Lees hieronder verder voor specifieke informatie wat je hiermee kunt als:

 • Cliëntenraad
 • Zorginstelling

Cliëntenraad

In de Wmcz staan de plichten van de zorgaanbieder en de rechten van de cliëntenraad. Zo moet de zorgaanbieder de cliëntenraad instellen en middelen geven opdat de cliëntenraad zijn werk kan doen. Ook moet hij de raad informatie geven en advies vragen als hij een besluit wil nemen.

De wet noemt twee soorten adviesrechten.

De cliëntenraad heeft gewoon adviesrecht bij besluiten over de hieronder genoemde onderwerpen. Het gewoon adviesrecht houdt in dat als de zorgaanbieder een advies van de cliëntenraad niet over wil nemen hij moet toelichten waarom dit niet wil. Vervolgens kan hij zijn besluit uitvoeren.

 • Wijziging van de doelstelling of de grondslag

 • Overdragen van de zeggen­schap of fusie of het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met een andere instelling

 • Gehele of gedeeltelijke opheffing, verhuizing of verbou­wing

 • Wijziging in de organi­satie

 • Inkrimping of uitbreiding of andere verandering van de werkzaamheden

 • Benoemen van management, directie of raad van bestuur

 • Begroting en jaarrekening (link zorggeld)

 • Toelatings- en ontslagbeleid van cliënten

Bij onderstaande onderwerpen heeft de cliëntenraad verzwaard adviesrecht.

Het verzwaard adviesrecht betekent dat de zorgaanbieder het advies van de cliëntenraad niet naast zich neer kan leggen. Wanneer hij het advies niet wil opvolgen, moet hij zijn besluit voorleggen aan de (Landelijke) Commissie van Vertrouwenslieden met de vraag of hij het besluit mag nemen en het advies van de cliëntenraad naast zich neer kan leggen.

 • Systematische bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van de zorg

 • Vaststelling of wijziging van klach­tenregeling

 • Aanwijzen van de leden van de klachtencommissie of andere personen die klachten behandelen

 • Voor cliënten geldende regelingen, zoals waskosten, openingstijden en huisregels

 • Benoeming afdelingshoofden.

Zie de pagina adviesrecht voor voorbeeldbrieven en downloads rondom advies.

Hoe gaat dat als de cliëntenraad het niet eens is met de zorgaanbieder?

Voor een cliëntenraad is het goed te weten wat zijn formele positie is. In die gevallen waar raad en zorgaanbieder het niet met elkaar eens zijn, kan dan op basis van de Wmcz worden gekeken welke stappen genomen kunnen worden. In bepaalde gevallen kan een cliëntenraad zijn zaak voorleggen aan de (Landelijke) Commissie van Vertrouwenslieden of de kantonrechter.

Werkplan

Cliëntenraden kunnen een werkplan maken om hun activiteiten te plannen.

Cliëntenraden kunnen een jaarverslag maken om aan de achterban te laten zien wat zij gedaan hebben.

Zie hier voorbeelden van jaarverslagen van cliëntenraden

Zorginstelling

De zorgaanbieder weet welke plichten hij heeft ten opzichte van de cliëntenraad. Bijvoorbeeld wanneer hij besluiten voor moet leggen aan de cliëntenraad en welke procedure hij moet volgen om zijn besluit te kunnen nemen.

 

VRAGEN OF SUGGESTIES?

Laat het graag weten via onze Vraagbaak:

030 284 32 00 / vraagbaak@loc.nl. 

Bedankt!

UITWISSELEN & LOC-NIEUWS

Over dit onderwerp wordt ook informatie uitgewisseld op dit platform, door mensen uit het netwerk van LOC die in dit onderwerp geïnteresseerd zijn.

Zo vind je hier blogs en gesprekken. Zelf tips, suggesties, vragen of ervaringen delen kan daar ook.

Het laatste LOC-nieuws vind je er ook.

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen