Gesprekken

Netwerk directe cliëntparticipatie; het manifest!

LOC draagt bij aan het netwerk directe cliëntparticipatie. Hieronder lees je wat dat netwerk beoogt en wie daar deel van uitmaken:

Manifest: van achterban naar voorbuur

Het Netwerk directe cliëntparticipatie streeft naar een verbetering van medezeggenschap en participatie in de verpleeghuiszorg en de thuiszorg. Het netwerk stelde een manifest op met acht standpunten: van achterban naar voorbuur (pdf)

1 We leggen verbinding en kijken met een frisse blik naar medezeggenschap. We zoeken nieuwe vormen en methodieken, geïnspireerd door onze gemeenschappelijke gedeelde kennis en ervaringen.

2 De bewoner staat centraal: spreekt zich uit over (gewenste) kwaliteitsbeleving ten aanzien van zorg, welzijn en wonen. De agenda van de bewoner is leidend. Dit betekent voor ons werken op maat, passend bij het type cliëntgroep en zijn woonvorm.

3 We hebben goed contact met de bewoners en familie en stemmen vanuit dit contact de agenda op de bewoners af. Daarnaast leggen we verbinding en samenwerking met alle schakels in het netwerk van een organisatie: zorgteam – locatie – bestuur organisatie.

4 De invloed van de actieve betrokkenheid van cliënten moet daadwerkelijk te zien zijn.

5 Wij worden niet belemmerd door wetgeving. Deze geeft slechts een minimumvereiste en biedt mogelijkheden voor passende medezeggenschap en participatie.

6 Belangrijke voorwaarde voor het welslagen van de gewenste relaties is een cultuur waarin medezeggenschap en participatie diep ingebed zitten.

7 We hebben respect voor ieders rol en kennis, niet gehinderd door een gevoel van afhankelijkheid. We zijn gelijkwaardige gesprekspartners voor de organisatie.

8 In de samenstelling van de cliëntenraad wordt rekening gehouden met ervarings- en bestuursdeskundigen.

Meer over het Netwerk directe cliëntparticipatie

Dit houdt ons bezig

Het gaat ons om Josje, Ahmed, Kalila, Otto, zij komen terecht in zorgland, thuis of in een verpleeghuis. Zij verwachten goede zorg. Nog meer: zij zien uit naar ’je-goed-voelen’, naar levenskwaliteit.

Wat cliënten daarover vertellen is niet altijd wat wij denken. Het is wel van groot belang voor de zorg. Met wie praat de cliënt over wat hem bezighoudt? Met een vertrouweling uit eigen kring, een medewerker, een vrijwilliger, of met een cliëntenraadslid.

De uitwisseling vindt plaats, onder elkaar, aan de eettafel, of in een bijeenkomst, hier een ontboezeming, daar een vraag. Zorginstellingen zijn een samenleving. Betrokkenen, als deelnemer hieraan, hebben ieder een eigen inbreng (belang).

Cliënten zijn participanten, in het verleden 'achterban' genoemd. In de Wmcz 2018 heeft de cliënt een prominente plaats met tot gevolg INSPRAAK. Elk huis of organisatie gunnen wij een op maat gesneden medezeggenschapsregeling. Daarin is de inbreng door de cliënt geregeld en zijn cliëntenraadsleden echt deelgenoot van de verwachtingen van de cliënt.

Maar hoe doen we dat?

Dit zijn wij

Wij zijn actief in cliëntenraden of voelen ons daarmee verbonden. Wij stellen ons de bovenstaande vraag met het manifest als uitgangspunt. We wisselen ideeën, kennis en ervaringen uit en laten ons inspireren met goede voorbeelden en nieuwe invalshoeken tijdens themabijeenkomsten. 

Meer informatie

Wilt u uitgenodigd worden voor themabijeenkomsten?

Mail naar: bijeenkomsten@vilans.nl

Wilt u meer weten over het onderwerp of het netwerk?

Mail naar: Tiske Boonstra, t.boonstra@loc.nl

Dit netwerk wordt ondersteund door:

 

 

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Waardevolle zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Waardevolle zorg

Email mij als mensen een reactie geven –

Bijdragen?

Op de gesprekken-pagina staan allerlei gesprekken gestart door mensen die betrokken zijn bij LOC. Van mensen uit de kern van het netwerk tot mensen die LOC en haar visie een warm hart toedragen. Iedereen kan bijdragen. Daarom komt niet alles wat er geschreven wordt, per se overeen met wat LOC vanuit haar visie vindt.

Een gesprek starten

Heb je een profiel op dit sociale platform en je bent ingelogd, dan kun je via de knop hieronder meteen zelf een gesprek starten. Over hoe je een profiel kunt maken en andere voordelen daarvan lees je hier meer.

Wil je wel een gesprek starten maar geen profiel maken? Dan kun je contact opnemen met webmaster@loc.nl of 030 284 3200. Vast bedankt!

Gesprekken die hier geschreven worden verschijnen hier, op de startpagina, de Praat mee! pagina, op thema-verzamelpagina's (bereikbaar via de startpagina) en mogelijk ook in de nieuwsbrief.

  Begin een gesprek

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen