Gesprekken

Vorige week publiceerde Zorgvisie het onderstaande bericht .  

BuurtzorgT wil familieleden als toezichthouder

BuurtzorgT werkt met familieorganisatie Ypsilon aan een nieuwe vorm van toezicht. Tot nu toe is het ongebruikelijk dat patiënten en hun naasten een positie hebben in het toezicht van ggz-instellingen. Nico Moleman van BuurtzorgT en Jan Zandijk van Ypsilon willen daar verandering in brengen.
BuurtzorgT is de ggz-instelling die volgens de Buurtzorgformule met kleine, zelfsturende teams wijkgerichte zorg aanbiedt. Bestuurder Nico Moleman zoekt naar een manier om patiënten en hun naasten, zoals familie en andere steungroepen, een sterkere positie te geven in de organisatie. ‘In allerlei zorgwetten is momenteel geregeld dat er cliëntenraden en familieraden moeten zijn. Maar feitelijk komen deze organen vaak pas aan bod als de grote beslissingen al genomen zijn door bestuurders en toezichthouders. Wij willen van traditionele medezeggenschap naar échte invloed van mensen die ervaringsdeskundig zijn. Dat kan wat ons betreft door naasten een vaste plek te geven in raden van toezicht en raden van commissarissen.’

Weg vrij
Moleman heeft aan Ypsilon, familieorganisatie in de ggz voor naasten van mensen met een verhoogde gevoeligheid voor psychose, gevraagd werk te maken van deze ‘raad van commissarissen nieuwe stijl’. Ypsilon-voorzitter Jan Zandijk is als kwartiermaker aan de slag gegaan om te komen tot een raad van commissarissen die professioneel toezicht houdt op het werk van de bestuurder en de inhoudelijke medewerkers. Inbreng van directe naasten en mogelijk ook van patiënten zou moeten worden geborgd. Hij zegt: ‘Ik vind het bijzonder dat een ggz-instelling deze vraag aan ons gesteld heeft, maar het sluit naadloos aan op de wens om meer vraaggestuurd te gaan werken. BuurtzorgT loopt daarin voorop, maar ik verwacht dat meer ggz-instellingen de weg gaan vrijmaken voor toetreding van directe naasten van patiënten én patiënten tot het hoogste orgaan. Dat gaat verder dan dat je hun vraagt toe te treden tot een cliëntenraad, een familieraad of iets dergelijks. Daarin stuur je ook, maar hier kun je meesturen in het beleid op het hoogste niveau. Hier gaan wij samen met BuurtzorgT aan werken.’

Jos de Blok
Zandijk heeft volgende week ontmoetingen met Jos de Blok en Moleman om zijn plannen te presenteren. Hij heeft ook contact met het Landelijk Platform GGz om te kijken of de plannen breder uitgezet kunnen worden in de sector. ‘We denken bijvoorbeeld aan trainingsmiddagen om naasten die willen toetreden goed uit te rusten voor de taak als commissaris. Want toezichthouders zijn eindverantwoordelijk voor bestuurders. Alles moet voorgelegd worden aan de raad. Het beleidsplan inclusief de visie op goede zorg, de meerjarenbegroting, de jaarrekening, het jaarplan, de exploitatiebegroting, de taak- en functieomschrijving van de bestuurder en zo verder. Een zware taak maar wel een om als ervaringsdeskundige de kwaliteit van zorg stevig op de agenda te houden.’

Wat is de visie van het LOC hieromtrent en zijn er op dit punt contacten ?

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Waardevolle zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Waardevolle zorg

Reacties

 • BuurtzorgT Leeuwardenzei:

  Hallo allemaal, 
  Inmiddels zitten Jan Zandijk, Bart Groeneweg en Ben Wenting bij BuurtzorgT in de RvC.

 • Een jaar geleden nu! Hoe staat het ervoor!?
 • Het gaat de goeie kant op mensen, Claire

 • Ervaringsdeskundigen weten als geen ander hoe het voelt om zorg en ondersteuning nodig te hebben. Zij kunnen ook teruggeven hoe geformuleerd beleid in hun leven uitpakt. Vanuit die rol kunnen ervaringsdeskundigen ook een essentiële rol spelen in het toezicht. LOC vindt het heel goed als in de raad van toezicht mensen zitten die vanuit hun eigen ervaringen toezicht houden. Want uiteindelijk is de maatschappelijke doelstelling van een zorgorganisatie mensen zodanig ondersteunen dat zij hun leven kunnen leiden. En zich geholpen voelen. In veel organisaties ligt er binnen de raad van toezicht een te eenzijdige nadruk op de financiën.

  In de praktijk blijken veel zorgorganisaties huiverig te zijn om een ervaringsdeskundige in de raad van toezicht op te nemen. Juist daarom is het van belang dat er meer mogelijkheden komen voor ervaringsdeskundigen. Zo kent de raad van toezicht van LOC een ervaringsdeskundige die stage loopt en tegelijkertijd een training voor toezichthouder volgt. Met de NVTZ (vereniging van toezichthouders in de zorg) hebben we zeer geregeld contact over vernieuwing van het toezicht.

  Er is nog een weg te gaan om stigmatisering van ervaringsdeskundigen tegen te gaan. Laten we daar met elkaar aan werken.

  • Mooie visie die ik geheel onderschrijf en waaraan ik alle ondersteuning zal bieden die in mijn vermogen ligt. 

 • Wat apart dat niemand hierop reageert, Claire Laheij Klijn

  • Ja, dat vind ik ook, omdat dit toch direct lijkt te raken aan hetgeen het LOC voor staat.

Deze reactie is verwijderd

Bijdragen?

Op de gesprekken-pagina staan allerlei gesprekken gestart door mensen die betrokken zijn bij LOC. Van mensen uit de kern van het netwerk tot mensen die LOC en haar visie een warm hart toedragen. Iedereen kan bijdragen. Daarom komt niet alles wat er geschreven wordt, per se overeen met wat LOC vanuit haar visie vindt.

Een gesprek starten

Heb je een profiel op dit sociale platform en je bent ingelogd, dan kun je via de knop hieronder meteen zelf een gesprek starten. Over hoe je een profiel kunt maken en andere voordelen daarvan lees je hier meer.

Wil je wel een gesprek starten maar geen profiel maken? Dan kun je contact opnemen met webmaster@loc.nl of 030 284 3200. Vast bedankt!

Gesprekken die hier geschreven worden verschijnen hier, op de startpagina, de Praat mee! pagina, op thema-verzamelpagina's (bereikbaar via de startpagina) en mogelijk ook in de nieuwsbrief.

  Begin een gesprek

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen