Gesprekken

LEDEN CLIËNTENRAAD WORD WAKKER!

Je hoort nogal eens dat cliëntenraden om allerlei redenen niet optimaal functioneren.

Zelf denk ik dat hierin zeker meespeelt: de niet gelijkwaardige machtsverhoudingen. 

Alle mooie woorden ten spijt. 

In de cliëntenraad waar ik in zit horen we van het management hoe belangrijk wij zijn;

dat het management niets liever wil dan dat wij, management samen met de

cliëntenraad allerlei zaken aanpakken.

Wat ik echter mis en dat verneem ik van meer collega leden cliëntenraad, dat management/

directie/bestuur in de relatie met het management in in veel sterkere positie  hebben

dan cliëntenraden om de eenvoudige reden dat zij eerder geïnformeerd worden, beter

geschoold zijn, en allerlei deskundigen om zich heen hebben om hulp te bieden.

De organisaties zijn piramide organisaties dat wil zeggen de kennis en macht ligt

bij de top die geen enkele verantwoording hoeft af te leggen naar beneden, dus helemaal

niet aan de cliënten via de cliëntenraden, ook al staan deze buiten de piramide organisatiestructuur.

Vandaar dat ik op petitie24.nl een petitie heb geplaatst en wie weet kan hiermee wat op gang gezet

worden.

LEDEN CLIËNTENRAAD WORD WAKKER!

Het moet verplicht worden dat binnen gezondheidszorginstellingen de cliëntenraden en management/

directie/bestuur een samenwerkingsovereenkomst opstellen en tekenen en dat dit dan elk jaar

geëvalueerd wordt en zo nodig bijgesteld. Misschien worden er veel handtekeningen opgehaald worden en 

kunnen deze overhandigd worden aan de minister en/of woordvoerders van politieke partijen.

 

Binjamin Heyl

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC zeggenschap in zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC zeggenschap in zorg

Email mij als mensen een reactie geven –

Reacties

  • Liesbeth,

    Sjalom!

    Dank voor je reactie. Het kernprobleem lijkt mij dat we binnen de gezondheidszorg in een pyramidesysteem zitten. Beneden legt verantwoording af aan boven en niet andersom. Om het een beetje karikatuur te zeggen. Het bestuur staat samen met de toezichthouders machtscentraal en de clienten dankbaarcentraal. Het bestuur met instemming toezichthouders bepalen welke speeluimte de clientenraad wordt gegeven. De clientenraad heeft beperkte mogelijkheden om in opstand te komen wanneer zij wel erg kort wordt gehouden. De wetgevende macht redeneert vanuit een pyramidedenken en zorgt ervoor dat de machtsbalans tussen het machthebbende management en de medewerkers in de leefwereld van de clienten gehandhaafd kan blijven en dus ook tussen het machthebbende management en zij die de clienten vertegenwoordigen. Onder meer LOC doen echt hun best om clientenraden bij te staan en te ondersteunen. Het syteem is echter in feite fout omdat men uit blijft gaan dat machthebbers het beste weten wat goed is en wat niet voor 'hun' (bezittelijk voornaamwoord) clienten en 'hun' medewerkers. We gaan door. Het blijft natuurlijkm opvallend, hoe verder je van de clienten afstaat, des te meer macht; hoe dichter bij de client des te minder, tot geen macht. Zegt echt wel iets hoe machthebbers, waaronder de wetgevende macht, echt denken over clienten. 

  • Beste Binjamin,

    Het is gebruikelijk dat cliëntenraden en zorgaanbieder een samenwerkingsovereenkomst hebben. Meestal is deze gebaseerd op de modellen van LOC (en ActiZ voor de verpleging, verzorging en thuiszorg). Waar het inderdaad aan ontbreekt is de evaluatie waardoor overeenkomsten soms niet meer kloppen met de praktijk. LOC geeft cliëntenraden altijd mee dat het goed is dat raadsleden de overeenkomst kennen en dat evaluatie regelmatig plaatsvindt. Sinds enige tijd heeft LOC een concept model in omloop dat in de praktijk wordt uitgeprobeerd. Dit model is eenvoudiger qua taal en concreter met betrekking tot de middelen van de cliëntenraad.

    Wel wil ik erop wijzen dat het hebben van een overeenkomst er niet voor zorgt dat cliëntenraden en zorgaanbieders als gelijkwaardige partners om de tafel zitten. Meer dan met een overeenkomst gaat het dan om de samenwerkingsrelatie, houding en gedrag van cliëntenraden en zorgaanbieders. In die zin is het goed wanneer cliëntenraden en zorgaanbieders jaarlijks om de tafel zitten om te spreken over de kwaliteit en effecten van de medezeggenschap, de samenwerking met elkaar en de verwachtingen over en weer. De bijeenkomsten waarin LOC gespreksleider was, laten keer op keer zien dat dergelijke bijeenkomsten bijdragen aan versterking van de medezeggenschap en een verbetering van de relatie tussen cliëntenraad en zorgaanbieder.

Deze reactie is verwijderd

Bijdragen?

Op de gesprekken-pagina staan allerlei gesprekken gestart door mensen die betrokken zijn bij LOC. Van mensen uit de kern van het netwerk tot mensen die LOC en haar visie een warm hart toedragen. Iedereen kan bijdragen. Daarom komt niet alles wat er geschreven wordt, per se overeen met wat LOC vanuit haar visie vindt.

Een gesprek starten

Heb je een profiel op dit sociale platform en je bent ingelogd, dan kun je via de knop hieronder meteen zelf een gesprek starten. Over hoe je een profiel kunt maken en andere voordelen daarvan lees je hier meer.

Wil je wel een gesprek starten maar geen profiel maken? Dan kun je contact opnemen met webmaster@loc.nl of 030 284 3200. Vast bedankt!

Gesprekken die hier geschreven worden verschijnen hier, op de startpagina, de Praat mee! pagina, op thema-verzamelpagina's (bereikbaar via de startpagina) en mogelijk ook in de nieuwsbrief.

  Begin een gesprek

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - (030) 284 32 00 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen