokken woonzorgcentra en verpleeghuizen.

Het project ontvangt subsidie van: Fonds Sluyterman van Loo en Fonds NutsOhra

Vragen en dilemma’s die in de praktijk naar voren komen:

●      “Hoe zorgen we (medewerkers, vrijwilligers en familie) ervoor dat we minder overnemen, niet alleen in de verzorging, maar ook in dagelijkse eet- en leef- en huishoudmomenten?”

●      “Hoe laten we als medewerkers meer los en durven we de cliënt zelf te laten gaan/doen?”

●      “Hoe verleiden we de cliënten tot meer zelf doen als ze simpelweg niet willen?”

●      “Hoe creëren we als medewerkers meer tijd voor welzijn en dagelijks bewegen?”

●      “Hoe verbeteren we de onderlinge communicatie tussen familie en medewerkers of bijvoorbeeld wat wel of niet nog kan met bewegen voor de cliënt?”

●      “Hoe kunnen we als cliëntenraad een bijdrage leveren?”

Als cliëntenraad is het belangrijk om in grote lijnen te weten wat de wensen van mensen zijn.

U kunt dit dan in uw cliëntenraadswerk gebruiken om tot een visie op bewegen te komen.

Mijnheer Hap woont in een verpleeghuis en krijgt fysiotherapie. Hij vindt het belangrijk om iedere dag te oefenen in de zaal. In het weekend kan dit echter niet omdat de zaal gesloten is.

Mevrouw Korte woont sinds kort in een woonzorgcentrum. Ze kan zichzelf wassen. Doordat de kraan te ver weg zit en moeilijk te openen is moet ze dit nu door de verzorging laten doen. 

Mijnheer Barend vindt de vloeren te glad. Hij is al een keer uitgegleden. Hij durft nu een heleboel dingen niet meer zelf te doen omdat hij bang is te vallen.

Wilt u meer informatie over uw rol als cliëntenraad of heeft u andere vragen dan kunt u contact opnemen met Lena Hillenga, projectmedewerker, e-mail: l.hillenga@loc.nl of bellen 06 17674898

 

Lees meer...

Willen vliegen eer men vleugels heeft.

Hoe ik het zie.

*Ik werk al geruime tijd, naar volle tevredenheid bij een gerenommeerd luchtvaartbedrijf. 

Mijn collega's en ik dragen er gezamenlijk, met veel plezier zorg voor dat onze passagiers een aangename en veilige vlucht ervaren.

Wat gebeurd er nu?

Waar gaat onze piloot heen?

Wegbezuinigd?

Budget nu te besteden ter verbetering va het welbevinden van onze passagiers...?!

Oww... oké... daar zit wat in..

Is er toevallig iemand bevoegd en bekwaam om te vliegen?

Iemand?

Niemand?

Pfff... gelukkig zelf(be)sturend behoeven we dan weer niet te zijn, dat scheelt.

Hallo verkeerstoren...?

Verkeerstoren...ehh... wat nu te doen en hoe verder koers te bepalen en behalen?

Over...?

Wat...?

Sorry versta het niet, zeker ruis op de lijn.

Zelforganiseer en op naar de stip op de horizon?

Dat is ieder geval duidelijk... toch?

Hoe moeilijk kan het zijn?

Waar zijn we momenteel?

Wat is het donker buiten?

Even oriënteren en de koppen bij elkaar, samen weten wij meer.

Laten we ondertussen wel onverminderd goed het welbevinden en het reisgenot van onze passagiers bewaken.

Niet laten merken dat we vleugellam zijn, wij zijn natuurlijk wel professionals en niet voor één gat te vangen.

Snelheid maken?

Hoogmoed komt voor de val.

Ik wil graag veranderen, groeien en verbeteren, mijn horizon verbreden..

Wie durft zonder vliegbrevet?

Voorzichtig aan dan maar, geen risico nemen en blijven doen wat wij altijd al deden.

Ehhh...??

Verkeerstoren...?

Hoe met dit schatje airborn te geraken?

Wat veel schakelaars, lichtjes en instrumenten.

F*uck waar is nou die handleiding?

Over??

Veiligheidsvoorschriften?

Die hebben wij toch al lang onder de knie?!

Uiteraard zitten de passagiers comfortabel en veilig in de stoel?!

Moeten wij eigenlijk nog tanken?

Waar vind ik de benzineklep en hoe deze te openen?

Kerowatte??!!

Waar halen we dat en wat kost dat wel niet?

Kunnen wij dat ons veroorloven, declareren en verantwoorden?

Zucht... dit gaat lekker... vertraging, vertragend.

Hallo verkeerstoren?

Wil niet zeuren hoor, maar wij willen graag in beweging komen, onze passagiers hebben niet veel tijd en geduld meer.

Hoe op te stijgen, en niet geheel onbelangrijk, hoe weer zacht te landen?

Als wij crashen door menselijk falen.. is voor de nabestaanden..!!??

Nee, nou niet "WAT ALS" denken.

Straks durven wij helemaal niets meer.

Alles onder controle..

Gewoon taxiën, niets aan de hand, dit kunnen wij, haal diep adem, iedereen aan boord?

Denk na, denk positief.  

Misschien kunnen wij wel achterstevoren vliegen, zou het niet geweldig zijn om een looping te maken?

Kan dit ding nou niet wat sneller?

ZZZZZZ... oeps sorry, met mijn hoofd in de wolken.

Waarom durft niemand meer input te geven betreffende het vluchtschema?

Ligt het aan mij of krijgen wij er steeds meer bagage bij?

Hebben wij dit alles echt nodig?

Verkeerstoren ... ehh ... kom ik over?

Bah wat hoor ik mezelf veel praten en vragen... grrr.

Kan iemand ons s.v.p. de beginners handleiding passend bij ons toestel aanreiken?

Google al geraadpleegd, ons model helaas niet kunnen vinden, de piloot opleiding niet genoten en de bijbehorende beloning en het respect ook niet.

Heb godver!! de pieperde piep toch geen vleugels!

Wat verdrietig en frustrerend allemaal, normaliter vloek ik nooit.

:-(

Hey..??

Wie trapte er op de rem?

Fijn dat iemand die nog weet te vinden.

Eerst de benodigde instructies tot ons nemen

Haal a.u.b. die handen voor de oren vandaan!

Het komt goed echt..

Wij doen ons uiterste best, met al wat wij hebben, met meer dan ons aangereikt wordt

Hoop en vertrouwen nog niet vervlogen.

 

 

Lees meer...

Eetbeleving!

 

Eetbeleving!

Soms wordt je zeer aangenaam verrast. Ik kreeg een uitnodiging om te komen eten bij Stichting Wijkpost De Schakel in Naarden.

Ik heb daar een tijdens een jaarvergadering kort gesproken over gastvrijheid. Een leuke middag/avond met veel enthousiaste en inspirerende vrijwilligers.

Martijn, een van de vrijwilligers, nodigde me uit om een keer te komen eten. Hij was benieuwd wat ik ervan zou vinden.

Hieronder een korte beschrijving van een verassende avond.

Bij binnenkomst zag ik al veel dames en heren in de ruimte zitten. De tafels allemaal gedekt met een wit tafelkleed, een bloemetje en gekleurde servetten.

Er werd een glaasjechampagnezonder alcohol aangeboden door de gastvrouwen. Je kreeg het gevoel welkom te zijn.

Voordat met de maaltijd, drie-gangen menu, werd begonnen werd de avond geopend door de gastvrouw. Ze heette iedereen welkom, speciaal de mensen die een tijdje niet geweest waren.

Daarna werd een moment stilte gevraagd. Het voorgerecht werd opgediend door een aantal vrijwilligers. Een bijzondere Italiaanse broodsalade.

Ik had dit zeker niet verwacht, mijn verwachting was dat het traditionele gerechten zouden zijn.

Ook het hoofdgerecht, zalm, was erg lekker.  Er stonden waterkannen op tafel, maar je kon ook een sapje of een glas wijn nemen.  Het nagerecht was weer net zo verassend als het voorgerecht.

De kosten voor een gezellige avond met een driegangenmenu:

7,50 inclusief aperitief, glaasje wijn/sap en koffie na.

http://www.wijkpostdeschakel.nl/schakel-diner

De hele avond was er een geweldige sfeer. Ontspannen, veel gesprekken en er werd gelachen met elkaar.

Alles wordt gedaan door vrijwilligers, de menukaartjes op de tafels, de inkopen, het koken, dekken van de tafels en het serveren van de gasten. Het enthousiasme en plezier waar ze dat mee doen is overduidelijk te zien

Voor mij een waarde-volle ervaring. Bedankt voor deze bijzondere avond!

 

Heeft u ook iets leuks, verrassends meegemaakt als het om eten en drinken gaat?

Ik zou het graag van u horen.

info@lenahillenga.nl

Lees meer...

Afgelopen week werd er door Nieuwsuur ingegaan op de risico's die er onmiskenbaar zijn door de hulp op afstand aan cliënten, middels elektronische systemen, waarbij de controlepost en de hulpverleners op flinke afstand verblijven van de cliënten/patiënten.

Dat dit risico's met zich brengt is een gegeven feit. Dat zijn bewuste keuzes die men maakt door het typisch Nederlandse beleid om af te wijken van gecentraliseerde gespecialiseerde en veelal aangepaste woonomgevingen te vervangen door het in de wijk onderbrengen van mensen met een lichamelijke en of geestelijke beperking. 

Keuzes die gemaakt zijn en worden, maar die wel gebaseerd dienen te zijn op een verantwoorde risico-inventarisatie. En die ontbreekt veelal, want een inventarisatie uitgevoerd op het moment waarop men besloot de eerste bewoners als zodanig op afstand onder te brengen, behoeft allang niet meer te voldoen aan de huidige situatie, waar er een andere bewoner is gekomen of daar waar de woon en leefomstandigheden zijn gewijzigd.

En dat gaat verder dan alleen de lichamelijke en geestelijke conditie van de bewoner en of de groep bewoners, welk laatste men veelal aantreft bij het op afstand wonen van een groep mensen met een geestelijke beperking.  Het wordt mede bepaald door de routes en verkeersbeperkende maatregelen, die adequate en snelle alarmopvolging kunnen hinderen. En zo zijn er nog tal van zaken in dit kader te benoemen. 

Een risico-inventarisatie behoort actueel en volledig te zijn, derhalve elke wijziging van omstandigheden dient de basis te zijn voor een nieuwe afweging.

Helaas geeft de praktijk een ander beeld en zeker als het gaat om calamiteiten waarbij meer dan een persoon betrokken is, altijd het geval bij brand waarbij er risico,s zijn voor de medebewoners, buren, omstanders en hulpverleners, is afstand een handicap dat zorgvuldig afgewogen dient te worden.

Er zijn natuurlijk een aantal technische maatregelen te treffen teneinde de impact van een brand te beperken danwel te vertragen, maar de praktijk leert ook dat juist de cliënten met een beperking in lichamelijke en of geestelijke zin een grotere mate van hulp noodzakelijk maken, waarbij tijd een zeer maatgevende factor is.  

Trainingen, oefeningen en informatie omtrent de hulp van derden, zijn een absolute must teneinde de consequenties te beperken, maar het lijkt toch zinvol om te overwegen om in navolging van Duitsland vast te houden aan moderne woongemeenschappen waarbij hulp, op allerlei terrein gecentraliseerd is en de afstand tussen hulpverleners en patiënten is beperkt. Een dergelijke woongemeenschap heeft meer voordelen dan het in de wijk wonen van allerlei soorten patiënten in woningen die soms individueel wel aangepast zijn, maar zeker niet qua woongebouw of woongemeenschap op zich.

Een goede risico-inventarisatie maakt de risico's inzichtelijk en tja dan is de keuze omtrent het wonen op afstand, er een die men in geval van een calamiteit zal moeten kunnen uitleggen. Terwijl verwanten zich misschien moeten gaan bezighouden met de vraag, in hoeverre heeft u als bestuurder van de voor mijn dierbare te verlenen zorg deze risico's in beeld gebracht.

Lees meer...

Afhankelijkheid is funest voor mijn mening.

Wat is dat toch? Altijd vooraan staan met je mening... Praten voor volle zalen of met hooggeplaatste mensen. Geen enkel probleem.
Eigen ervaring inzetten daar waar nodig. Ervaring door anderen meegegeven delen daar waar het verschil maakt.
Maar hoe kan het dat zelfs de sterkste mensen hun mond dichthouden op het moment dat ze ergens nog middenin zitten?
Welk groot gevaar schuilt er in het geven van jouw mening en jouw visie. Het valt mij op dat daar waar het spannend is... Er iets vanaf hangt ik me gewoon koest houd.
En anderen doen dat ook. Waar ik ook kom in het land... Hetzelfde verhaal. In de jeugdhulpverlening, het ziekenhuis, de maatschappelijke opvang, ggz, verslavingszorg, vrouwenopvang. Mensen zeggen minder op het moment dat ze afhankelijk zijn of zich afhankelijk voelen. Afhankelijkheid is een slot op je mond. De streep door jouw mening, het is een plek waar niemand echt wil zitten. Terwijl we leven in een participatiemaatschappij ( ten gevolge van de bezuinigingen) waar mensen geacht worden zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam te zijn. Waar zorg het liefst zo goedkoop mogelijk moet zijn.

Dat staat voor mij haaks op dat gevoel van klein zijn en beter je mond kunnen houden. Als ik mij klein voel en mijn mond houd dan participeer ik niet. Zelfs niet in mijn eigen leven. Dat is niet wat ik wil, dat is niet wat de maatschappij van mij verwacht. En toch... Is dat het effect van het ingebouwde zwaard van Damocles. Dus ik beraad mij op de manier waarop ik de dingen in mijn leven, in mijn regio, met de juiste mensen ga bespreken. Want het is prachtig om de kans te krijgen het land in te gaan om daar mensen met jouw verhaal de ogen te openen en om samen in gesprek te gaan over wat goed gaat en wat beter kan. Maar het zou ultiem zijn als ik mezelf de kans gun om mijn eigen verhaal te verbeteren.

En uit die schaduw van angst te stappen.

Lees meer...
-werken met save teams -nazorg 1. Het verloop binnen sociale wijkteams. 2. Het geven van volledige en begrijpelijke informatie aan gezinnen. 3. Welke manier van aanpakken verbetert de samenwerking. Hoe zit dit in jouw regio?
Lees meer...

Vervaging van de preventienormen.

Ondanks de inspanningen van diverse partijen, niet in de laatste plaats ook die van LOC, om de brandveiligheid in "zorginstellingen" op een algemeen aanvaardbaar niveau te brengen, moet worden geconstateerd dat deze nog op tal van plaatsen onvoldoende resultaat hebben opgeleverd.

Naar aanleiding van incidenten uit het verleden zijn er tal van programma's, instructies, opleidingen op dit terrein nader ontwikkeld, maar die falen daar waar verantwoordelijken niet hun verantwoording nemen om de juiste maatregelen te treffen. 

Uit een rondgang langs instellingen, de bestudering van onderliggende vergunningen, alsmede uit contacten met het werkveld valt vast te stellen dat er nog steeds situaties zijn, waarin de gebouweigenaren, bestuurders en/of exploitanten van deze instellingen zich onvoldoende moeite getroosten om een maximale veiligheid te realiseren. 

100 procent veiligheid is helaas onhaalbaar, maar er zijn genoeg maatregelen te nemen, vaak zelfs op termijn besparend, die er wel voor zorgen dat de veiligheidssituatie met sprongen kan worden verbeterd. 

Vanuit dit oogpunt is het onbegrijpelijk dat er anno 2017 nog steeds organisaties zijn die aanpassingen uitstellen en die aanschrijvingen en aanwijzingen van de gemeente eerst na een ultimatum schoorvoetend uitvoeren. 

Dat een aantal gemeenten daarbij ook vanuit een confrontatie-mijdende aanpak een te grote tolerantie richting de organisaties bezigt, is daarbij een extra probleem, want door deze voorzichtige aanpak en de hardnekkigheid van de verantwoordelijke bestuurders kan het maanden en vaak zelfs jaren duren voordat de geconstateerde brand-onveilige situaties worden opgelost.  

Onderwijl zijn bij een calamiteit als gevolg van deze onveilige situaties de bewoners, en soms zelfs de hulpverleners, de dupe. 

Uit een analyse van de rijksoverheid aangaande de gevolgen van deze handelwijze, die als basis diende voor deze blog, blijkt dat de mogelijkheden van de gemeenten met het verstrijken van de tijd om alsnog in te grijpen steeds kleiner worden. Voor een besluit tot sluiting of bestuurlijke drang moet er juridisch gezien sprake zijn van een acute noodzaak. 

Deze is wel aanwezig wanneer een onaanvaardbare situatie wordt geconstateerd, maar wordt steeds minder goed verdedigbaar naarmate de gemeente deze situatie langer gedoogt.

Verdere nadelen van een dergelijke aanpak zijn dat die de gemeente relatief veel tijd kost en hierdoor in de gemeente vervaging van de preventienormen optreedt. 

De houding van hen die staan voor een professionele exploitatie zou toch een beroepsmatige zorg voor veiligheid en gezondheid moeten inhouden en het is voor ons als onderzoekers dan ook onbegrijpelijk dat er nog steeds situaties worden aangetroffen waarin deze professionals zich onvoldoende verantwoordelijk voelen voor de brandveiligheid en de verplicht gestelde voorzieningen alleen wensen te treffen voor zover dat financieel, organisatorisch en esthetisch uitkomt. 

Wij roepen cliëntenraden dan ook op om ingeval van levende vragen en/of zorggevoelens op basis van geconstateerde situaties contact op te nemen met LOC of rechtstreeks met onze organisatie: www.spph.nl.

Lees meer...

Werkbezoek Zohair El Yassini

Op 10 juli hebben we met een groep mensen een mooie avond mogen mee maken met Zohair El Yassini, die zitting neemt voor de VVD in de Tweede Kamer.
In zijn portefeuille heeft hij jeugdhulp en jeugdstrafrecht.

Allereerst viel het op hoe hoog de opkomst was van mensen die samen in gesprek wilden gaan. Medewerkers van Youké, die ook hun ruimte beschikbaar hebben gesteld, maar ook ouders, jongeren en natuurlijk Zohair El Yassini.
Een fijne ontvangst, met koffie en gebak, waardoor we al snel een gevoel kregen van een warm welkom. Dank daarvoor Youké!

Het mooie aan deze groep mensen is vooral dat het een gemêleerde groep betreft. Mensen die hulp hebben gehad voor de decentralisatie, maar ook mensen van daarna. En zelfs mensen die er midden in hebben gezeten en de overstap hebben meegemaakt, met veel schrijnende verhalen maar ook met mooie en hoopgevende verhalen.

Het gaat te ver om hier alles te beschrijven wat er gezegd is, maar wat punten waardoor ik erg geraakt ben, zou ik willen benoemen hier.

Wat veel naar voren kwam, is dat de mensen veel lastige momenten hebben gekend door de vele bezuinigingsrondes en inkrimpingen. Zowel jongeren als ouders, maar zeker ook de medewerkers hebben hier mee te maken gehad en veel last en spanningen van ondervonden.  Onzekerheid voor iedereen over welke hulp er nog wel ingekocht zou gaan worden, over hoeveel plaatsen er beschikbaar zouden zijn en blijven. De vraag of die begeleider, waar je zo goed mee over weg kunt, er volgende maand nog wel is. Dat zijn veel gehoorde verhalen, die mij als moeder en als mens erg hebben geraakt.

De vader, die pas na 4 maanden te horen kreeg dat er een zorgmelding was gedaan over een situatie bij moeder thuis. Een ouderpaar wat door de gemeente voor een jaar recht op zorg toegewezen heeft gekregen voor hun autistische zoon, die nu zien hoe goed het met hem gaat, maar die nu ook al buikpijn hebben, over hoe het na dat jaar verder moet. Al is dat einde van het jaar nog zo’n 7 maanden weg. De moeder die zorg krijgt toegekend voor haar autistische zoon voor 6 maanden, terwijl het traject er zeker 9 gaat duren.  Gemeentes die kibbelen over wie wat moet betalen en waarom.  Jongeren die als ze 18 worden, niet zeker zijn of ze wel of niet in de zorginstelling kunnen blijven waar ze op dat moment wonen. Het worstelen om dan van een potje voor de jeugd opeens over te moeten stappen naar de WMO. Soms zien we met z’n allen even door de bomen het bos niet meer.

Maar ook mooie verhalen hebben we gehoord. Fusies  die er voor zorgen dat krachten worden gebundeld, dat kennis en kunde behouden blijft en uitgebreid kan worden. De vrouw die sinds april gezinshuisouder is geworden, waardoor weer een hele mooie en waardevolle plek ontstaat waar kinderen en jongeren kunnen wonen, in een veilige setting.  En last but not least, het initiatief van JIM, wat staat voor Jouw Informele/Ingebrachte Mentor.  Een eenvoudig initiatief, met een zeer hoge doeltreffendheid, waardoor het ook zeker kostenbesparend werkt. Maar belangrijker nog, is dat kinderen en jongeren zich beter gehoord en gesteund voelen en altijd iemand hebben tegen wie ze eerlijk kunnen en mogen zijn.   Wat ik zelf ook erg mooi vond om te horen van diverse ouders, is dat ze blij en dankbaar zijn voor de hulp die ze nu krijgen of gekregen hebben, Dat 75% van de gemeentes gewoon goed presteren als het de jeugdhulp betreft. Maar ook het verhaal van twee vaders, die hebben geleerd te vergeven, die beiden met hulp zijn gaan inzien dat zaken die plaatsvinden bij de andere ouder, vaak geen onwil maar eerder onmacht is.  Dat is mooi om te horen en om te mogen zien, met hoeveel kracht deze mensen in het leven staan.

Wat ik zelf nog graag zou willen benoemen, is het volgende. Er wordt steeds meer ingezet op het feit dat kinderen zo veel mogelijk thuis of in (netwerk)pleeggezinnen moeten verblijven.  Daarin wil ik zelf toch graag meegeven dat het voor sommige kinderen niet fijn of veilig voelt om in een pleeggezin te komen. Dat in sommige gevallen de residentiële jeugdhulp dan een betere en efficiëntere oplossing is. Laten we er dus voor zorgen dat er voor iedereen een plek is, waar hij of zij in veiligheid, warmte en op de juiste plek kan en mag opgroeien!

Als laatste wil ik graag nog een keer Youké bedanken voor de fijne locatie, Zohair El Yassini voor zijn oprechte interesse en het fijne gesprek wat we hebben gehad. Er gaat zeker een vervolg komen! En als laatste, Thom, bedankt voor de fijne manier waarop je het gesprek in goede banen hebt geleid! 

Lees meer...

De strijd en onmacht bij een onderzoek

Hoewel veiligheid voor de kinderen voorop staat is het ondergaan van een onderzoek naar veiligheid waarschijnlijk één van de meest onveilige situaties die je in een gezin kunt meemaken.

Dat is heel dubbel.

Wanneer een club als veilig thuis mensen uit jouw gezin en hulpverlening omgeving gaat ondervragen dan kom je in een emotionele achtbaan terecht.

Wanneer je goed weet wat je wel en niet wilt... Weinig vertrouwen hebt door jouw complexe posttraumatische stress stoornis lijkt alles al snel als onwelwillend en onveilig.

Je bent je daar van bewust... Je leest de informatie die gegeven is en je weet... Hoe moeilijk ook... Je moet je mond houden.

Op het moment dat je dingen gaat tegenspreken dan bevestig je bijna alle informatie. Maar hoe zwaar is het om kritiek op jou, jouw moederschap, jouw relatie, jouw normen en waarden op papier te zien staan?

Verzameld door iemand die jou niet kent. De focus op een donkere periode in je leven. Waar je zo hard om hulp hebt gevraagd en gebedeld... Maar gewoon in de steek gelaten bent door de gevolgen van bezuinigingen in de jeugdzorg en alles daaromheen.

En ondertussen moet je wel doorgaan, een gezin draait door! Of je nu ziek bent of verdrietig of volledig lamgelegd door de heftige situatie waarin je zit.

Je doet je best de kinderen gerust te stellen. Wat er ook gevraagd wordt... Altijd eerlijk antwoord geven vanuit jouw gevoel. Niet nadenken over anderen. Maak het niet groter maar maak het ook niet kleiner.

En dan laat je het los.

Dan wacht je af...

Weken

Maanden

want, heel ingewikkeld deze zaak.

En wat eruit komt?

Je stort in... Niet goed genoeg?

Niet sterk genoeg?

Niet in staat om met boosheid om te gaan van pubers

Ja, daar vroeg ik hulp bij.

Staat er een hulpaanbod in het rapport? Nee natuurlijk niet.

Gewoon afschaffen die vrouw.

En dan, als je op het einde zit van wat je aan kunt. Dan gooit je zoon alles om. Maakt keuzes die het hele rapport teniet doen.

 

En alles is weer bij het oude. Iedereen woont weer waar hij hoort.

 

Maar hoeveel is er stuk gegaan. Hoeveel trauma is er bovenop gekomen?

Is er aandacht geweest voor hoe heftig dit is voor een gezin?

Is er nazorg?

 

Nee... Die bouwstenen die er echt toe doen ontbreken.

 

Laten we met z'n allen jeugdzorg menselijker maken.

Laten we zorgen dat onderzoeken zo min mogelijk schade berokkenen. En laten we vooral zorgen dat ouders en kinderen samen blijven.

 

Als dat niet veilig was en onverantwoord, dan waren we alsnog gescheiden.

 

Dus waarom zo'n destructief rapport waarin geen letter geschreven staat over moeder en kind herenigen. Als eigenlijk blijkt dat het zo erg niet is?

 

Waanzin!

Lees meer...

Bijdragen?

Op de blog & vlog-pagina staan allerlei blogs en vlogs van mensen die betrokken zijn bij LOC. Van mensen uit de kern van het netwerk tot mensen die LOC en haar visie een warm hart toedragen. Iedereen kan bijdragen. Daarom komt niet alles wat er geplaatst wordt, per se overeen met wat LOC vanuit haar visie vindt.

Een blog of vlog plaatsen

Heb je een profiel op dit sociale platform en je bent ingelogd, dan kun je via de knop hieronder meteen zelf een blog of vlog plaatsen. Over hoe je een profiel kunt maken en andere voordelen daarvan lees je hier meer

Wil je wel een blog/vlog plaatsen maar geen profiel maken? Andere vragen? Dan kun je contact opnemen met webmaster@loc.nl of 030 284 3200. Vast bedankt!

Blogs en vlogs die hier geplaatst worden verschijnen hier, op de startpagina en mogelijk ook in de nieuwsbrief.

  Plaats een blog of vlog

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - (030) 284 32 00 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen