Welkom in het kenniscentrum van LOC

Op deze pagina's staat informatie over een specifiek onderwerp. Er is algemene informatie daarover te vinden. Maar ook informatie die specifiek bedoeld is voor mensen die zorg ontvangen. Of voor cliëntenraden of anderen die willen adviseren over een bepaald onderwerp. En je leest ook hoe LOC tegen een onderwerp aankijkt vanuit haar visie op 'waarde-volle zorg'.

Klik hier voor andere onderwerpen in ons kenniscentrum.

Wat is waarde-volle zorg?

Met ‘Waarde-volle zorg’ heeft LOC beschreven hoe we tot betere zorg kunnen komen. ‘Waarde-volle zorg’ is geen handboek. Het nodigt uit om anders naar zorg en mensen die zorg nodig hebben te kijken. Zodat mensen die zorg krijgen zich zo gezond mogelijk kunnen voelen. En mensen die zorg verlenen plezier in hun werk hebben. Daarmee komen we tot een samenleving waar iedereen van waarde is. En we de potentie die in mensen zit maximaal benutten. Steeds meer zult u hier kunnen lezen hoe mensen dat in de praktijk brengen.

 

Visie ‘waarde-volle zorg’

Mensen verschillen. In wie ze zijn en wat ze belangrijk vinden. Mensen voelen zich gelukkiger als zij zichzelf mogen zijn. En als zij van anderen waardering krijgen voor wie ze zijn en wat ze doen. Dat geldt ook voor mensen die zorg nodig hebben. In de zorg gaat het steeds meer over protocollen, richtlijnen, regels en geld. Dat kan anders.

We zullen ons meer moeten richten op mensen en hun waarden. Op wat zij belangrijk vinden. We kunnen mensen helpen zich zo gezond mogelijk te blijven voelen. Zodat zij betekenis kunnen geven aan hun leven. En op hun manier kunnen bijdragen aan de samenleving. Waarbij we kwetsbaarheid erkennen. En de zorg en ondersteuning van persoon tot persoon kan verschillen.
Dat is 'waarde-volle zorg' en draagt bij aan een 'waarde-volle samenleving'.

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen