Man of vrouw?

Vrouw


Links naar andere profielen op internet waar mensen meer informatie kunnen vinden:

www.regieadvies.nl https://www.linkedin.com/in/ingevandommelen/


Even voorstellen (mijn waarden, drijfveren, achtergrond):

Ik geloof dat iedereen ertoe wil doen, gehoord en gezien worden door de ander. Gehoord en gezien worden verkleind de weerstand bij veranderingen die in onze samenleving aan de orde van de dag zijn. Ik geloof ook dat verschillende perspectieven die ik inbreng van inwoner/client, gemeente, instelling helpen om oplossingen te realiseren die echt werken. En dat is nodig want zorg en welzijn verandert structureel van zorgn voor- naar gezond en actief blijven. Ook voor mensen met een kwetsbaarheid. Samen met bestuurders, beleidsmakers én werkers ga ik voor oplossingen die werken om dit te realiseren. Dit doe ik met de ander en altijd met diegene om wie het gaat: die inwoner.


Specifieke kennis & expertisegebieden:

Mijn betrokkenheid en expertise van het verbinden van het clientenbelang aan het belang van gemeenten, maatschappelijke organisaties en de landelijke overheid


Wat ik wil halen uit het LOC-netwerk:

Inspirerende mensen en projecten die er toe doen voor cliënten en inwoners.


Ik wil ook iets brengen, namelijk:

Ik werk voor zowel gemeenten, verpleeghuizen, welzijnsinstellingen als voor landelijke cliënten- en inwonersorganisaties zoals de Koepel Adviesraden Sociaal Domein en LOC. Door deze verschillende perspectieven te combineren wil ik eraan bijdragen dat beleidsmakers en inwoners elkaar beter begrijpen en samen oplossingen verzinnen die ook echt werken.


Ik draag bij aan de volgende LOC-activiteiten:

Zie boven


Ben je betrokken bij een organisatie rondom zeggenschap of waarde-volle zorg?

Anders


Naam van die organisatie(s):

Sociaal Werk Nederland is de penvoerder van het project. Binnen het programmateam werkt zij samen met de vakbonden, beroepsverenigingen


Locatie in het land waar jouw/de activiteiten van de organisatie vooral plaatsvinden:

Landelijk


Omschrijving van de organisatie-activiteiten en wat ik doe:

Projectleider Cliëntgedreven Werken binnen het landelijke programma Sociaal Werk Versterkt. Binnen dit programma wordt de professionalisering van sociaal werkers gestimuleerd door het ontwikkelen en implementeren van instrumenten zoals een register en beroepscompetentieprofiel. LOC draagt hieraan bij door steeds het inwoners- en clientperspectief in te brengen, zodat sociaal werkers ook kunnen leren van cliënten en inwoners.


Wat ik nog wil delen met het LOC-netwerk:

Ik vind het leuk om mee te denken, dus als je denkt dat ik kan helpen, zoek gerust contact met mij!


Hier kun je ook een profiel maken.

Of bekijk: 'Wat kan ik met een profiel?'

  Plaats een blog of vlog (verschijnt op de Blogs & vlogs en Startpagina)

  Begin een gesprek (verschijnt op de Praat mee! en de Startpagina)

  Begin een netwerk (verschijnt op de Netwerkgroepen en Praat mee! pagina)

  Plaats iets op het prikbord (verschijnt ook op de Praat mee! pagina)

Richtlijnen
Wil je meer informatie over gebruik van het platform? Kijk dan hier.

Abonneer je hier gratis op een van onze nieuwsbrieven.

En ontvang nieuws en andere berichten van dit platform in je mail.

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen