Waardigheid en Trots

Door middel van dit programma heeft staatssecretaris van Rijn extra geld beschikbaar gesteld voor de verpleeghuiszorg om de deskundigheid van het personeel te verbeteren en extra activiteiten voor de bewoners mogelijk te maken. Over de activiteiten denken we als cliëntenraad mee in een speciale werkgroep. 

Recent hebben we een uitnodiging ontvangen waarin staat: "deze financiële middelen brengt ook verplichtingen met zich mee. Dit betreft de manier waarop wij onze activiteiten aanbieden. Wij benaderen onze bewoners nu vanuit het groepsmatige denken en gevraagd aanbod door de groep. Hierin gaan we verandering brengen. We gaan  iedere bewoner in ons huis en in de thuiszorg de mogelijkheid bieden om wensen op gebied van activiteiten, hobby's, etc te blijven doen zoals diegene gewoon was om te doen".

Waar ik moeite mee heb is de tekst: we gaan iedere bewoner in ons huis en in de thuiszorg etc. Is dit wel de bedoeling? Ik dacht dat dit programma alleen bestemd is om de kwaliteit van leven in de verpleeghuizen te verbeteren? Maar misschien zie ik het wel verkeerd...

En wellicht hebben jullie voorbeelden van extra activiteiten die jullie gaan aanbieden in jullie tehuizen. Ik lees wel over verbeterprogramma's voor de zorg, maar weinig over de activiteiten.

Graag jullie reacties,

Ineke

 

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Waardevolle zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Waardevolle zorg

Email mij als mensen een reactie geven –

Reacties

 • Dag Ineke,

  Kijk, dat wist ik niet. Vraag mij ook af of die uren bij 'ons' daadwerkelijk worden doorberekend aan W&T, zal het de volgende keer eens vragen. Het 'omdenken' is lastig, er wordt nog veel gekeken naar 'makkelijk', nog meer dozen met spelletjes, oh, doe nog maar een fiets, oh ja, en enkele tablets om er, samen met bewoners filmpjes op te kijken. Maar er is onvoldoende personeel om dat allemaal te doen en binnenkort verdwijnt ook bijna alle activiteitenbegeleiding. Wij hebben afgesproken nu enkele zaken aan te schaffen en voor 2017 vroeg te beginnen en ruim de tijd te nemen om samen met familieleden en bewoners te kijken naar de invulling en besteding.

  • Dag Margreet,

   Activiteitenbegeleiding verdwijnt? Dat lijkt me dweilen met de kraan open. Die zou juist ingeschakeld moeten worden bij de extra 1 op 1 activiteiten waar het personeel en/of familie niet aan toekomt. En zij organiseren toch ook de gezamenlijke activiteiten waar alle bewoners recht op hebben vanuit de Wet Langdurige Zorg? Dat lijkt me wel een heel vreemde move.

   Succes met alles,

   Ineke

   • Je hebt helemaal gelijk Ineke, maar als een organisatie van 25% overhead naar 11% overhead moet dan gaat dat ten koste van personeel. Het bestuur is momenteel interim, twee directeuren interim, dat kon allemaal zeer snel worden geregeld, maar nu moeten er nog eens 400 medewerkers uit uit de overhead. Wij en de CCR hebben al negatief geadviseerd, maar of ze het overnemen?

    Heb je trouwens Hugo Borst en Carin Gaemers gezien gisterenavond bij DWDD? Carin is mijn plaatsvervangend voorzitter en Hugo's moeder woont bij 'ons' in het huis. Wat zijn ze goed bezig hé?

    • We waren gisteravond niet thuis, maar ik zag net een stukje uit die reportage.  

     Jullie succes met de reorganisatie.

     Ineke

 • Ter aanvulling op het laatste bericht.

  Er wordt heel wat vergaderd rondom het thema Waardigheid en Trots. Als ik bij ons kijk zijn dat minstens 7 of 8 vergaderingen in 2016. Heel begrijpelijk natuurlijk, want er moet toch wel een cultuur omslag plaatsvinden bij iedereen. Recent hoorde ik echter dat al die vergaderingen ten koste gaan van het budget dat we krijgen, dus reken je niet rijk!

  Veel veranderingen zijn ook niet in geld uit te drukken, daarom is het voor de CR en OR moeilijk om daadwerkelijk te constateren of het geld goed gebruikt wordt. Hoe gaan andere raden daarmee om?

  Groeten van Ineke

 • Ook wij vinden het lastig om nu al alle activiteiten in te vullen, wij dachten ook dat als het geld nu niet wordt benut het weg is, maar kennelijk is dat niet het geval. Een van onze cliëntenraadsleden had dit genoemd tijdens een gesprek met staatssecretaris Van Rijn en hij benadrukte dat het geld dan gewoon kan worden doorgeschoven naar het volgende jaar. Dit geeft iedereen wat lucht om er iets langer over na te denken en er ook bewoners en familieleden bij te betrekken.

  • Dag Margreet,

   Voor zover wij weten mogen gelden die niet zijn opgemaakt inderdaad worden meegenomen naar het volgende jaar. Centraal blijft staan hoe de gelden ingezet worden voor de daginvulling van mensen die zorg krijgen en de professionalisering van mensen die zorg verlenen. Er ligt nu wel een motie bij de Tweede Kamer om gelden terug te vorderen als deze niet 'volwaardig' worden uitgevoerd. Het oordeel daarvoor ligt echter bij het zorgkantoor. LOC heeft bij de Kamer gepleit om deze motie niet in deze vorm aan te nemen. Want de mensen die zorg krijgen en verlenen, verenigd in de cliëntenraad en ondernemingsraad, bepalen wat een volwaardige uitvoering is. En mogen bestuurders daar ook op wijzen. 

   Hopelijk heb ik hiermee je vraag voldoende kunnen beantwoorden! Aanvullende vragen worden zeer op prijs gesteld.

 • Beste Douwe,

  Hartelijk dank voor de interessante artikelen, goed te lezen over activiteiten die anderen ontplooien. Verdere informatie daarover blijft zeer welkom.

  Ik ben blij antwoord te hebben gekregen op mijn vraag over de cliënten in de thuiszorg.  In de handreiking W&T van het LOC lees ik dat zowel mensen die in het verpleeghuis wonen als mensen die thuiswonen met een volledig pakket aan zorg daarvan mogen profiteren. De andere cliënten in de thuiszorg mogen uiteraard ook meedoen, maar dan zal de instelling uit andere budgetten dit moeten financieren zoals jij schreef.

  Hartelijke groeten,

  Ineke

  • Dag Ineke,

   Graag gedaan, fijn om te lezen dat je hiermee geholpen bent.

   En succes met het besteden van de nieuwe gelden.

   Gegroet,

   Douwe

 • Beste Ineke,

  Bedankt voor je bericht en oproep. Ik ben erg benieuwd naar de voorbeelden van anderen. Via deze reactie vind je er een aantal, en tips die wellicht van pas komen. Wat betreft je vraag over de thuiszorg, daarvoor doe ik nog even navraag bij een collega. Ik kan me wel voorstellen, dat er zorginstellingen zijn die deze gelegenheid aangrijpen om ook in de thuiszorg vanuit dezelfde gedachte te werk te gaan. Om ook daar de activiteiten te ontwikkelen vanuit de eigenheid van cliënten en wat zij of naasten aangeven dat van betekenis is in hun leven. En dat de instelling dit financiert uit andere budgetten.

  Ik hoop dat je hier iets aan kunt hebben. Als je de tijd zou vinden ons op enig moment op de hoogte te houden van hoe jullie hier mee verder gaan, heel graag. Kunnen anderen daar ook weer hun voordeel mee doen.

  Hartelijke groeten,

  Douwe (beheerder platform)

  Handreiking & zorgleefplan

  LOC maakte ter inspiratie een beknopte handreiking met voorbeelden en tips van waar je zoal aan kunt denken. Als het gaat om hoe je achter de wensen van individuele cliënten komt, hoe kun je dat slim aanpakken, maar ook voorbeelden van heel verschillende soorten activiteiten waar aan gedacht kan worden. De ervaring leert ook dat mensen niet altijd gelijk weten wat ze graag doen, of hebben gedaan of wat belangrijk voor hen is, maar dat als je hierover in gesprek gaat er altijd wel iets opkomt. Op deze pagina is de handreiking te vinden.

  Het zorgleefplan dat mede door LOC is ontwikkeld, vanuit de visie dat zorg 'waarde-volle zorg' moet zijn, is hier te vinden (gratis download voor leden van LOC). Het zorgleefplan kan helpen bij het formuleren wat voor mensen belangrijk is, op verschillende fronten van het leven. LOC heeft hier ook een kaartenspel van gemaakt, dat hier door iedereen gratis besteld kan worden.

  Van paard rijden tot koffie drinken

  Die zorg kan dan in de zorginstelling geboden worden, maar ook daarbuiten. Dat kan variëren van het waarmaken van een droom van een mevrouw die een liefde had voor paardrijden, maar nu met Parkinson in een rolstoel het leven doorgaat, om weer eens paard te rijden. Tot het organiseren van de mogelijkheid om buiten het verpleeghuis een kopje koffie te drinken. In dit artikel uit de Volkskrant, is bijvoorbeeld te lezen hoe de moeder van voormalig LOC-directeur Yvonne van Gilse altijd gewend was om buiten de deur koffie te drinken. Daar was geen ruimte voor in het verpleeghuis waar ze kwam wonen. In het artikel wordt ingegaan hoe dat toch georganiseerd kan worden. Een mooi voorbeeld van hoe ook zo iets kleins bij kan dragen aan het kunnen leiden van een waarde-vol leven. En hoe ook mensen die dement zijn, waarde kunnen toevoegen aan hun omgeving.

  Faciliteren dat iemand dienstbaar kan zijn

  Behalve dat die laatste mevrouw met dementie van koffie hield, vond ze het ook belangrijk om bij te kunnen dragen. Om van dienst te kunnen zijn in het leven van anderen. Zo heeft haar familie in overleg met de zorginstelling ertoe geleid dat ze in plaats van het spelen van spelletjes waar ze een hekel aan had, zelf koffie in het verpleeghuis kon gaan schenken. En later ook mensen welkom kon heten in het verpleeghuis.

  Meer voorbeeld-activiteiten

  Stuk voor stuk voorbeelden van hoe activiteiten die ontstaan door na te gaan wat voor cliënten van betekenis en waarde is (geweest) in het leven, voorbeelden van waarde-volle zorg. Hieronder nog enkele voorbeelden en tips:

  - Huisdieren op bezoek! Verschillende initiatieven die dit faciliteren: lees dit artikel (p.24) of kijk hier.

  - Tot slot kan inspiratie geput worden uit de website van 'dagbesteding wens op maat'. Gemaakt voor en door cliënten(raden) omdat zij ontdekten dat niet iedereen goed weet wat voor hem zinvolle activiteiten zouden zijn. Op de website is bijvoorbeeld een vragenlijst te vinden die handig kan zijn bij het komen tot passende activiteiten. En je vindt er allerhande voorbeelden van activiteiten.

Deze reactie is verwijderd

Laatste gesprekken

  Begin een gesprek

Bijdragen?

Om hier stellingen of gesprekken te plaatsen heb je een profiel nodig (kun je hier gratis en snel maken). En moet je even lid worden van deze groep.

Heb je dat gedaan? Dan werken alle linkjes om nieuwe berichten te maken ook voor jou. We zijn benieuwd wat je te zeggen hebt!

Meer info

Over gebruik van het platform? Kijk dan hier. Daar lees je bijvoorbeeld meer over het verschil tussen een blog en een gesprek. Of over hoe we omgaan met je privacy.

Kom je ergens niet uit en heb je hulp nodig? We helpen je graag een handje via d.dronkert@loc.nl of 0615149585.

 

De reactiemodule haalt reacties op...

 

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen