Welkom in het kenniscentrum van LOC

Op deze pagina's staat informatie over een specifiek onderwerp. Er is algemene informatie daarover te vinden. Maar ook informatie die specifiek bedoeld is voor mensen die zorg ontvangen. Of voor cliëntenraden of anderen die willen adviseren over een bepaald onderwerp. En je leest ook hoe LOC tegen een onderwerp aankijkt vanuit haar visie op 'waarde-volle zorg'.

Klik hier voor andere onderwerpen in ons kenniscentrum.

Over contact met de achterban

Om het medezeggenschapswerk goed uit te kunnen voeren is contact met cliënten, met de achterban, noodzakelijk. Voor een cliëntenraad is het immers belangrijk om te weten wat cliënten willen. Een goed contact met de achterban is de motor van de medezeggenschap. Daarom bieden we daar op deze pagina’s allerlei informatie over.

Visie 'waarde-volle zorg'

Het is van belang om te weten wat cliënten nodig hebben om hun leven te kunnen leiden zoals zij dat wensen. Wanneer vinden zij hun leven waarde­vol? Van daaruit kan de cliëntenraad de zorgaanbieder adviseren.

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen