Welkom in het kenniscentrum van LOC

Op deze pagina's staat informatie over het thema 'Levensvragen en zingeving'. Lees over wat je er mee kunt als cliëntenraadslid of als je zorg ontvangt. En op welke manier LOC met het thema bezig is vanuit de visie op 'waarde-volle zorg'.

Klik hier voor andere onderwerpen in ons kenniscentrum.

Over levensvragen en zingeving

Dit onderdeel van het kenniscentrum biedt u meer informatie over zingeving en levensvragen in de zorg. Zo treft u een handreiking voor cliëntenraden en vindt u meer informatie over de Kwaliteitsstandaard Levensvragen.

Ook zijn er praktische trainingen te vinden, die worden ontwikkeld door het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen (pdf). LOC is daarin partner.

 

Visie 'waarde-volle zorg'

Ieder mens heeft levensvragen. Vragen naar de zin van het bestaan, het nut van alles. LOC  zegt in haar visie Waarde-volle zorg: ‘Mensen moeten ondersteuning krijgen om zo veel mogelijk het leven te kunnen leiden zoals ze dat willen en gewend zijn. En om dingen te doen die ze, gelet op hun mogelijkheden en beperkingen, zelf belangrijk en zinvol vinden. Dit vraagt om een integrale benadering van de zorg.’

 

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen