Hoe kunnen we de positie van de cliënt verstevigen bij het maken van de keuze voor een zorgaanbieder? Hoe vergroten we de keuzemogelijkheden en keuzevrijheid van de cliënt? Hoe zorgen we ervoor dat de zorgverlening aansluit en aan blijft sluiten bij wat de cliënt verlangt? In de regio’s Rotterdam en Zuid-Limburg wordt de zorg voor mensen met een intensieve zorgvraag per 1-1-2017 (meer) persoonsvolgend.

Het tweejarige experiment Persoonsvolgende Zorg richt zich op twee groepen:

  • Sector VVT: De groep mensen die (mogelijk op termijn) zijn aangewezen op verpleging en verzorging op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz) in de regio Zuid-Limburg. Binnen dit onderdeel wordt samenwerking gezocht tussen zorginstellingen, het zorgkantoor Zuid Limburg en cliëntenorganisaties.
  • Sector VG: De groep mensen met een verstandelijke, zintuigelijke of lichamelijke beperking die zijn aangewezen op zorg en ondersteuning op basis van de Wet langdurige Zorg (Wlz) in regio Rotterdam, te weten de gemeente Rotterdam, Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel. Dit onderdeel is een samenwerking tussen Rotterdamse zorgorganisaties, het zorgkantoor Rotterdam en cliëntenorganisaties.

Het experiment is onderdeel van het landelijke programma ‘Waardig leven met zorg’ en  is een belangrijke vooruitgeschoven pion binnen de ontwikkeling van de langdurige zorg in Nederland.

3 Bijdragers
Lid worden

Forum

Ervaringen van cliëntenraden over Persoonsvolgende Zorg

Op 24 januari 2018 vond een bijeenkomst voor cliëntenraden over Persoonsvolgende Zorg plaats. We waren te gast bij MeanderGroep in Landgraaf. Zo'n dertig deelnemers hebben met elkaar informatie en ervaringen uitgewisseld.  Presentaties en uitwisseling Tijdens de bijeenkomst is door Herre van Kaam, projectleider, verteld hoe het experiment verloopt. José Broers, adviseur clientenmedezeggenschap, heeft vanuit LOC gesproken over het experiment en de rol van cliëntenraden (PDF). Vervolgens zijn…

Lees meer...
0 Reacties

Rol cliëntenraden bij Experiment Persoonsvolgende Zorg

Op basis van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) heeft een cliëntenraad recht op onder meer informatie en het geven van gevraagd en ongevraagd verzwaard advies. Ook binnen het Experiment worden cliëntenraden van zorginstellingen betrokken en zij worden uitgenodigd om deel te nemen aan bijeenkomsten die vanuit het Experiment in beide regio's worden georganiseerd. Cliëntenraden kunnen de belangen van de cliënten behartigen door bijvoorbeeld aandacht te vragen voor de…

Lees meer...
2 Reacties · Reactie door Jose Broers Sep 25, 2017

Tweejarig experiment Persoonsvolgende zorg (2017 - 2019)

Het experiment is onderdeel van het landelijke programma ‘Waardig leven met zorg’ en  is een belangrijke vooruitgeschoven pion binnen de ontwikkeling van de langdurige zorg in Nederland. Wat gebeurt er in het experiment? Het experiment bestaat uit drie thema’s: De cliënt kiest: met onafhankelijke cliëntondersteuning en goed zicht op het aanbod in de regio, helpen we de cliënt tijdig en goed geïnformeerd een keuze te maken. Persoonsvolgende zorg in de organisatie: zorg op maat waarin de…

Lees meer...
0 Reacties

LOC over het Experiment

Experiment 'persoonsvolgende zorg' belangrijke stap voor waarde-volle zorg Binnen het experiment trekken zorgkantoren, zorgorganisaties, cliëntenvertegenwoordigers en het ministerie samen op.  LOC zit in de landelijke stuurgroep rondom het experiment Persoonsvolgende Zorg. LOC pleit hier namelijk al jaren voor. En heeft samen met AcitZ, de brancheorganisatie voor zorgondernemers, reeds in 2010 een experiment in Friesland gedaan met vouchers als een vorm van persoonsvolgende bekostiging. Door…

Lees meer...
0 Reacties
LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen