Welkom in het kenniscentrum van LOC

Op deze pagina's staat informatie over een specifiek onderwerp. Er is algemene informatie daarover te vinden. Maar ook informatie die specifiek bedoeld is voor mensen die zorg ontvangen. Of voor cliëntenraden of anderen die willen adviseren over een bepaald onderwerp. En je leest ook hoe LOC tegen een onderwerp aankijkt vanuit haar visie op 'waarde-volle zorg'.

Klik hier voor andere onderwerpen in ons kenniscentrum.

Over de Jeugdwet

De uitgangspunten van de nieuwe Jeugdwet zijn in dit overzichtje op een rij gezet.

Op 1 januari 2015 is de nieuwe jeugdwet ingegaan. Een grote verandering voor iedereen, maar vooral voor kinderen, jongeren en ouders die hulp krijgen. Termen als "zorg dichtbij, zo licht mogelijk en zo zwaar als nodig, 1 gezin 1 plan, eigen kracht, eigen regie en cliëntenparticipatie" passen bij de nieuwe manier van werken. Maar wat betekenen deze termen?

In elke gemeente is een Jeugdteam, sociaal wijkteam of centrum voor jeugd en gezin.
Mensen met een hulpvraag kunnen terecht bij deze teams, die hulp bieden of zorgen voor meer gespecialiseerde hulp indien nodig. Kinderen, jongeren en ouders hebben zoveel als mogelijk de regie over de hulp die zij krijgen, zij geven aan welke hulp ze willen en van wie ze deze hulp willen. Door met kind, jongere, gezin en betrokkenen te overleggen wordt een plan op maat gemaakt, voor dit kind, deze jongere en dit gezin. Er wordt gekeken naar wat goed gaat en hoe de positieve dingen gebruikt worden om de problemen op te lossen. En wat aanvullend nodig is (extra ondersteuning of specialistische hulp) en wie die ondersteuning geeft. Het netwerk rond een kind of jongere wordt ingeschakeld bij de hulp.

Deze plannen en afspraken staan in een plan en dat plan wordt uitgevoerd. Op vaste tijdstippen wordt het plan met iedereen besproken en bijgesteld als dat nodig is. Als de ontwikkeling van een kind, een jongere en het gezinsfunctioneren ernstig bedreigd zijn, kan hulp vanuit jeugdbescherming en jeugdreclassering nodig zijn.

Visie 'waarde-volle zorg'

Jongeren maakten samen met LOC de visie ‘waarde­volle zorg is ook jong’ (die kun je hier helemaal lezen).

Kinderen, jongeren en ouders weten zelf goed wat zij nodig hebben om te leren en te ontwikkelen. Gesprekken tussen cliënten en hulpverleners over wat zij belangrijk vinden en wat voor hen waardevolle zorg is, zijn belangrijke gesprekken. De hulp kan aansluiten op wensen en behoeften van cliënten en dit draagt bij aan de kwaliteit van de zorg. Zo vertelt een jongere in een gesprek met zijn begeleider dat hij graag een seintje krijgt via een whatsapp bericht wanneer hij een gesprek heeft met zijn begeleider. Op die manier lukt het de jongere om op de gesprekken te komen. Dit draagt bij aan continuïteit van zijn zorg.

In de nieuwe jeugdwet is zeggenschap door cliënten geregeld.

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen