Alle artikelen (7)

In de wet- en regelgeving voor jeugdhulp is voor kinderen en jongeren en (hun) ouders sinds 1 januari 2015 veel veranderd. In het kort vervangt de Jeugdwet: de Wet op de jeugdzorg, de verschillende andere onderdelen van de jeugdzorg die onder de Zorgverzekeringswet (geestelijke gezondheidszorg voor jongeren) en de AWBZ (zorg voor licht verstandelijk beperkte jeugd) vielen. En ook maken de jeugdbescherming (gedwongen toezicht, OTS) en de jeugdreclassering (o.a.…

Het JeugdWelzijnsBeraad (JWB), Defence for Children, het Landelijk Platform GGz (LPGGz), Ieder(in) en LOC Zeggenschap in zorg hebben een notitie over medezeggenschap opgesteld. En is op donderdag 23 april aangeboden aan Roos van Gelderen (wethouder Jeugd, gemeente Leiden). In onderstaand artikel onderschrijft Marion Welling nogmaals de waarde van medezeggenschap.…

LOC maakte samen met het Jeugdwelzijnsberaad, Defence for Children, Iederin en LPggz een notitie over medezeggenschap door jongeren en de nieuwe jeugdwet. In de notitie is beschreven welke mogelijkheden jongeren, gemeenten en zorgaanbieders hebben om jongeren te betrekken bij het jeugdbeleid. 

De notitie is…

Naar een nieuwe dimensie in de (Zelf)zorg

In de Utrechtse Dom is op 22 januari het eerste symposium over 4DZelfzorg georganiseerd. 4D staat voor de vierde dimensie. De zorg in Nederland richt zich over het algemeen maar op drie dimensies, de fysieke, psychologische en sociale dimensie. De vierde dimensie gaat over  zingeving, spiritualiteit, dat wat het leven van het individu betekenisvol maakt. Volgens de organisatoren van het symposium…

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - (030) 284 32 00 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen