Welkom in het kenniscentrum van LOC

Op deze pagina's staat informatie over een specifiek onderwerp. Er is algemene informatie daarover te vinden. Maar ook informatie die specifiek bedoeld is voor mensen die zorg ontvangen. Of voor cliëntenraden of anderen die willen adviseren over een bepaald onderwerp. En je leest ook hoe LOC tegen een onderwerp aankijkt vanuit haar visie op 'waarde-volle zorg'.

Klik hier voor andere onderwerpen in ons kenniscentrum.

Over LOC Jeugd

LOC Jeugd is gericht op kinderen, jongeren, ouders, pleegouders, grootouders en hun netwerk die te maken hebben met zorg voor jeugd in de breedste zin van het woord. Denk aan jeugdhulp zoals kinderopvang, ondersteuning en begeleiding van kind, jongere en gezin, opname van een kind, jongere of gezin in een 24 uurs instelling, hulp aan kinderen en jongeren met een (verstandelijke) beperking of hulp vanuit de jeugdGGz.

Samen met de kinderen, jongeren en ouders in ons netwerk organiseren we activiteiten die bijdragen aan zeggenschap in zorg, aan participatie.

Visie 'waarde-volle zorg'

Kinderen, jongeren en ouders weten zelf goed wat zij nodig hebben om te leren en te ontwikkelen. Gesprekken tussen cliënten en hulpverleners over wat zij belangrijk vinden en wat voor hen waardevolle zorg is, zijn belangrijke gesprekken. De hulp kan aansluiten op wensen en behoeften van cliënten en dit draagt bij aan de kwaliteit van de zorg. Bij LOC vinden we het belangrijk dat mensen zeggenschap hebben in hun eigen zorg. Ook kinderen, jongeren, ouders en hun netwerk.

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen