Gesprekken

AFGETREDEN ALS LID CLIENTENRAAD.

Na ruim twee jaar heb ik het bijltje er bij neer gegooid. 

Van mijn kant was ik zeker te ogeduldig, wilde teveel en te snel. Doordat ik steeds meer het idee had dat er met ons gespeeld werd vanuit het management, dit ook mede dankzij onze eigen houding. Te vaak werden wij te laat geinformeerd, niet geinformeerd, of verkeerd geinformeerd.  Te vaak helemaal buiten het besluitvormingsproces gehouden, of werden er veel te laat bij betrokken. Van onze kant werd menigmaal aangekaart dat wij ons niet serieus genomen voelden en daar werd nog niet eens op gereageerd en wij lieten het gewoon gebeuren. Op een gegeven moment verzochten wij om een hei sessie. Elkaar eens goed in de ogen kijken. Het management kende ons goed en wist wat haar te doen stond: Zwijgen en rustig over laten waaien, en zo gebeurde.

Nadat we drie nieuwe leden erbij hadden gekegen was dat reden om met nieuwe moed aan de slag te gaan, maar ik trok het niet meer. De directe aanleiding om af te treden was het moment dat wij ons gingen voorbereiden om verzwaard advies uit te brengen over de vraag of de heer van Schoonhoven zou kunnen promoveren van HoofdWarnWonen tot HoofdVerantwoordelijke, een nieuwe functie met andere taken en meer bevoegdheden. Het onoverbrugbare meningsverschil tussen de overige leden en mij was dat ik van mening was dat we nu als het ware moesten toeslaan om duidelijke afspraken te maken over de wijze van informeren en de wijze van besluiten nemen door de HoofdVerantwoordelijke. Als derde punt antwoord op de vragen: Wat is de werkelijke reden dat de informatie richting clientenraad niet alleen stroef verloopt, maar gewoon niet, verkeerd, of te laat? Waarom de clientenraad alleen betrokken wordt bij het begin van het besluitvormingsproces wanneer het management dat goed uitkomt en anders pas halverwege het proces, of aan het eind, of helemaal niet. Als dat niet goed wordt uitgesproken en we weer mooie woorden over ons uitgestort krijgen: wij moeten het ook inderdaad samen doen; help mij a.u.b., dan moeten we de vraag stellen wat de meerwaarde is van een clientenraad binnen deze instelling. 

Jullie leden van de clientenraad moeten wel begrijpen dat ik jullie zeker wil informeren, jawel volledig, juist en bijtijds, maart het mag niet zo zijn dat ik jullie verantwoording af moet gaan leggen en daar lijkt het soms wel op, aldus de heer van Schoonhoven. Ik vond die laatste uitspraak een slimme zet, want wie bepaalt wanneer er sprake is van: informatie geven, of van verantwoording afleggen. Ook beloofde hij dat hij ons natuurlijk wilde betrekken in het besluitvormingsproces en natuurlijk vanaf het begin. Er kunnen echter situaties voordoen dat hier van afgeweken moet worden vanwege een acute situatie dat er onmiddellijk ingegrepen moest worden. Ik schoot in de lach en zei: Jij bedoelt zekerhet gebeurde rondom de sluiting transferafdeling. Toen jullie besloten hadden dat de transferafdeling accuut gesloten moest worden (om financiele redenen) en daarvoor er een verpleeghuisafdeling moest komen en wij voor een spoedvergadering moesten komen opdraven om met jullie in te stemmen en anders moesten beseffen wat wij zouden veroorzaken wanneer wij dat niet zouden doen. Bedoel je dat, of is dat een verkeerd voorbeeld? Wij werden door de directie met de rug tegen de muur gezet, aldus de heer van Schoonhoven.  Ja, en toen dachten jullie dan doennwij hetzelfde met de clientenraad die zijn toch braaf en vredelievend. Je geeft ze een knuffel en dan staan ze weer met hun staart te kwispelen, zo denken jullie toch over ons?   Nee, dat doen wij niet. Wij nemen jullie heel serieus. Laten we geen ruzie maken en een nieuwe start maken. Jullie gaan jullie meer serieus nemen en dan volgen wij vanzelf. Het wordt echt tijd dat jullie jezelf eens serieus gaan nemen. De voorzitter maande tot rust en die kwam er. 

Ook binnen Warm&VeiligWonen is er sprake van een pyramide organisatie.Dat betekent dat men verantwoording af dient te leggen van beneden naar boven en dat boven de (beleids)beslissingen meemt. Dat betekent dat de clienten en hun familie op de onderste ladder van de hierarchische ladder staan. De clientenraad staat daar buiten maar dat neemt niet weg dat een directie vanuit haar visie voor een groot deel bepaalt hoe zij wenst om te gaan met de locale clientenraden, ongeacht of de locale clientenraden daar wel dan niet mee instemmen. Andersom is is onmogelijk. Wij kunnen bepalen wat wij willen wat betreft het omgaan met de directie als de directie zich daar niets van wenst aan te trekken doe je als locale clientenraden echt heel weinig. En wij hebben te maken met een directie, en waar de HoofdVerantwoordelijke verantwoording bij dient af te leggen, die autoritair is en dat verkoopt dat als een reclame samen-werken, samen-leren en samen-verantwoording-dragen. We zien dat medewerkers naar buiten kwamen met een zwartboek en dat gebeurt echt heel weinig in Nederland, dat betekent dat er heel goed iets mis is met de wijze van communiceren tussen directie/management met de medewerkers binnen de leefwereld van de clienten. En mijn ervaring is dat er zo ook om gegaan wordt met de clientenraden. Ook de Regionale Clientenraad: Wat-Kunnen-Wij-Voor-U-Betekenen beklaagt zich doorlopend in haar nieuwsbrieven dat de diectie wel beloofd haar op tijd, volledig en juist te inforneren; beloofd haar te betrekken bij het begin van een beskuitvormingsproces, alleen het gebeurt niet. Alleen wanneer het haar goed uitkomt. En op lokaal niveau gebeurt exact hetzelfde en wij wij weten niet hoe te reageren om dat te stoppen. Elke keer laten we ons weer overrompelen met een mooi verhaal. Onze zwakte was en is dat wij niet weten hoe te reageren en niet in staat zijn om een eigen agenda op te zetten wat wij concreet zouden willen bereiken. Wij laten ons overspoelen met informaie die we gewoonweg niet aan kunnen en lopen als een jonge kat achter onze eigen staart aan en hebben het nog niet eens door. 

In een gesprek met de heer van Schoonhoven nokte ik af. Weer sprak hij mooie woorden, wij doen het samen; wij hebben elkaar nodig, samen staan wij sterk. Woorden die ik twee jaar geleden(mei 2016) jook hoorde bij de installatie van vier nieuwe leden. De huidige drie nieuwe leden klonk het allemaal heel positief in hun oren. De heer van Schoonhoven was echt een man die positief tegeover de clientenraad stond was hun oordeel. Zij hadden er echt vertrouwen in. Hij zou ons alle informatie verstrekken die hij moest verstrekken op basis van de Wmcz en dit bijtijds, volledig en correct. Zij waren ervan overtuigd dat wij voortaan echt betrokken zouden worden aan het begin van een besluitvormingsproces. 

Besloten werd dat we akkoord zouden gaan met de benoeming van de heer van Schoonhoven. We zouden de heer van Schoonhoven niet in de verdediging drukken en het verleden het verleden laten. Natuurlijk konden we leren van het verleden, maar we moeten ons niet door het verleden laten regeren. En , wist de langstzittende lid te vertellen: We hebben altijd, acht jaar, een vreedzame en harmonieuze samenwerking gehad met het management en dat moet zo blijven. We moeten geen te grote broek willen aantrekken en onze plaats weten binnen het geheel. Ik zeg maar zo: met honing bereik je meer dan met azijn en het vooral niet in je bol krijen.  

Ik ben nieuw lid en heb er echt wel zin in, sprak een van de drie nieuwe leden en ze kreeg enthousiast bijval. De heer van Schoonhoven is van goede wil en we moeten hem een beetje helpen. Ik besloot af te treden; het was mooi geweest. 

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Zeggenschap in zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Zeggenschap in zorg

Email mij als mensen een reactie geven –

Reacties

 • Een anonieme schrijver zei:

  Binjamin, een heel herkenbare situatie. Vervelend en ook weinig inspirerend. Maar de praktijk leert dat er vaak sprake is van een soort uitputtingsslag waarbij men een heel lange adem moet hebben en waar ook vaak een situatie ontstaat waarbij de noodzakelijke verhoudingen tussen personen beschadigd raken. 
  Vaak is bij ingewikkelde kwesties het verstandiger om een externe te betrekken bij dit specifieke probleem, zodat die kan fungeren als trekken en (soms) bliksemgeleider.
 • Dag Binjamin,

  Spijtig dat het zo is gelopen! In aanvuling op wat Mariëlle Cuijpers heeft geschreven. Als er behoefte aan is kunnen we vanuit LOC een gesprek begeleiden met de cliëntenraad al dan niet met vertegenwoordiging van de zorgorganisatie. In dat gesprek kunnen we bespeken wat de bedoeling van medezeggenschap is. En wat er voor nodig is om dat ook te bereiken. We horen wel als we iets kunnen betekenen.

  Hartelijke groet, Marthijn

 • Beste Binjamin,

  Ik heb zojuist je bericht hierboven gelezen. Er speelt veel bij de zorginstelling waar je je bij betrokken voelt en als cliëntenraadslid actief voor hebt ingezet. De communicatie daarover met de zorginstelling verliep zo te lezen niet eenvoudig. Wat jammer dat je vrij plotseling hebt besloten af te treden. Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben die je met LOC wilt doorspreken dan ben je altijd welkom om contact met ons opnemen. Dat kan via de Vraagbaak (0302843200).

Deze reactie is verwijderd

Bijdragen?

Op de gesprekken-pagina staan allerlei gesprekken gestart door mensen die betrokken zijn bij LOC. Van mensen uit de kern van het netwerk tot mensen die LOC en haar visie een warm hart toedragen. Iedereen kan bijdragen. Daarom komt niet alles wat er geschreven wordt, per se overeen met wat LOC vanuit haar visie vindt.

Een gesprek starten

Heb je een profiel op dit sociale platform en je bent ingelogd, dan kun je via de knop hieronder meteen zelf een gesprek starten. Over hoe je een profiel kunt maken en andere voordelen daarvan lees je hier meer.

Wil je wel een gesprek starten maar geen profiel maken? Dan kun je contact opnemen met webmaster@loc.nl of 030 284 3200. Vast bedankt!

Gesprekken die hier geschreven worden verschijnen hier, op de startpagina, de Praat mee! pagina, op thema-verzamelpagina's (bereikbaar via de startpagina) en mogelijk ook in de nieuwsbrief.

  Begin een gesprek

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen