Gesprekken

Rechten van client

Is het normaal dat een psychologe die werkzaam is in verpleeghuis De Nieuwe Hoeven in Schaijk aldoor een second opinion belemmert en tegenover mij (destijds 23 jaar lang eerste contactpersoon en daarna mentor) haar naam niet wil noemen?

Nadat mijn tante onterecht dement verklaard werd is zij, zonder toestemming van mij en zonder overleg met VGZ door BrabantZorg locatie Nieuwenhagen naar BrabantZorg locatie De Nieuwe Hoeven in Schaijk overgeplaatst alwaar die psychologe aldoor de second opinon belemmerde.

Haar naam mag ik niet weten, wordt ook als enige naam niet vermeld bij het MDO en het personeel heeft opdracht gekregen om de naam van de psychologe niet tegen mij te zeggen.

Reactie secretariaat Raad van Bestuur:

Geachte mevrouw van den Broek,

Zoals u inmiddels wel weet mogen wij geen gegevens over medewerkers van BrabantZorg aan u verstrekken.

Met vriendelijke groet, 

Marjolein Keurentjes,

Coördinator secretariaat Raad van Bestuur

Niet één maar meerdere keren heeft deze naamloze psychologe mijn tante het recht op een second opinion ontnomen

Toen ik mentor was heb ik in overleg met alle betrokkenen zoals verpleegarts en langdurige zorginkoper geregeld dat er een second opinion uitgevoerd mocht worden omdat tante (uiteraard) doodongelukkig was vanwege het verblijf tussen dementen.

 

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC zeggenschap in zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC zeggenschap in zorg

Email mij als mensen een reactie geven –

Reacties

  • Iemand heeft altijd het recht om een andere deskundige om advies te vragen. Er is geen toestemming voor nodig, ook niet van de eigen zorgverlener. Maar veel zorgverzekeraars vergoeden een second opinion alleen als de eigen zorgverlener de client doorverwijst naar een collega. Als een client zelf (of diens vertegenwoordiger) een second opinion regelt, is het mogelijk dat de zorgverzekeraar niet alles vergoedt. Informeer altijd bij de zorgverzekeraar hoe het precies zit. Degene die de second opinion geeft, neemt de behandeling niet over. Een psycholoog neemt veelal deel aan het MDO (multidisciplinair overleg). Het is vreemd dat de naam van de psychologe niet bij u, als mentor, bekend is. Vaker worden in een uitnodiging voor een MDO de namen van de medewerkers met functie vermeld en die staan in het algemeen ook in het MDO-verslag.

    • Bedankt voor uw reactie. Het is en blijft vreemd dat een hulpverlener niet transparant is. Ik begrijp ook niet dat de behandelend verpleegarts en zorgkantoor achter de second opinion stonden maar dat onderzoek aldoor belemmerd werd door een psychologe zonder naam. Een psychologe is geen arts en heeft voor zover ik heb kunnen achterhalen niets te maken met het wel of niet uitvoeren van de second opinion. Via mijn buurvrouw die psychologe is heb ik uiteindelijk de naam van de psychologe kunnen achterhalen en ik heb een klacht ingediend. Op verzoek van BrabantZorg is er op 9 februari 2016 een mentor van Reeling aangesteld. Op 3 maart 2016 heeft deze voor ons allen onbekende vrouw, zonder tante ooit gezien of gesproken te hebben, telefonisch opdracht gegeven aan arts en mij om het verpleeghuis te verlaten en hiermee heeft zij tante het recht op een second opinion en family-life ontnomen. Volgens BrabantZorg heeft de mentor het laatste woord. Deze mentor die zich niet aan de regels houdt waaraan een goed mentor zich zou moeten houden, is ook degene die alle klachten tegenhoudt en zodoende komt de tuchtrechter niet toe aan het doen van zijn werk. Ze houdt de artsen de hand boven het hoofd maar ze doet mijn tante ernstig tekort.

Deze reactie is verwijderd

Bijdragen?

Op de gesprekken-pagina staan allerlei gesprekken gestart door mensen die betrokken zijn bij LOC. Van mensen uit de kern van het netwerk tot mensen die LOC en haar visie een warm hart toedragen. Iedereen kan bijdragen. Daarom komt niet alles wat er geschreven wordt, per se overeen met wat LOC vanuit haar visie vindt.

Een gesprek starten

Heb je een profiel op dit sociale platform en je bent ingelogd, dan kun je via de knop hieronder meteen zelf een gesprek starten. Over hoe je een profiel kunt maken en andere voordelen daarvan lees je hier meer.

Wil je wel een gesprek starten maar geen profiel maken? Dan kun je contact opnemen met webmaster@loc.nl of 030 284 3200. Vast bedankt!

Gesprekken die hier geschreven worden verschijnen hier, op de startpagina, de Praat mee! pagina, op thema-verzamelpagina's (bereikbaar via de startpagina) en mogelijk ook in de nieuwsbrief.

  Begin een gesprek

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen