's artikelen (812)

Uit een onderzoek van ervaringsdeskundige experts in de GGz blijkt dat de nieuwe herstelgerichte zorg het meest aansluit bij hun behoeften. Herstelgerichte zorg gaat er vanuit dat iemand zelf, en dus op zijn eigen tempo, aan zijn herstel kan werken. Cliënten hun eigen tempo laten bepalen, blijkt ook een van de moeilijkste opgaven voor hulpverleners te zijn.
Onlangs werd bekend dat de GGz-organisaties Parnassia en De Jutters gaan fuseren. De verwachting is dat de toenemende vraag naar zorg zo beter georganiseerd kan worden. Omdat De Jutters voorziet in jeugd-GGz, willen de gefuseerde instelling ook het hulpaanbod voor kwetsbare gezinnen optimaliseren. Op het LOC-platform verscheen een blog over wat dergelijke reorganisaties betekenen voor de medezeggenschap.
Het Zorginstituut Nederland laat weten dat het heeft besloten de uitvraag van de CQ-index Verpleging Verzorging en Zorg Thuis (VVT) te bevriezen. Dit naar aanleiding van het verzoek van partijen in de zorg om de CQi af te schaffen. Het Zorginstituut wijst er op dat er nog geen gedragen alternatief is om kwaliteit van de verpleegzorg te meten. Zorgaanbieders zijn vanaf 1 januari tot 1 oktober 2016 niet meer verplicht de CQ-index te gebruiken om ervaringen van cliënten die verpleegzorg krijgen te meten. Dit geeft partijen tijd om te werken aan alternatieve meetinstrumenten.
Vandaag plaatste Cees Barské, voorzitter van de centrale cliëntenraad van STMG (Stichting Thuiszorg Midden Gelderland) een open brief op dit platform waarin hij zich ernstig zorgen maakt over de effecten van bezuinigingen in de thuiszorg. Barské roept alle cliëntenraden in de thuiszorg op om te laten weten hoe het er in hun organisatie voor staat. En cliënten om "ons te vertellen hoe zaken ook menswaardig en fatsoenlijk georganiseerd kunnen worden, ook in benarde situaties." Lees verder in dit bericht.
Een grote groep mensen die een beroep doet op dagbesteding heeft nu nog te maken met landelijke regels voor de eigen bijdrage die ze moeten betalen, maar krijgt vanaf volgend jaar te maken met de regels van de eigen gemeente. Uit berichtgeving van de NOS blijkt dat mensen daardoor soms veel hogere eigen bijdragen moeten gaan betalen. Het gaat dan vooral om mensen die een middeninkomen hebben, want gemeenten kijken bij het vaststellen van de eigen bijdrage naar inkomen en vermogen. LOC constateert dat we opnieuw te maken hebben een korte termijn perspectief van beleidsmakers.
Het nieuwste nummer van E-zin & Zorg is weer verschenen. Het is een online tijdschrift, dat gratis te downloaden is. Het magazine wordt uitgegeven door brancheorganisatie ActiZ. LOC levert bijdragen aan het E-zin. Er is dus ook veel aandacht voor hoe cliënten en hun naasten zorg beleven. En wat de rol kan zijn van cliëntenraden. Dit keer gaat het thema van E-zin & Zorg over 'familie'. Lees verder in dit bericht.
In januari 2016 zijn er 5 inspirerende bijeenkomsten over de belangwekkende thema's: vrijheid, veiligheid en levensvragen. Aandacht voor iemands levensverhaal, en onderliggende levensvragen, is essentieel ook in de zorg. Voorbeelden van levensvragen, met name ook van mensen die afhankelijk zijn van zorg, kunnen zijn: Wat kleurt mijn dag? Maar ook: voor wie of wat heb ik (nog) betekenis? Lees hier meer over deze boeiende bijeenkomsten.
Verschillende partijen uit de GGz-sector hebben hun plannen voor de toekomst aangeboden aan minister Schippers (Volksgezondheid). LOC stelt dat die plannen geen adequaat antwoord bieden voor de oplossingen die nodig zijn om zorg echt te laten gaan over mensen, hun leven en hun waardigheid in plaats van over: kosten, behandeling en systemen.
LOC biedt samen met Pharos, het kenniscentrum dat zich richt op verbeteren van de kwaliteit en effectiviteit van de (gezondheids)zorg en preventie van migranten en laagopgeleiden, ondersteuning aan aan cliëntenraden. Dat doen we vanuit het uitgangspunt dat ook de stem van migranten en laaggeletterden gehoord moet worden in de zorg.
Zorgorganisatie TSN heeft uitstel van betaling aangevraagd. Dat betekent dat de organisatie toestemming vraagt om voor een bepaalde tijd geen geld te hoeven betalen aan haar schuldeisers. Zo kan zij voor verschillende schulden die er zijn mogelijk betalingsregelingen treffen. Een uitstel van betaling kan uiteindelijk leiden tot een faillissement van een organisatie.
LOC verspreidde op grote schaal een brief, waarin ze verzekerden van het Zilveren Kruis/Achmea op de hoogte brengt van de proef die deze zorgverzekeraar volgend jaar in Utrecht doet. Dit project is volgens LOC van grote invloed op de keuzevrijheid van mensen die gebruik maken van wijkverpleging. Verzekerden moeten daarover goed geïnformeerd zijn. En ook op de hoogte worden gebracht van alternatieven. Daarover gaat de brief.
Het Landelijk Platform Weg Achter de Geraniums (LP WAG) maakt zich grote zorgen over het feit dat minister Schippers (VWS) heeft aangekondigd dat de behandeling van de medezeggenschapswet weer langer op zich laat wachten (zie hier onze eerdere berichten daarover). Daarom heeft het LP WAG, opgericht door cliëntenraden uit de sectoren voor beschermd wonen en (RIBW) en de maatschappelijke opvang, een brief aan de minister gestuurd. Lees hier de hele brief.
LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - (030) 284 32 00 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen