Welkom in het kenniscentrum van LOC

Op deze pagina's staat informatie over een specifiek onderwerp. Er is algemene informatie daarover te vinden. Maar ook informatie die specifiek bedoeld is voor mensen die zorg ontvangen. Of voor cliëntenraden of anderen die willen adviseren over een bepaald onderwerp. En je leest ook hoe LOC tegen een onderwerp aankijkt vanuit haar visie op 'waarde-volle zorg'.

Klik hier voor andere onderwerpen in ons kenniscentrum.

Wat is participatie?

Participatie, meedoen bij zaken die belangrijk voor cliënten zijn, kan gaan over individuele zaken, zoals het maken van afspraken en het opstellen van het hulpverleningsplan of (zorg)leefplan, maar bijvoorbeeld ook over zaken die een groep cliënten raken, zoals het opstellen van huisregels of een klachtenregeling. En dan zijn er ook nog zaken die buiten de instelling geregeld worden waar cliënten invloed op kunnen hebben, zoals het beleid dat de gemeente of het rijk.

 

Visie 'waarde-volle zorg'

LOC vindt het belangrijk dat mensen die zorg krijgen de regie over hun leven kunnen voeren en dat zij invloed uit kunnen oefenen op die zorg. Participatie geeft cliënten de mogelijkheid invloed uit te oefenen op de zorg, de zorg mede vorm te geven of zorg te verlenen.

 

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen