Aan de hand van de verhalen van mensen zicht krijgen op hoe zij hun kwaliteit van leven beoordelen. En hoe draagt ondersteuning daar al dan niet aan bij? Of kán die daar aan bijdragen, met aandacht voor ieders persoonlijke situatie en eigenheid? Om dat in beeld te brengen is ‘Grootschalig luisteren’ ontwikkeld: een slim en laagdrempelig onderzoeksinstrument.

VERHALEN

Mensen delen ervaringen en kennis met elkaar door verhalen te vertellen. 'Grootschalig Luisteren' speelt in op deze gewoonte en bundelt de verhalen van grote groepen mensen op individueel niveau.

Zo is het mogelijk om hun ervaringen met bijvoorbeeld de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) of zorg en zeggenschap te horen, te volgen en te analyseren. Of ervaringen met de transities, inclusie, of toegankelijkheid in de samenleving.

Verhalenvertellers bepalen altijd zelf wat zij vertellen en welke onderwerpen belangrijk zijn. Hoe Grootschalig Luisteren precies werkt lees je onder het kopje 'Aanpak'.

In de media

 • Opgenomen in kwaliteitswijzer Vilans: Grootschalig Luisteren is nu ook terug te vinden in de kwaliteitswijzer van kenniscentrum Vilans (zoek naar 'methode 'Storyconnect'). Een blog hierover (met veel technisch taalgebruik) is hier te lezen.

 • 'Cliëntgedreven sociaal werk' Grootschalig Luisteren als methode in groot landelijk project om verhalen, wensen en behoeften van mensen centraal te leren stellen in het sociaal werk. Interview met de programmamanger van brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland in LOC-tijdschrift Zorg & Zeggenschap.
 • Ontwikkeling Grootschalig Luisteren. Via een serie artikelen volgt LOC Zeggenschap in zorg hoe Grootschalig Luisteren in Amersfoort en Leiden wordt ingezet. In deel 1 komen onder andere de initiatiefnemers aan het woord. In deel 2 voormalig cliëntenraadslid/huisarts en nu vanuit het Ouderenberaad aanjager in Leiden over haar deelname. En daarnaast een mede-onderzoeker over de innovatieve methodiek. Deel 3 laat zien hoe mensen en organisaties in de betrokken wijken enthousiast met Grootschalig Luisteren aan de slag gaan.
 • 'Lerend op weg naar een inclusieve samenleving'.
  Gemeente Enschede: "Hoe kun je samen met inwoners, de buurt en professionals werken aan een goed leven in de wijk? Wijkteams Enschede geeft antwoord op deze vraag met Expeditie Enschede, waarbij jongeren samen met hun familie, buurt, ervaringsdeskundigen, wijkcoaches en andere betrokkenen vorm geven aan hun dromen en wensen voor een goed leven in de buurt."
 • 'Ervaringen verzamelen', artikel in Markant, tijdschrift voor de gehandicaptensector. Uit de introductie: "Door verhalen te verzamelen van mensen met een beperking, kan straks continu worden gemeten wat hun ervaringen zijn en hoe zij die zelf duiden. Wat zijn volgens hen de gevolgen van de Wmo? En voldoet Nederland aan het VN-verdrag? ‘Je meet geen output maar impact.’"
 • 'Kinderen en ouders écht gehoord. De nieuwe Smileys komen eraan.' Artikel in Kind en Ziekenhuis: In 2013 worden ze werkelijkheid: de nieuwe Smileys van Kind en Ziekenhuis. Om een Gouden of Zilveren Smiley te halen moet een ziekenhuis aan kinderen, ouders en medewerkers vragen hoe kind- en gezinsgericht zij de geboden zorg ervaren. En moet het zich vervolgens laten visiteren, en daarbij in gesprek gaan over de knelpunten. Negen ziekenhuizen doen mee aan een pilot-project.
 • De resultaten van bovenstaande traject lees je in dit uitgebreide artikel. Dat een goed beeld geeft van een geheel traject.
 • Over de start van Grootschalig Luisteren voor ouderen, verscheen in LOC-tijdschrift Zorg & Zeggenschap een interview met projectleider Wil Molenaar (p.13).
 • Internationaal Grootschalig Luisteren gebeurt onder de naam 'Sense making'. Zie deze pagina (Engels) voor rapporten, voorbeelden en achtergronden van internationale organisaties.

Ervaringen

Een impressie van spraakmakende, prachtige en droevige verhalen die via Grootschalig Luisteren in kaart gebracht zijn, lees je hier. Of klik hieronder voor losse verhalen:

"Ik mis afleiding en ben veel alleen thuis"

"Opzetten jeu de boules competitie"

"Tips: hulp en ondersteuning die ertoe doet"

"Ik raak steeds meer kwijt"

"Familievreugde en het nieuwe leven"

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen