Welkom in het kenniscentrum van LOC

Op deze pagina's staat informatie over een specifiek onderwerp. Er is algemene informatie daarover te vinden. Maar ook informatie die specifiek bedoeld is voor mensen die zorg ontvangen. Of voor cliëntenraden of anderen die willen adviseren over een bepaald onderwerp. En je leest ook hoe LOC tegen een onderwerp aankijkt vanuit haar visie op 'waarde-volle zorg'.

Klik hier voor andere onderwerpen in ons kenniscentrum.

Over leden van de cliëntenraad

Op deze pagina’s leest u meer over de samenstelling van de cliëntenraad. U vindt hier meer tips om leden te werven en voorbeeld profielschetsen.

Wie zit er in de cliëntenraad?

"Als cliëntenraadslid hoor ik bij een club die iets kan betekenen voor de mensen. Dat vind ik heel belangrijk. Onderling verdelen we de taken. Daarbij kijken we waar ieders interesses liggen en hoeveel tijd een ieder beschikbaar heeft."

De zorgaanbieder bepaalt niet hoe de samenstelling van de cliëntenraad is. De wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) gaat ervan uit dat cliënten van de instelling het beste kunnen opkomen voor hun eigen belangen. Zij zijn de ervaringsdeskundigen op het gebied van zorg, behandeling en begeleiding.

Wat moet een lid van de cliëntenraad kunnen?

"Ik zat vroeger in de horeca en zit nu in de menucommissie van de cliëntenraad. Mijn collega heeft op een boekhouding gewerkt en is nu onze penningmeester."

"Ik woon in een GGz-­instelling. Ik heb dus veel ervaring, maar ik zit hier uiteraard niet voor mezelf. Wel weet ik hoe het is om zorg te ontvangen, want ik heb ook twee jaar op straat geleefd."

Voor de cliëntenraad komt een verscheidenheid van mensen in aanmerking om deel te kunnen nemen. Allereerst natuurlijk de meest betrokkenen zelf: de bewoners en cliënten van een zorginstelling. Zij kunnen inbreng leveren vanuit eigen ervaring. Ook iemand die zelfstandig thuis woont en gebruik maakt van de diensten van een zorginstelling kan in de cliëntenraad zitting nemen. Niet iedereen in een cliëntenraad hoeft alles te kunnen. Er zijn wel een paar algemene ‘criteria’ die voor alle leden gelden. Denk aan:

  • direct ervaring en/of betrokkenheid hebben met de zorg­ en dienstverlening;
  • cliëntenbelang voorop stellen;
  • onderscheid kunnen maken tussen eigen belang en cliëntenbelang;
  • gemotiveerd zijn;
  • kunnen samenwerken;
  • voldoende tijd en inzet hebben;
  • kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie.

Specifieke deskundigheid
Een cliëntenraad heeft ook mensen nodig die een specifieke deskundigheid hebben zoals beleidsmatige interesse, administratieve vaardigheden, juridische of financiële kennis. En niet te vergeten mensen die graag met de cliënten contact onderhouden! Want het contact met de achterban is de motor van de medezeggenschap.

Visie 'waarde-volle zorg'

De cliëntenraad werkt aan optimale mede- zeggenschap. En dat vraagt iets van de inbreng van iedereen in de raad. Medezeggenschap wordt gemaakt  door de mensen die daar vorm en inhoud aan geven. En dat zijn allereerst de leden van de cliëntenraad zelf.

Elkaar en de raad verrijken

Dus is de motivatie van waaruit mensen dat doen belangrijk. Vanuit welke waarden en overtuigingen zit ik in de raad? En hoe verschillen die van de anderen? Kunnen we ervoor zorgen dat we elkaar kunnen verrijken vanuit onze verschillende waarden, kwaliteiten en talenten? Zodat we onze gezamenlijke doelen en resultaten kunnen halen?

Een goed lopende raad begint dus met het kennen van je eigen motivatie en drijfveren en die van elkaar. Want zo kun je die maximaal (leren) inzetten voor de medezeggenschap in welke vorm of op welke manier dan ook.

Het is niet altijd makkelijk om die puzzel met elkaar te leggen. Daarom heeft LOC cursussen en trainingen gericht op het optimaliseren van het werk van de raad. Ten behoeve van optimale medezeggenschap. Over dat onderwerp kun je hier nog meer lezen.

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen