Gesprekken

Rechten CCR bij nieuwbouw

Mijn organisatie heeft zelf geen locaties in bezit, maar huurt deze van WZN.

Het plan is om één van de locaties te slopen en op dezelfde plek vervangende nieuwbouw neer te zetten, waarvan een deel dan opnieuw door ons zal worden gehuurd.

Voor de tijdelijke huisvesting van onze bewoners gedurende de bouwperiode wordt een voorziening getroffen.

De vraag is nu of de CCR ook in dit geval adviesrecht heeft ex art. 3c, WMCZ?

Graag jullie visie daarop.

Dank je wel.

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC zeggenschap in zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC zeggenschap in zorg

Email mij als mensen een reactie geven –

Reacties

 • Corinne zei:

  Dank voor jullie reacties. Jullie bevestigen wat ik al dacht, maar ik kan het hiermee beter onderbouwen.
 • Beste mevrouw Scheltens,

  Formeel gezien heeft een cliëntenraad van een zorginstelling geen adviesrecht over de nieuwbouw als de zorgorganisatie niet de eigenaar is. Maar, het zou vreemd zijn als WZN 'zo maar'  een gebouw neerzet. 

  Op welke wijze de cliëntenraad betrokken wil en kan worden ligt ook voor een deel bij de cliëntenraad zelf. Als de cliëntenraad betrokkenheid wenst:

  • Geef als cliëntenraad aan dat u vanaf het begin betrokken wilt zijn en ook op welke wijze en bij welke onderwerpen 
  • Geef als cliëntenraad eisen en wensen helder aan
  • Houd als cliëntenraad regelmatig contact met de cliënten en hun familie
  • Maak keuzes ten behoeve van de eigen rol van de cliëntenraad: richt je op zaken waar je invloed op kunt hebben, waar bewoners rechtstreeks mee te maken hebben 
  • Maak gebruik van zowel de eigen deskundigheid als van externe deskundigen om bijvoorbeeld woonwensen van (toekomstige) cliënten in kaart te brengen, een programma van eisen vanuit clientenperspectief op te stellen of bouwtekeningen te lezen.

  Verzwaard adviesrecht sociaal plan

  Aangezien tijdelijke huisvesting aan de orde is, zal er voor bewoners ook een sociaal plan, soms ook verhuisplan genoemd, moeten worden opgesteld. Hierover heeft de cliëntenraad in ieder geval een verzwaard adviesrecht. Dit is een zogenaamde 'voor cliënten geldende regeling' en dat valt binnen de Wet medezeggenschap clienten zorginstellingen onder het verzwaard adviesrecht (Wmcz, art. 3 lid l).

  Informatie in het LOC-Kenniscentrum

  In het Kenniscentrum op het LOC-Sociaal-Platform www.loc.nl staat bij het thema bouw een voorbeeld sociaal plan. Hier staat ook meer aanvullende informatie. Hier treft u de link met informatie: http://loc.nl/netwerken/wonen-en-bouwen/publicaties

  Ondersteuning door LOC-Bouwpool
  Als de cliëntenraad dat wenst, kan vanuit de LOC-Bouwpool ook ondersteuning geboden worden bij bijvoorbeeld het traject van sluiting, het opstellen van een sociaal plan en het opstellen van een programma van eisen voor nieuwbouw (als dat aan de orde zou zijn). Mocht uw raad ondersteuning wensen, dan kunt u contact opnemen met de LOC-vraagbaak via vraagbaak@loc.nl of bel (030) 284 32 00.
  Advies
  Het advies is om als cliëntenraad in ieder geval aan het management van uw organisatie een tijdspad te vragen en te informeren op welke momenten en over welke onderwerpen de cliëntenraad adviezen kan verwachten. Dan kunt u als cliëntenraad hierop anticiperen en de belangen van de cliënten zo goed mogelijk behartigen.
  Mochten er aanvullende vragen zijn, laat ze graag weten.
  Jose Broers
  Adviseur LOC Zeggenschap in zorg

 • Als dit een louter juridische vraag is, dan mag een jurist dat maar zeggen.

  Ik zou altijd met management in een vanuit clientbelang adviserende rol iets van me laten horen. In directe gesprekken, als deelnemer in een 'bouwcommissie' oid. Los van een eventueel 'recht' zou het heel vreemd zijn als bestuurderen bij geluiden van een cliëntenraad niet zouden reageren. Meteen een test op vertrouwenwekkende relaties....

Deze reactie is verwijderd

Bijdragen?

Op de gesprekken-pagina staan allerlei gesprekken gestart door mensen die betrokken zijn bij LOC. Van mensen uit de kern van het netwerk tot mensen die LOC en haar visie een warm hart toedragen. Iedereen kan bijdragen. Daarom komt niet alles wat er geschreven wordt, per se overeen met wat LOC vanuit haar visie vindt.

Een gesprek starten

Heb je een profiel op dit sociale platform en je bent ingelogd, dan kun je via de knop hieronder meteen zelf een gesprek starten. Over hoe je een profiel kunt maken en andere voordelen daarvan lees je hier meer.

Wil je wel een gesprek starten maar geen profiel maken? Dan kun je contact opnemen met webmaster@loc.nl of 030 284 3200. Vast bedankt!

Gesprekken die hier geschreven worden verschijnen hier, op de startpagina, de Praat mee! pagina, op thema-verzamelpagina's (bereikbaar via de startpagina) en mogelijk ook in de nieuwsbrief.

  Begin een gesprek

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - (030) 284 32 00 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen