Gesprekken

HERKENT U DIT, ALS LID VAN DE CLIËNTENRAAD?

Deze vraag kwam bij nij binnen toen ik het redactionele stukje "Waarde-volle clientenraad" las van Marthijn Laterveer in Zorg & Zeggenschap, uitgave 44 - Zomer 2018. Soms denk ik wel eens: Waar ben ik mee bezig? Je wordt met nogal wat papierwerk opgezadeld en er schijnt geen einde aan te komen en als lid van een lokale cliëntenraad denk ik wel eens: Waar zijn de cliënten die ik beweer te vertegenwoordigen? In hoeverre heb ik nog wezenlijk contact met hen en loop ik het gevaar om meer met papier bezig te zijn dan met de cliënten? Het artikel van Marthijn riep bij mij de vraag op: Waar ben jij en zijn jullie als cliëntenraad nu precies mee bezig? Welke voorbeelden kun je noemen uit de afgelopen twee jaar, dat je kunt zeggen: Dat en dat is bereikt, mede dankzij de inzet van de cliëntenraad?  Afhankelijk van het antwoord op die vraag kun je concluderen op de ingeslagen weg voort te gaan, of dat het een goed idee zou zijn om eens goed na te gaan waar je als cliëntenraad mee bezig bent en voor wie en wat je concreet hoopt te bereiken.

Hoe een cliëntenraad functioneert is van een groot aantal factoren afhankelijk, zoals onder meer met hoeveel mensen je in de cliëntenraad zit en de aanwezige kennis en kunde. Onze cliëntenraad is een actieve cliëntenraad, alleen wij maken de fout alles met wat op ons pad komt aan de slag te gaan en dat pakt niet echt goed uit. Buiten het feit dat het erg veel werk oplevert dat we niet of nauwelijks aan kunnen kwa hoeveelheid, maar ook niet aan kunnen kwa kennis en kunde. Soms heb ik dan ook het gevoel dat ik een jonge kat ben die achter zijn eigen staart aan loopt te rennen en het resultaat van dat geren kun je wel raden. Ik bedacht op een helder moment: Het vele is niet goed, maar het goede is veel. Je kunt beter weinig goed doen, dan veel halfslachtig. 

Tijdens het intern beraad werd vastgesteld dat we erg veel papierwerk toegezonden kregen en dat we soms door de bomen het bos niet meer zagen. Toen kwam toch vrij onverwacht de vraag op tafel: Wat zijn de kerntaken van een lokale cliëntenraad en komen wij daar wel aan toe? Uit bovengenoemd artikel stond een zin die in mijn visie de kern is van een cliëntenraad: "Het is daarom in deze tijd heel erg belangrijk dat er mensen zijn die steeds kijken naar wat mensen in de praktijk in de zorg ervaren. En die ervaringen vervolgens bespreken met degenen die het beleid binnen de zorgorganisatie maken..." We stelden vast dat er best het één en ander gebeurt, maar dat het toch wel wat aan de magere kant was. De communicatie met de cliënten kon, was de unanieme mening, beter en móest beter. Het heeft ertoe geleid dat we alle cliënten gaan bezoeken en hen vragen hoe zij de ontvangen zorg ervaren en hoe wij vanuit de cliëntenraad een bijdrage kunnen leveren om de zorg op peil te houden of te verbeteren.

Een belangrijk hulpmiddel is de kaart waarop zaken staan vermeld waarover wij verzwaard advies behoren uit te brengen, het management is verplicht om verzwaard advies aan te vragen wanneer het management door haar gewenste veranderingen wenst door te voeren. Wanneer we naar die zaken kijken, kunnen wij daar hele belangrijke vragen over stellen aan onszelf. Ik noem één voorbeeld: Veiligheid. Worden wij betrokken, en op welke wijze, bij zaken die de veiligheid betreffen? Worden wij bijtijds, volledig en juist geïnformeerd en worden wij ook bij gewenste veranderingen betrokken in het besluitvormingsproces en niet halverwege of aan het eind, maar aan het begin van het besluitvormingsproces? Wanneer wij over voeding te spreken komen: Hoe weten wij of de voeding volwaardig is, wie bepaalt dat en wie controleert wie? En hoe wordt het voedsel bereid en wie controleert dat dat goed gebeurt? 

MOCHT U AAN DE HAND VAN DIT ARTIKEL IDEEËN OF SUGGESTIES HEBBEN, DAN HOOR IK DIE HEEL GRAAG.

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Zeggenschap in zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Zeggenschap in zorg

Email mij als mensen een reactie geven –

Bijdragen?

Op de gesprekken-pagina staan allerlei gesprekken gestart door mensen die betrokken zijn bij LOC. Van mensen uit de kern van het netwerk tot mensen die LOC en haar visie een warm hart toedragen. Iedereen kan bijdragen. Daarom komt niet alles wat er geschreven wordt, per se overeen met wat LOC vanuit haar visie vindt.

Een gesprek starten

Heb je een profiel op dit sociale platform en je bent ingelogd, dan kun je via de knop hieronder meteen zelf een gesprek starten. Over hoe je een profiel kunt maken en andere voordelen daarvan lees je hier meer.

Wil je wel een gesprek starten maar geen profiel maken? Dan kun je contact opnemen met webmaster@loc.nl of 030 284 3200. Vast bedankt!

Gesprekken die hier geschreven worden verschijnen hier, op de startpagina, de Praat mee! pagina, op thema-verzamelpagina's (bereikbaar via de startpagina) en mogelijk ook in de nieuwsbrief.

  Begin een gesprek

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen