Man of vrouw?

Vrouw


Locatie

Utrecht, Utrecht


Links naar andere profielen op internet waar mensen meer informatie kunnen vinden:

https://nl.linkedin.com/in/frekeevers


Even voorstellen (mijn waarden, drijfveren, achtergrond):

Ik ben Freke Evers, 34 jaar en sinds kort maak ik onderdeel uit van het LOC netwerk. Als freelancer zet ik me in voor de (her)inrichting van het sociaal domein. Met als uitgangspunt: mensen een podium geven waardoor zij in staat zijn meer invloed uit te oefenen op hun leven. Ik geloof dat goed zorg- en welzijnsaanbod ontstaat in goed contact en met de juiste aandacht voor de mensen waarvoor je er (als dienstverlenende organisatie) bent. Dat we mensen meer zeggenschap en verantwoordelijkheid geven over de invulling van hun eigen leven en betrekken bij het vormgeven van hun omgeving is dan ook een ontwikkeling die ik toejuich. Mijn 'drive' ontstond in de (jeugd)hulpverlening waar ik me inzet(te) voor cliëntenparticipatie en talentontwikkeling. Ik maakte kennis met de meerwaarde van ervaringskennis bij het monitoren en verbeteren van de hulpverlening. Bovendien werkte ik met mensen die ondanks de kwetsbare omstandigheden waar zij in verkeerden, wilskrachtig en gedreven waren. Het deed mij beseffen dat 'kwetsbare groepen' anders benaderd kunnen en moeten worden. Vanuit de behoefte aandacht te genereren voor de 'waarom, 'hoe' en 'wat' van mijn werk, ontstond de behoefte kennis op te doen in het communicatievak. Dat resulteerde in een communicatieopleiding en diverse praktijkervaringen als communicatiemedewerker.


Specifieke kennis & expertisegebieden:

Mensen vertrouwen geven in wie ze zijn, dát ze kunnen en dus meetellen, verbinding leggen tussen praktijk en beleid (vertaalslagen maken), processen begeleiden, probleem of vraag helder krijgen, schrijven, communicatie


Wat ik wil halen uit het LOC-netwerk:

Door onderdeel uit te maken van het LOC netwerk wil ik geinspireerd raken over de wijze waarop we - los van de bij wet georganiseerde formele vormen als een clientenraad - ruimte kunnen creeren voor clienten om hun meer zeggenschap en daarmee autonomie te geven.


Ik wil ook iets brengen, namelijk:

Doordat ik in staat ben om de juiste vertaalslagen te maken ontstaat er een goed contact tussen ‘praktijk en beleid’. Daarbij ben ik in staat om mensen te enthousiasmeren en aandacht te genereren voor zaken waar ik in geloof. Mijn ervaring, kwaliteiten en kennis op het gebied van communicatie, medezeggenschap en participatie zet ik graag in bij de (her)inrichting van het sociaal domein.


Ik draag bij aan de volgende LOC-activiteiten:

Ondersteuning van de clientenraad van Moviera (aanpak huiselijk geweld).


Ben je betrokken bij een organisatie rondom zeggenschap of waarde-volle zorg?

Cliëntenraad


Naam van die organisatie(s):

Moviera - aanpak huiselijk geweld


Locatie in het land waar jouw/de activiteiten van de organisatie vooral plaatsvinden:

Utrecht en Gelderland


Omschrijving van de organisatie-activiteiten en wat ik doe:

Faciliteren en ondersteunen clientenraad, begeleiding gesprek Moviera en de CR, adviseren Moviera en de CR over (het belang van) clientenparticipatie, pr mbt zichtbaarheid CR en werving leden


Hier kun je ook een profiel maken.

Of bekijk: 'Wat kan ik met een profiel?'

  Plaats een blog of vlog (verschijnt op de Blogs & vlogs en Startpagina)

  Begin een gesprek (verschijnt op de Praat mee! en de Startpagina)

  Begin een netwerk (verschijnt op de Netwerkgroepen en Praat mee! pagina)

  Plaats iets op het prikbord (verschijnt ook op de Praat mee! pagina)

Richtlijnen
Wil je meer informatie over gebruik van het platform? Kijk dan hier.

Abonneer je hier gratis op een van onze nieuwsbrieven.

En ontvang nieuws en andere berichten van dit platform in je mail.

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen