Gesprekken

Ik vind dit een mooi voorbeeld van een instrument om dichter bij de client te staan als organisatie, maar dan wel vanuit een gelijkwaardige relatie. Hoe je daartoe een cultuuromslag mogelijk maakt en cliëntparticipatie daadwerkelijk inbedt. Daarover lees je meer bij Ikone. Een quote uit het artikel:

"bij een workshop over het veranderen van het zorgpad van hartkatheterisatie bleek het ‘wisselmoment’ voor patiënten het meest ingrijpend. Vroom: “Patiënten vroegen of dat misschien anders kon, zodat patiënten elkaar niet tegenkomen als de één de operatiekamer verlaat en de ander erin gaat. Onze cardiologen waren heel verbaasd dat dit als vervelend werd ervaren. Het was redelijk eenvoudig op te lossen.”

Bron: anderehanden.com 6-11-2018 https://anderehanden.com/thoughts/10993

Patiënt- en/of cliëntparticipatie…….hoe doe je dat?

Binnen de zorg en het sociale domein draait het om de mens…..zou je denken. Vaak wordt gesteld, dat de patiënt/cliënt centraal staat. Hoe wordt daaraan invulling gegeven en wil dat zeggen dat de patiënt/cliënt ook daadwerkelijk participeert? Als je iemand centraal stelt, dan hoeft dat nog niet te betekenen, dat die persoon ook mag meepraten en meebeslissen. Om die situatie te bereiken moet het uitgangspunt zijn, dat de patiënt/cliënt gelijkwaardig is. In de praktijk blijkt het moeilijk te zijn om daaraan invulling te geven. Het vraagt een andere denkwijze, een andere manier van communiceren, een andere manier van samenwerken….. kortom, het vraagt een andere cultuur. Het vraagt een verandering van productiegerichte zorg naar patiëntgerichte zorg en van systeemleidend naar patiëntleidend.

Stichting IKONE biedt unieke ondersteuning bij dergelijke veranderingen in de zorg, door deze te begeleiden vanuit het patiëntperspectief. IKONE heeft een patiëntexpertiseteam, bestaande uit zo’n 50 personen. Deze personen hebben verschillende achtergronden. Ze hebben allen (langdurig) te maken (gehad) met de zorg en zijn in staat om verder te kijken dan hun eigen aandoening en op die manier advies te geven over kwaliteitsverbetering. De instrumenten voor deze “patient included” werkwijze zijn o.a. inspirerende lezingen, theatervoorstellingen, patientreizen, (verpleegkundige) leiderschapsprogramma’s, workshops, onderzoek, advies- en strategietrajecten. De meerwaarde en het unieke van IKONE is de gelijkwaardige manier waarop de deskundigheid van de patiënt wordt ingezet. Daarnaast wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van co-creatie en aansluiting bij al lopende projecten. Als voorbeeld staat in het bijgevoegde “Zorginstituut Magazine” van oktober 2018 (op pagina 22 en 23) een mooi artikel over de samenwerking tussen Ziekenhuis Bernhoven en Stichting IKONE met als titel “Met patiëntervaringen de zorg verbeteren”.

Meer weten of vragen hierover? Kijk op www.ikone.nl of mail naar vroom@ikone.nl.

Zorginstituut magazine oktober 2018 (1).pdf

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Zeggenschap in zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Zeggenschap in zorg

Email mij als mensen een reactie geven –

Bijdragen?

Op de gesprekken-pagina staan allerlei gesprekken gestart door mensen die betrokken zijn bij LOC. Van mensen uit de kern van het netwerk tot mensen die LOC en haar visie een warm hart toedragen. Iedereen kan bijdragen. Daarom komt niet alles wat er geschreven wordt, per se overeen met wat LOC vanuit haar visie vindt.

Een gesprek starten

Heb je een profiel op dit sociale platform en je bent ingelogd, dan kun je via de knop hieronder meteen zelf een gesprek starten. Over hoe je een profiel kunt maken en andere voordelen daarvan lees je hier meer.

Wil je wel een gesprek starten maar geen profiel maken? Dan kun je contact opnemen met webmaster@loc.nl of 030 284 3200. Vast bedankt!

Gesprekken die hier geschreven worden verschijnen hier, op de startpagina, de Praat mee! pagina, op thema-verzamelpagina's (bereikbaar via de startpagina) en mogelijk ook in de nieuwsbrief.

  Begin een gesprek

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen