Gesprekken

Ik ben zelf lid van een Clientenraad Thuiszorg die zowel intramurale als extramurale clienten heeft en ik worstel met deze vraag.

Het contact met de achterban springt eruit. Maar wat nog meer?

 

 

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Waardevolle zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Waardevolle zorg

Email mij als mensen een reactie geven –

Reacties

 • Ik kom hier even op terug: bijvoorbeeld in een WoonZorgComplex is er sprake van een variatie tussen een gesloten afdeling met 24-uurs zorg en Aanleunwoningen met senioren waar senioren zelfstandig wonen met een vorm van Thuiszorg - Hulp in de huishouding.

  Als Cliemntenraadslid begeef je je gewoon onder de mensen, maar door je opgespelde kaartje spreken mensen, clienten, mantelzorgers enz. je aan.

  Wat doe je dan: wijs je op het kaartje en vraag je in welk deel van het complex ze wonen. Is dat niet het Thuiszorg-gedeelte, dan start je geen gesprek maar verwijst ze vriendelijk door naar de volgende die ze tegenkomen. Of ga je het informele gesprek aan, kijk je wat er uitkomt, en geef je dat door aan de andere Clientenraad om er iets mee te doen? Of ga je er zelf mee aan de slag en zorg je er zelf voor dat je iets doet met dit waardevolle contact.

  Van de andere kant, dus van de Clientenraad uit gezien kun je je afvragen of een Clientenraadslid er gelukkig mee is dat iemand van een andere Clientenraad praat met "zijn" clienten..... Dus hoe gaat die er mee om?

  Door de oprichting van de Clientenraad Thuiszorg als wettelijke verplichting te stellen, schep je een situatie waarin werkgebieden elkaar overlappen. Ik heb in zo'n situatie al een term gehoord "contaminatie van clienten" , maar welk belang wordt daarmee gediend of geschaad? En daarom dus mijn vraag wat precies het verschil is tussen het welzijn van intramurale en extramurale cliënten.

  • Peter Dierick vulde aan: Ik ben bezig om te zien hoe het clientencontact zich ontwikkelt als informele manier om je als Clientenraadslid te voeden. Ik ben op zoek naar een soort gedragscode voor clientenraadsleden die zich onder clienten van een andere Clientenraad begeven.....

 • Beste meneer Dierick,

  Voor een cliëntenraad gaat het om het behartigen van de belangen van cliënten. Dat is de overeenkomst voor alle cliëntenraden. Het maakt daarbij niet uit of de zorg gefinancierd wordt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Zorgverzekeringswet (Zvw).

  Het verschil tussen intra- en extramurale zorg kan gelezen worden als:

  • Intramuraal: zorg in een zorginstelling, middels zorg in natura (zin) of een persoonsgebonden budget (pgb)
  • Extramuraal: zorg thuis (als de situatie dit toelaat en de kosten niet hoger zijn dan bij verblijf in een instelling), middels een volledig pakket thuis (vpt), modulair pakket thuis (mpt) of een persoonsgebonden budget (pgb)

  Op de website van het Zorginstituut Nederland staat nadere informatie over de verschillende mogelijkheden (zin, pgb, vpt en mpt). Kortheidshalve verwijs ik naar de volgende link: klik hier.

  Ik begrijp eerlijk gezegd niet goed wat u bedoelt met een cliëntenraad thuiszorg die zowel belangen behartigt voor intramurale als extramurale cliënten. Normaliter vallen cliënten die zorg krijgen en wonen in een eigen (koop)woning of een huurwoning onder de thuiszorgcliëntenraad. Het maakt daarbij niet uit of bijvoorbeeld het complex waar de mensen wonen van dezelfde organisatie is. Het gaat erom welke zorg mensen waar krijgen: 'thuis' of in een 'instelling'.

  T.a.v. het contact met de achterban heeft een cliëntenraad die actief is binnen een instelling / locatie 'het voordeel', dat de mensen bijeen wonen. Voor een cliëntenraad thuiszorg wonen de cliënten verspreid, soms rondom een zorginstelling, maar soms ook in een gemeente(n), regio, provincie of landelijk. Er is niet één manier om contact met de achterban te hebben. Het  is altijd zaak om na te gaan wat het best passend is.

  LOC heeft informatie over verschillende mogelijkheden om contact te hebben met de achterban. Onder meer via dit LOC-Sociaal Platform. Ook staat er informatie in het Kenniscentrum (zie bovenste menubalk). Het thema InContactStaan is altijd belangrijk. Momenteel zijn we bezig om handreikingen en tips beschikbaar te stellen via een Bewaarkaart, maar ook digitaal. Als u zelf suggesties heeft, geef deze dan graag aan.

  Succes met uw werkzaamheden.

   

  Vriendelijke groet,

   

  José Broers

  adviseur

  Leveringsvormen (instelling, vpt, mpt en pgb) (Wlz)
  Verzekerden met een indicatie voor Wlz-zorg kunnen er voor kiezen in een instelling te gaan wonen om de zorg te krijgen. Zij kunnen er onder voorwaar…
 • Van belang is hoe de budgetten worden toebedeeld, vraag naar de produktieafspraken met het zorgkantoor en de inzet van geld voor Kwaliteitskader.

Deze reactie is verwijderd

Bijdragen?

Op de gesprekken-pagina staan allerlei gesprekken gestart door mensen die betrokken zijn bij LOC. Van mensen uit de kern van het netwerk tot mensen die LOC en haar visie een warm hart toedragen. Iedereen kan bijdragen. Daarom komt niet alles wat er geschreven wordt, per se overeen met wat LOC vanuit haar visie vindt.

Een gesprek starten

Heb je een profiel op dit sociale platform en je bent ingelogd, dan kun je via de knop hieronder meteen zelf een gesprek starten. Over hoe je een profiel kunt maken en andere voordelen daarvan lees je hier meer.

Wil je wel een gesprek starten maar geen profiel maken? Dan kun je contact opnemen met webmaster@loc.nl of 030 284 3200. Vast bedankt!

Gesprekken die hier geschreven worden verschijnen hier, op de startpagina, de Praat mee! pagina, op thema-verzamelpagina's (bereikbaar via de startpagina) en mogelijk ook in de nieuwsbrief.

  Begin een gesprek

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen