Kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Over het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg gaat er vanuit dat kwaliteit van verpleeghuiszorg iets is voor en van de mensen in de verpleeghuizen. Het huidige kwaliteitskader bestaat sinds januari 2017.

Wat is het kwaliteitskader?

De bedoeling van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is dat alle bewoners goede zorg krijgen. In het kwaliteitskader staat beschreven wat goede zorg is. Behalve dat het belangrijk is dat bewoners van verpleeghuizen goede zorg ontvangen, dient er ook  aandacht zijn voor de naasten. En medewerkers dienen in staat te zijn om hun werk te kunnen doen.

Meer uitleg over wat goede zorg inhoudt staat in de korte video hieronder:

 

Het kwaliteitskader staat in het wettelijke register van het Zorginstituut Nederland. Daardoor zijn alle verpleeghuizen in Nederland verplicht te doen wat er in het kwaliteitskader staat. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij de verpleeghuizen.

Het kwaliteitskader gaat over de hele kwaliteit in verpleeghuizen. Bestaande projecten zoals mondzorg en medicijngebruik horen daarbij. Het kwaliteitskader is dus geen nieuw project in de verpleeghuizen dat erbij komt. Eigenlijk is het kwaliteitskader een soort kapstok waar alle reeds in gang gezette ontwikkelingen en projecten bij elkaar komen.

Voor wie is het kwaliteitskader?

Het kwaliteitskader is van toepassing voor zorg voor mensen met zorgzwaartepakket verpleging en verzorging 4 tot en met 10. Mensen die 24 uur zorg nodig hebben en bij elkaar wonen in één gebouw. Zoals een verpleeghuis of een zorgboerderij. Het is niet voor mensen die de zorg in hun eigen huis krijgen. Bijvoorbeeld via de wijkverpleegkundige, een volledig pakket thuis, een modulair pakket thuis of een persoonsgebonden budget. Het is de bedoeling dat er ook een kwaliteitskader voor mensen met zorg thuis komt.

Publicaties

LOC

Zorginstituut Nederland 

Stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

BIJEENKOMSTEN

LOC organiseert informatiebijeenkomsten over het kwaliteitskader, het kwaliteitskader in relatie tot de zorg inkoop en helpt met het organiseren van familieavonden over het kwaliteitskader. Wilt u meer weten, neem dan contact op met vraagbaak@loc.nl of 030 - 284 3200.

Zie ook de brochure Samen in gesprek over (pdf), een praktische handleiding om als cliëntenraad een bijeenkomst te organiseren voor bewoners, naasten en medewerkers.

 

VRAGEN?

De concrete uitwerking van het Kwaliteitskader gebeurt lokaal bij zorgorganisaties. Cliëntenraden spelen daarbij een belangrijke rol om de stem van bewoners, cliënten en familie te laten horen.

LOC ondersteunt cliëntenraden met informatie en advies.

Wilt u ook ondersteuning van LOC of heeft u een vraag over het kwaliteitskader? Neem dan contact met ons op via: vraagbaak@loc.nl of 030-284 3200.

Zie ook LOC-Vraagbaak.

LOC werkt aan waarde-volle zorg

LOC werkt aan waarde-volle zorg voor mensen in de verpleeghuiszorg. Dit sluit aan bij wat het kwaliteitskader beoogt: 

Beweging Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg

LOC is initiatiefnemer van de landelijke beweging Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg. In samenwerking met het ministerie van VWS ondersteunen we inmiddels 50 zorgorganisaties. Deze organisaties nemen dat wat voor mensen van waarde is als uitgangspunt voor wonen, leven en de zorg. En leren werken vanuit relaties in plaats van vanuit regels. Meer informatie over de beweging Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg.

Programma Thuis in het verpleeghuis

Op 10 april 2018 is het programma kwaliteit verpleeghuizen ‘Thuis in het verpleeghuis, waardigheid en trots op elke locatie’ gepresenteerd. Dit plan beschrijft hoe de komende jaren de kwaliteit van de verpleeghuiszorg moet verbeteren. En zegt ook wat zorgorganisaties moeten doen om extra geld voor de zorg te krijgen. LOC had een grote rol bij het opstellen van het plan. Zowel LOC als cliëntenraden krijgen een belangrijke rol bij de uitvoering. Lees meer over het programma Thuis in het verpleeghuis.

Programma Waardigheid en Trots

Zorgorganisaties werkten van 2015-2018 aan het verbeteren van de verpleeghuiszorg via het programma Waardigheid en Trots van het ministerie van VWS. LOC gaf mede sturing aan dit programma door deelname aan de Taskforce. Lees meer over de opbrengsten van het programma

Congres Cliëntenraden: Werk in uitvoering!

Het programma Waardigheid en trots van ministerie van VWS organiseert jaarlijks een landelijk congres voor cliëntenraden (VVT). Dit gebeurt in samenwerking met LOC zeggenschap in zorg en Netwerk cliëntenraden in de Zorg. Beide organisaties geven tijdens congres diverse actuele presentaties en workshops. Zie reacties van cliëntenraadsleden tijdens het landelijk congres voor cliëntenraden (VVT) op 9 oktober 2017 'Cliëntenraden: Werk in uitvoering!'

LOC en cliëntenraden

LOC en het kwaliteitskader

LOC vindt met name de volgende thema's in het kwaliteitskader belangrijk:

  • Veilige zorg. Iedereen moet kunnen rekenen op veilige zorg.
  • Passende zorg. Omgaan met regels op een manier die past bij een individuele bewoner.
  • Lokaal organiseren en lokaal meten. Om essentiële lokale informatie in beeld te krijgen.

Waar kan de cliëntenraad op letten?

Het kwaliteitskader gaat uit van een lerende organisatie. De cliëntenraad kan er op letten of er sprake is van goede en waarde-volle zorg:

  • Ervaren de bewoners en de naasten goede zorg?
  • Krijgen de zorgverleners genoeg steun vanuit de organisatie om hun werk te doen?
  • Is alles bespreekbaar?

Zie ook de tips over de wijze waarop een cliëntenraad kan adviseren in de handreiking voor cliëntenraden (pdf).

LOC maakte ook een korte publieksversie Kwaliteitskader verpleeghuiszorg (pdf).

Als cliëntenraad een bijeenkomst organiseren over het kwaliteitskader voor bewoners, naasten en medewerkers? LOC maakte daarvoor de praktische handleiding Samen in gesprek over (pdf).

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen