Gesprekken

Dit gaat over een tante van mij die in een verpleeghuis in Schaijk verblijft waar zij overigens zonder testemming van mij/VGZ door BrabantZorg naar toe is gebracht.

Ik (mentor) moest met al mijn vragen dus ook alle medische vragen naar de CCP (Client Contact Persoon) en ik mocht GEEN contact met de verpleegarts hebben.

Na lang aandringen mijnerzijds vond het eerste gesprek met de verpleegarts plaats toen mijn tante al 5 maanden in dat verpleeghuis verbleef en pas toen kwam ik erachter dat mijn tante Olanzapine en Paracetamol kreeg en er mbt 13 calamiteiten en een medische ingreep aan het been er geen contact opgenomen was met mij (mentor). Ik heb dit aan het medisch tuchtcollege voorgelegd maar blijkbaar is de CCP niet ingeschreven in het BIG-register (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg)

Jurist van het verpleeghuis heeft het medisch tuchtcollege het volgende laten weten: "zij is niet ingeschreven in het BIG register als bedoeld in artikel 3 wet BIG en evenmin een beroep uitoefent waarvoor inschrijving verplicht is. Op grond van artikel 47 leden 1 en 2 van de Wet BIG valt het handelen van deze mw. niet onder de werkingssfeer van het tuchtcollege"

Ik begrijp dat als je verpleegkundige bent dat je je dan MOET registreren in het BIG-register om het beroep uit te mogen oefenen. 

Als dit juist is dan houdt het volgens mij in dat de CCP slechts verzorgende is en dan vraag ik me af waarom ik met medische vragen niet naar de verpleegarts mocht maar naar de CCP moest?

Ook vraag ik me af of deze CCP de taken en medische handelingen mocht verrichten die zij verrichtte. 

Toedienen en aanreiken van medicatie zijn immers risicovolle handelingen die door bekwame medewerkers uitgevoerd moeten worden. 

  

 

 

 

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Zeggenschap in zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Zeggenschap in zorg

Email mij als mensen een reactie geven –

Reacties

 • Dag Mieke

  Ik heb even navraag gedaan bij V&VN en Verenso (vereniging verzorgenden en verpleegkundigen/ ouderengeneeskunde) en die gaven mij onderstaand antwoord. Voor toelichting of verdieping van het antwoord kan  je ook even bij hen een licht opsteken. 

  “””””

  Het toedienen van medicatie is een risicovolle handeling, tenzij medicatie wordt toegediend via injecties. Dan is het een voorbehouden handeling.

  Een verzorgende IG mag medicatie toedienen als zij/hij bevoegd en bekwaam is. In het Platform Medicatieveiligheid hebben we destijds bij het maken van de Veilige Principes afgesproken de term toedienen te hanteren (daar valt aanreiken ook onder).

  Verpleegkundigen zijn artikel 3 BIG-geregistreerd. Verzorgenden IG staan niet in het BIG-register (geen artikel 3) maar zijn een artikel 34 beroep.

  Beide beroepen worden opgeleid tot bevoegd en bekwaam toedienen van medicatie. Het is aan een zorginstelling en/of aan de persoon zelf om in een continue proces na te gaan of er in de loop van de tijd nog steeds sprake is van bekwaamheid. Onbekwaam maakt namelijk onbevoegd!

  ——————-

  En verzorgende mag medicatie verstrekken als zij bevoegd en bekwaam is (dit geld trouwens ook voor de verpleegkundige)

  Verzorgende ig staan niet in het Bigregister (geen artikel 3) maar zijn een artikel 34 beroep.

  “”””” 

  Ken je de veilige principes in de medicatieketen Mieke?

  daartoe hier de link 

   https://www.knmp.nl/downloads/brochure-veiligheid-in-de-medicatieke...

  https://www.knmp.nl/downloads/brochure-veiligheid-in-de-medicatieketen.pdf
  • Dag Tiske,

   Hartelijk dank voor uw reactie en waardevolle info. Ik heb de brochure over veilige principes in de medicatieketen doorgenomen en hieruit blijkt dat BrabantZorg (ook) in dit opzicht ernstig tekort is geschoten. Inmiddels heb ik contact opgenomen met Verenso en een van hun medewerkers hebben toegezegd te gaan reageren op dit item.

   Mvg., Mieke

   https://www.knmp.nl/downloads/brochure-veiligheid-in-de-medicatieketen.pdf
   • Goed om te lezen Mieke!

    https://www.knmp.nl/downloads/brochure-veiligheid-in-de-medicatieketen.pdf
    • Helaas is de eerdere toezegging van Verenso om te reageren ingetrokken.
     Vandaag heeft de jurist van Verenso mij laten weten dat het geen kwestie is van dat zij niet willen reageren maar dat zij niet kunnen reageren en op mijn vraag: Mag ik iets in jullie tijdschrift plaatsen over de afwijkende werkwijze van BrabantZorg? moest hij mij het antwoord schuldig blijven.
      
     Volgens mijn contactpersoon van het LMZ kunnen bepaalde dingen niet met een verzorgende besproken worden.
     De verpleegarts is verplicht om met de mentor of familie van de client te communiceren en zo zou er ook binnen 30 minuten een arts bij een client moeten zijn. Dit was bij de Nieuwe Hoeven niet goed geregeld.
     Ook waren locatiemanager, arts, teammanager en CCP allen gelijktijdig weg zonder dat er vervanging geregeld was (data heb ik genoteerd)
     Dit zijn zorgelijke toestanden maar volgens mijn contactpersoon van het LMZ is BrabantZorg zelf verantwoordelijk voor het personeelsbeleid.
      
     Spelregels bepalen de beschavingsgraad.
     https://www.knmp.nl/downloads/brochure-veiligheid-in-de-medicatieketen.pdf
     • De zaak was door mij gemeld bij het medisch tuchtcollege. Ik ben in beroep gegaan en heb het volgende aangedragen:

      Vanwege de ernst van de situatie en de onduidelijke functie(s) van het personeel van BrabantZorg locatie de Nieuwe Hoeven in Schaijk, verzoek ik u om deze klacht, ondanks dat beklaagde niet BIG-geregistreerd is, alsnog in behandeling te nemen. De beklaagde CCP nam immers de taken van de arts over en is op de stoel van de mentor gaan zitten. In tegenstelling tot wat mij verteld is blijkt de CCP geen leidinggevende verpleegkundige te zijn maar slechts verzorgende. 

      Vanaf 8 mei 2015, tantes 1e dag in Schaijk, zegt tante dat ze pillen in moet nemen maar ze weet niet waarom. Mijn tante heeft erg veel last heeft van ongecontroleerde bewegingen, haar mond hangt open en ze kan de aandacht niet vast houden.  Ze is heel anders dan ik haar ken. Het is duidelijk dat er iets flink mis is. De CCP wil niets over de medicatie kwijt, beantwoordt mijn vragen niet en weigert mij inzage in het medisch dossier te geven. 

      Naast dat de client centraal zou moeten staan voldoet BrabantZorg in meerdere opzichten niet aan het landelijk beleid BOPZ, de wet BIG, Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet WGBO. In deze wet worden de rechten en plichten tussen cliënt en hulpverlener geregeld, waaronder het geven van toestemming voor een (medische) behandeling en de vertegenwoordiging van cliënten, die onvoldoende zelf kunnen beslissen. 

      Pas na vijf maanden na haar intrek in de Nieuwe Hoeven in Schaijk kom ik erachter dat ze tante verboden Olanzapine geven. Vrijheidsbeperking mag alleen worden toegepast als er gevaar is voor de cliënt zelf of voor anderen en dit gevaar kan niet op een andere manier worden afgewend. Voorbeelden van gevaarlijke situaties zijn zelfverwondend gedrag, agressie naar anderen, het aanbrengen van ernstige vernielingen, vastlopen in chaotisch gedrag en weglopen (wanneer de cliënt verkeersonveilig is en/of gevaarlijke situaties op zoekt). Het CIZ heeft tot 3 keer toe bevestigd dat tante geen gevaar voor zichzelf of voor de omgeving is. 

      Omdat vrijheid een grondrecht is wil ik benadrukken dat tante en ik elkaar al ruim 2 jaar niet gezien of gesproken hebben. Zij mag niet onder 4 ogen met haar vriendin spreken en de voor haar bestemde post wordt niet bij haar afgeleverd. 

      Kerstkaarten mag ze sinds ze in Schaijk verblijft ook niet meer versturen. 

      Omdat tante op de grens van de AWBZ naar de Wlz dement werd verklaard moest ze vanwege wet- en regelgeving tijdelijk naar de gesloten afdeling tot second opinion uitwees dat ze zwakbegaafd is. Dat onderzoek is door BrabantZorg aldoor belemmerd.

      Arts en instelling schieten qua medisch handelen en communicatie ernstig tekort. 

      Het gaat niet goed met mijn tante, zij vertelt mij over ziektes en behandelingen die zij ondergaan heeft waarvan ik niets weet. Tante denkt dat ik haar in de steek heb gelaten en ik blijf aandringen op een gesprek met de arts. Naast dat ik geen info van de CCP krijg komt ze haar afspraken niet na en stuurt ze de post niet of veel te laat naar mij door.

      Toen ik na een half jaar aandringen uiteindelijk het medisch dossier in kon zien bleek dat ik maar liefst 13 keer niet verwittigd ben terwijl ze mij wel had moeten verwittigen daar zij de taken van de arts overnam waaronder de regiefunctie.

      Laatstgenoemde functie omvat onder meer het nemen van de regie over het voeren van gesprekken met patiënt(e) en/of diens familie/ (wettelijk) vertegenwoordiger en het verstrekken van informatie aan hen.

      De CCP is verwijtbaar tekort geschoten in haar rol als regievoerder jegens mij. De eerste vijf maanden na de opname is er geen contact gezocht met mij, aanvankelijk eerste contactpersoon en later tevens mentor van patiënte; dit terwijl duidelijk was dat er problemen en spanningen waren met betrekking tot de opname en de behandeling van mijn tante en ik mijn bezorgdheid over de behandeling meermalen kenbaar heb gemaakt aan de instelling. Ik heb zelfs de locatiemanager tot 3 keer toe schriftelijk verzocht om beter met mij te communiceren. Helaas zonder resultaat. 

      Ik verwijt de CCP dat zij niet voldoet aan het beroepscompetentieprofiel verzorgende IG.

      Het is ook onacceptabel dat niet ik maar de CCP bepaalde of tante noodzakelijke kledingstukken mocht kopen van haar geld. Sinds mijn tante in Schaijk verblijft draagt ze voor het eerst van haar leven tweedehands kleding en ziet ze er onverzorgd uit. 

      De CCP is verwijtbaar tekort geschoten en het antwoord op de vraag “of de beroepsbeoefenaar bij het beroepsmatig handelen is gebleven binnen de grenzen van een redelijk bekwame beroepsuitoefening, rekening houdend met de stand van de wetenschap ten tijde van het klachtwaardig geachte handelen en met hetgeen toen in de beroepsgroep ter zake als norm of standaard was aanvaard” is “Nee”.

      Ik vertrouw erop dat het Medisch Tuchtcollege uit zal spreken dat wat hier gebeurd is op geen enkele manier door de beugel kan.

       

       

      https://www.knmp.nl/downloads/brochure-veiligheid-in-de-medicatieketen.pdf
Deze reactie is verwijderd

Bijdragen?

Op de gesprekken-pagina staan allerlei gesprekken gestart door mensen die betrokken zijn bij LOC. Van mensen uit de kern van het netwerk tot mensen die LOC en haar visie een warm hart toedragen. Iedereen kan bijdragen. Daarom komt niet alles wat er geschreven wordt, per se overeen met wat LOC vanuit haar visie vindt.

Een gesprek starten

Heb je een profiel op dit sociale platform en je bent ingelogd, dan kun je via de knop hieronder meteen zelf een gesprek starten. Over hoe je een profiel kunt maken en andere voordelen daarvan lees je hier meer.

Wil je wel een gesprek starten maar geen profiel maken? Dan kun je contact opnemen met webmaster@loc.nl of 030 284 3200. Vast bedankt!

Gesprekken die hier geschreven worden verschijnen hier, op de startpagina, de Praat mee! pagina, op thema-verzamelpagina's (bereikbaar via de startpagina) en mogelijk ook in de nieuwsbrief.

  Begin een gesprek

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen