Welkom in het kenniscentrum van LOC

Op deze pagina's staat informatie over een specifiek onderwerp. Er is algemene informatie daarover te vinden. Maar ook informatie die specifiek bedoeld is voor mensen die zorg ontvangen. Of voor cliëntenraden of anderen die willen adviseren over een bepaald onderwerp. En je leest ook hoe LOC tegen een onderwerp aankijkt vanuit haar visie op 'waarde-volle zorg'.

Klik hier voor andere onderwerpen in ons kenniscentrum.

Wat zijn algemene voorwaarden en zorg­/behandelovereenkomsten?

In de zorg zijn er allerlei wetten. Die wetten regelen waar cliënten in de zorg recht op hebben. En wat cliënten moeten doen.
Bijvoorbeeld hun verzekeringspremie op tijd betalen. Ook zijn er wetten die zeggen wat zorgaanbieders moeten doen. Zo zijn aanbieders er voor verantwoordelijk dat de zorg goed is.


Algemene voorwaarden
Niet alles staat in de wet. Daarom hebben landelijke organisaties die cliënten vertegenwoordigen en organisaties die zorgorganisaties vertegenwoordigen afspraken met elkaar gemaakt. Die afspraken heten algemene voorwaarden.


De algemene voorwaarden zijn een aanvulling op de wet. In de algemene voorwaarden staan bijvoorbeeld afspraken over welke informatie cliënten krijgen. En wanneer een zorgorganisatie de zorg kan stoppen. Maar ook dat de cliënt zijn rekeningen aan de zorgorganisatie op tijd moet betalen. Er zijn algemene voorwaarden voor onder meer de verpleging, verzorging, thuiszorg en voor de geestelijke gezondheidszorg.

VVT

De algemene voorwaarden Verpleging, verzorging, thuiszorg staan in één boekje. Daarin staat ook een model-verzorgingsovereenkomst. De nieuwe algemene voorwaarden gelden voor mensen die vanaf 1 januari 2017 een contract met de zorgorganisatie sluiten. Mensen die daarvoor al zorg hadden kunnen gebruik blijven maken van de oude algemene voorwaarden en hun bestaande zorgverleningsovereenkomst.

GGz

Voor de geestelijke gezondheidszorg zijn twee boekjes beschikbaar met de algemene voorwaarden:

  • ­één voor Ambulante zorg en verblijf Zorgverzekeringswet
  • één voor langdurende zorg en verblijf Awbz en de Wmo

Samengevat:

  • De wet: voor iedereen die zorg nodig heeft
  • Algemene voorwaarden: voor alle cliënten die zorg krijgen bij zorgorganisaties die lid zijn van ActiZ, BTN (behalve voor de Wmo) en GGz Nederland

Visie 'waarde-volle zorg'

LOC houdt zich bezig met veel verschillende onderwerpen: van de inkomenspositie van cliënten tot eigen kracht, eigen regie en eigen verantwoordelijkheid ook als je ouder en kwetsbaarder bent. Het is belangrijk dat mensen en organisaties duidelijke afspraken maken met elkaar. Dat zij weten wat ieders rechten en plichten zijn.

Bij het opstellen van de Algemene Voorwaarden heeft LOC Zeggenschap in zorg dan ook zijn bijdrage geleverd, samen met organisaties van zorgaanbieders (ACTIZ en BTN) en cliëntenorganisaties (Consumentenbond en NPCF).

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen