Man of vrouw?

Vrouw


Links naar andere profielen op internet waar mensen meer informatie kunnen vinden:

https://nl.linkedin.com/in/philienblok


Even voorstellen (mijn waarden, drijfveren, achtergrond):

In mijn werk ben ik altijd gericht op verbinding en het mobiliseren van krachten en talenten van mensen en organisaties. Door de juiste mensen en partijen samen te brengen en gebruik te maken van ieders kwaliteiten (burgers én professionals) kunnen ontwikkelingen op gang worden gebracht, die leiden tot een optimaal leefklimaat en dienstverlening. Regie over eigen leven is voor ieder mens van essentiële betekenis. Als iemand door omstandigheden niet mee kan doen in de samenleving, is ondersteuning én het hebben van een sociaal netwerk een belangrijke voorwaarde voor een ‘goed’ leven. De rol van de overheid en maatschappelijke organisaties verandert. Zij staan voor de vraag hoe zij burgers kunnen faciliteren, zodat deze vanuit hun eigen kennis en kracht een belangrijke (vrijwillige) rol kunnen spelen in de samenleving. De afgelopen jaren adviseerde ik gemeenten en maatschappelijke organisaties bij de uitvoering van de Wmo, de gevolgen van de transities en de inrichting van sociale wijkteams.


Specifieke kennis & expertisegebieden:

Projectontwikkeling en uitvoering. Uitvoering van Kwaliteitsevaluaties


Wat ik wil halen uit het LOC-netwerk:

Netwerken uitbreiden op het gebied van zeggenschap & Inclusie. Samen met anderen (mensen en organisaties) projecten ontwikkelen en uitvoeren.


Ik wil ook iets brengen, namelijk:

Ik hou me vaak bezig met kwaliteit van zorg/welzijn/dienstverlening, uitvoering van kwaliteitsevaluaties en projectontwikkeling.


Ik draag bij aan de volgende LOC-activiteiten:

Uitvoering project Grootschalig Luisteren met een lage SES. Kwaliteitsevaluaties.


Ben je betrokken bij een organisatie rondom zeggenschap of waarde-volle zorg?

Nee


Locatie in het land waar jouw/de activiteiten van de organisatie vooral plaatsvinden:

Hele land.


Omschrijving van de organisatie-activiteiten en wat ik doe:

Project Grootschalig Luisteren Ouderen met een lage SES. Wat betekenen de veranderingen in de zorg voor ouderen in het algemeen én ouderen met een lage SES? Om inzicht te krijgen vertellen ouderen, die thuis wonen over de zorg die zij nodig hebben en ontvangen. En over wat de verleende zorg betekent voor de kwaliteit van hun leven en dat van hun partners. Perspectief en LOC Zeggenschap in zorg ontwikkelen de methode Grootschalig Luisteren, waarmee verhalen worden verzameld en gemeten kan worden wat de effecten van de ontwikkelingen zijn op het leven van ouderen, hun partners, mantelzorgers en andere betrokkenen. In 2 regio’s (Leiden, Amersfoort) wordt met een thuiszorgorganisatie en cliëntenbelangengroepen een netwerk gevormd van maatschappelijke organisaties, gemeente en andere relevante partijen. Speciale aandacht wordt besteed aan werkvormen en ondersteuning waarmee ook ouderen met een lage SES hun verhaal kunnen ‘vertellen’


Hier kun je ook een profiel maken.

Of bekijk: 'Wat kan ik met een profiel?'

  Plaats een blog of vlog (verschijnt op de Blogs & vlogs en Startpagina)

  Begin een gesprek (verschijnt op de Praat mee! en de Startpagina)

  Begin een netwerk (verschijnt op de Netwerkgroepen en Praat mee! pagina)

  Plaats iets op het prikbord (verschijnt ook op de Praat mee! pagina)

Richtlijnen
Wil je meer informatie over gebruik van het platform? Kijk dan hier.

Abonneer je hier gratis op een van onze nieuwsbrieven.

En ontvang nieuws en andere berichten van dit platform in je mail.

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - (030) 284 32 00 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen