Met een flinke delegatie (leiding, medewerkers, cliëntenraadslid) hebben wij van Archipel het startcongres Radicale vernieuwing van 9 feb. jl. bezocht. We waren erg enthousiast over de bijeenkomst. We maakten goed gebruik van de mogelijkheden om met vertegenwoordigers van allerlei disciplines in gesprek te komen. Tijdens de 'marktplaats' moest je natuurlijk wel een selectie maken uit de ruime keuze van onderwerpen. Ik hoop dus hier of elders nog te horen hoe de diverse gesprekken aan die tafels verlopen zijn. Bij de tafel van 'familieparticipatie' was het gelukkig best wel druk. Veel instellingen zoeken een vorm van intensiever contact met  mantelzorgers/naasten; een goede ontwikkeling natuurlijk. Aan de tafel van 'cliëntenraden in gesprek' was het minder druk. In vogelvlucht de deelnemerslijst van cliëntenraadsleden doornemend, kreeg ik de indruk dat deze groep enigszins ondervertegenwoordigd was. En nou was ik juist benieuwd hoe de ervaringen bij andere cliëntenraden zijn als het gaat om hun huidige streven naar een sterkere medezeggenschap. Ik hoop op dit platform nu daar meer over te horen.

Ondanks dat wij in Nederland in het maatschappelijk leven 'Rijnlandse bestuursmodel' kennen, is er toch naar mijn opvatting vaak in de praktijk een 'Angelsaksische' concentratie van macht rondom raad van bestuur, raad van toezicht en management. Dat kan anders. Bij Archipel zijn we een zogenoemde 'Eilandenraad' gestart. Nu in experimentele vorm is het nog alleen een overlegorgaan zonder bevoegdheden, bestaande uit vertegenwoordigers van raad van bestuur, raad van toezicht, ondernemingsraad, centrale cliëntenraad en vrijwilligersraad. Het betekent in elk geval dat vertegenwoordigers van cliënten en medewerkers door het bestuur serieus genomen worden. Het is de kunst om later een vorm te vinden, waarin de huidige wettelijke medezeggenschapsbevoegdheden van ondernemingsraad en cliëntenraad niet alleen van toepassing blijven, maar dat juist de medezeggenschap nog verder reikt. Straks moet de 'Aanscherping van Wmcz' dus mogelijk kunnen maken, dat de bevoegdheden via een eigen medezeggenschapsregeling groter worden dan de wet minimaal verplicht.  

Graag hoor ik van andere cliëntenraadsleden over hun ervaringen hoe de medezeggenschap nu in de praktijk werkt. Met andere woorden: hoe sterk is, gemiddeld gesproken, op dit moment de invloed van een cliëntenraad, als vertegenwoordiger van de cliënten, op het besturen van de organisatie?   

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Waardevolle zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Waardevolle zorg

Email mij als mensen een reactie geven –

Reacties

 • Dank Douwe, Liesbeth en Tiske voor jullie reacties. Het is inderdaad moeilijk  om vast te stellen hoe sterk over het algemeen de invloed is van de cliëntenraden en dus wat medezeggenschap eigenlijk aan resultaten oplevert.  Mijn persoonlijke ervaring is overigens een heel positieve. Inderdaad valt of staat het bij de goede relatie tussen bestuur/manager en cliëntenraad.  Betere afspraken via de eigen medezeggenschapsregeling van de instelling, waarin de aanscherping van de wet Wmcz straks wat dwingender de onderwerpen en procedures zou kunnen voorschrijven, helpen ook wel vind ik. Zou het misschien aardig zijn eens een steekproef te houden onder alle gemaakte cliëntenraad-jaarverslagen, om zodoende een wat beter beeld te verkrijgen van hoe de inspraak in werkelijkheid functioneert.

  • Jaarverslagen verschillen onwijs van elkaar. Niet alleen qua inhoud maar ook wie het opstelt (cr of organisatie), de toon die daarbij hoort en of er dus een realistische of rooskleurige uitleg over de werkzaamheden wordt gegeven. Ik denk als eerste instinct niet dat dat de beste graadmeter is.
 • Aanvullend aan wat hieronder al gezegd is; Veel valt en staat bij de relatie tussen de bestuurder/manager en de clientenraad. Waar deze zij aan zij kunnen staan om het beste voor de client te doen, samen doelen te stellen en aanpak af te stemmen, zie ik mooie resultaten. Waar de relatie niet goed is, is effectieve medezeggenschap heel lastig. Cruciaal voor een goede relatie is samen kijken naar het belang dat je hecht aan medezeggenschap. Als je samen expliciet maakt waarom medezeggenschap belangrijk is en wat je wilt behalen, zegt dat ook iets over wat je daartoe samen moet doen. En bovendien hoe effectief of sterk dat kan zijn.

 • Beste Johan, 

  Je vraag is onder meer voorgelegd aan mij. Het is moeilijk om een antwoord te geven op je vraag. Bekend is dat er in de meeste instellingen cliëntenraden actief zijn. De invloed die zij hebben verschilt sterk. Aan de ene kant zijn er cliëntenraden die in een vroege fase bij beleidsontwikkelingen worden betrokken, daar invloed op uitoefenen, deelnemen aan werkgroepen en zelf met initiatieven komen die de organisatie overneemt. En aan de andere kant zijn er cliëntenraden die niet of nauwelijks de mogelijkheid krijgen invloed uit te oefenen. Deze raden weten vaak niet hoe zij de situatie kunnen veranderen. En tussen deze twee soorten cliëntenraden zitten vele andere cliëntenraden. 

  Verder is het moeilijk vast te stellen wat de invloed van cliëntenraden is op het beleid van de organisatie. Terwijl dit wel zou kunnen wanneer zorgaanbieders twee bepalingen uit de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) zouden naleven. Allereerst zegt de Wmcz dat de zorgaanbieder schriftelijk moet reageren op een schriftelijk advies van de cliëntenraad. Hij moet dan zijn besluit meedelen en aangeven of en op welke onderdelen hij afwijkt van het advies van de cliëntenraad. Vaak gebeurt dit niet of geven zorgaanbieders aan dat zij het advies zullen meenemen in het verdere traject. En ten tweede zegt de Wmcz dat de zorgaanbieder ieder jaar verslag moet doen over de wijze waarop hij de Wmcz heeft toegepast. Dit verslag wordt meestal door de cliëntenraden gemaakt en vertelt van de adviesaanvragen en adviezen van cliëntenraden. En zegt dus niet wat de zorgaanbieder met de adviezen heeft gedaan. 

  Het zou goed zijn wanneer zorgaanbieders wel aangeven wat zij met een advies van de cliëntenraad doen. Voor een cliëntenraad is het belangrijk te weten wat zijn invloed is. Als cliëntenraad wil je resultaten behalen. Allereerst geeft het de raad een goed gevoel wanneer hij weet dat hij iets heeft bereikt. Maar nog belangrijker is het dat de cliëntenraad aan de cliënten kan laten zien dat de cliëntenraad opkomt voor de belangen van de cliënten, zaken kan bereiken die voor cliënten van belang zijn en er dus toe doet.

 • Beste Johan,

  Dank voor je inkijkje in je ervaring van het startcongres! En de ontwikkelingen rondom de medezeggenschap bij Archipel. Ik heb je vraag ook even aan een collega doorgegeven, voor een reactie vanuit LOC.

  Heb je de digitale publicatie al gezien, die we afgelopen week hebben verspreid? Daarin vind je een aantal reacties, uitspraken en links naar filmmateriaal over de dag. Op het youtube kanaal van de Radicale vernieuwingsbeweging ook een reactie van een manager van een van de kernorganisaties.

  En wat betreft het gesprek met cliëntenraadsleden, daarvoor wordt in het project binnenkort ook een aparte bijeenkomst voor georganiseerd. Mogelijk is het een idee dat daar ook besproken wordt hoe de digitale manieren om met elkaar in gesprek te raken en blijven, ingezet kunnen worden. Zoals op deze plek, of een meer besloten plek om ervaringen uit te wisselen.

  Hou je ons op enig moment weer op de hoogte van jullie ervaringen rondom de medezeggenschapsontwikkelingen? Die verspreiden we dan graag weer via onze media, waaronder onze nieuwsbrieven.

  Met hartelijke groet

  Douwe (beheerder platform)

Deze reactie is verwijderd

Laatste gesprekken

  Begin een gesprek

Bijdragen?

Om hier stellingen of gesprekken te plaatsen heb je een profiel nodig (kun je hier gratis en snel maken). En moet je even lid worden van deze groep.

Heb je dat gedaan? Dan werken alle linkjes om nieuwe berichten te maken ook voor jou. We zijn benieuwd wat je te zeggen hebt!

Meer info

Over gebruik van het platform? Kijk dan hier. Daar lees je bijvoorbeeld meer over het verschil tussen een blog en een gesprek. Of over hoe we omgaan met je privacy.

Kom je ergens niet uit en heb je hulp nodig? We helpen je graag een handje via d.dronkert@loc.nl of 0615149585.

 

De reactiemodule haalt reacties op...

 

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen